February 2020

Feb
27

II. HAAS Bartec GmbH & ÓE-BGK CNC Konferencia 2020.

 

II. HAAS Bartec GmbH & ÓE-BGK CNC Konferencia 2020.
CAD-CAM-CNC technológia oktatásának kihívásai napjainkban

ÓE BGK 1081 Budapest, Népszínház utca 8. II. emelet 252-es Bánki Donát terem
2020. március 26. (csütörtök) 10:00 - 15:00 óra

 

A Bartec GmbH, mint a HAAS Automation Inc, amerikai szerszámgépgyártó vállalat kizárólagos magyarországi képviselete és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara egyaránt kiemelt feladatának tartja a megfelelő szakmai utánpótlás biztosítása érdekében a műszaki képzési területek fejlesztését, melynek megvalósítása érdekében széleskörű együttműködést kívánnak kialakítani az ipar képviselőivel, illetve a köz,- és felsőoktatási intézményekkel.

Ennek szellemében született meg 2018. januárban a HAAS és a Kar együttműködése. Ennek első lépéseként egy Haas MiniMill-EDU CNC megmunkáló központ és 4 db szimulátor került oktatási célokra ingyenes kihelyezésre a Kar Nagyműhelyébe. A megismerési és betanulási folyamatot követően 2018 májusában egy közös, az „Az ipar és az oktatás kapcsolatának fontossága napjainkban” című CNC Konferencia megrendezésével folytatódott a szakmai együttműködés. Az elmúlt három szemeszterben a HAAS MiniMill-EDU marógép és a szimulátorok oktatásunk szerves részévé váltak, és elegendő tapasztalatot gyűjtöttünk össze, hogy ezeket megosszuk a nagyközönséggel egy újabb konferencia keretében, melyet 2020. március 26-án tartunk az ÓE BGK Népszínház utcai épületében.

Fontos feladata a konferenciának továbbá, hogy közvetítse minden műszaki képzést folytató oktatási intézménynek, valamint iparvállalatnak - akik saját maguk is aktív részesei kívánnak lenni a CNC-s utánpótlásképzésnek - hogy milyen pozitív fejlődést hozhat egy ilyen együttműködés a saját rendszerükben, illetve milyen előnyökre tesznek szert akár egy HTEC központ létrehozásával. Rendezvényünk további célkitűzése, hogy átfogó képet adjon arról, melyek a mai fémipari megmunkálás ipari követelményei. Szeretnénk felvázolni, hogy miért fontos a megfelelő forgácsoló szerszám kiválasztása és használata, miért szerez egyre nagyobb teret az Off-line programozás, miért növekszik a méréstechnika szerepe a forgácsolástechnikában, és persze további hasznos szakmai témát is kínálunk, amelyek bemutatására és megbeszélésére előadások, laborlátogatás, valamint interaktív beszélgetések formájában lesz lehetőség.

 

A Konferencia részletes programja és a regisztrációs felület a következő linken érhető el:

https://bgk.uni-obuda.hu/bgk-haas-cnc-konferencia

Balogh József
mérnöktanár
dékáni titkárságvezető

Feb
26

A drónok harca - veszélyek és lehetőségek konferencia

Március 25-én 14 órától veszi kezdetét "A jövő nagy kihívása: kiberbiztonság és kiberhadviselés" című konferencia-sorozat II. eseménye, az ÓE Bánki Kar és a Magyar Természettudományi Társulat szervezésében. A rendezvény témája a drónok lesznek, megismerhetjük azok veszélyeit és lehetőségeit.

A helyszín a Népszínház utcai campus II. emeleti 252-es díszterme lesz.

Program:

13:30 – 14:00 Érkezés, regisztráció, kávé, üdítő

14:00 – 14:10 Köszöntések

14:10 – 14:30 Prof. Dr. Rajnai Zoltán, PhD, egyetemi tanár, dékán (Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék):  ’Drónok alkalmazhatósága a védelmi szférában”

14:30 – 14:50   Dr. habil.Czajlik Zoltán, CSc, tszv. egyetemi docens – Dr. Rupnik László, PhD,egyetemi tanársegéd  (ELTE BTK Archeometria, Régészeti Örökség és Módszertan Tanszék):  „A repülőgépes felderítéstől a drónos felmérésig. Régészeti célú légi fényképezés különböző platformokon” 

14:50 – 15:10   Dr. Őszi Arnold egyetemi tanársegéd (Óbudai EgyetemGépészeti és Biztonságtudományi Intézet, Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék)  „A drónok veszélyei”

15:10 – 15:30  Dr. habil. Nagy Balázs, PhD, egyetemi docens – Dr. Mészáros János (ELTE TTK, Természetföldrajzi Tanszék): Drónok a klímaváltozás vizsgálatában - térképezés magashegységi környezetben, Ojos del Salado, Chile

15:30 – 15:40  Kérdések, hozzászólások

15:40 – 16:00  Kávészünet

16:00 – 16:20  Dr. Gulyás Zoltán, korábbi intézetigazgató (NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet)  „A drónok jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban."

16:20 – 16:40 Dr. Bertalan László, PhD, egyetemi tanársegéd - Szopos Noémi, doktorandusz - Nagy Bálint, doktorandusz – Dr. Szabó Gergely, PhD, egyetemi adjunktus  (Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék) Kanyarulatfejlődés a drónok szemszögéből  - Új módszerek a folyóvízi parterózió és a felszíni vízsebesség tanulmányozásában.

16:40 – 17:00 Bíró György, környezetvédelmi főtanácsos(MAVIR Zrt.) - Haramia Ákos drónfejlesztő (FiiHaa Engineering) Drónok a természetvédelem szolgálatában

17:00 – 17:15 Kérdések, hozzászólások

Feb
25

Meghívó a Széchenyi Szabad Akadémia következő előadására

Örömmel hívjuk a Széchenyi Szabad Akadémia soron következő előadására, melynek időpontja : 2020 év február hó 26. napja, 17:00 óra.
 
Helyszín:
Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
1081 Budapest, Népszínház utca 8.,Tanácsterem (fsz. 45.)
 
A Széchenyi Szabad Akadémia 50. előadói : 
Dr. habil. Horváth Sándor, prodékán - Dr. Legeza László, címzetes egyetemi docens
 
Előadás címe: Trianon hatása a magyar gazdaságra – a túlélés titka
 
Feb
24

Tudomány, művészet, Nobel díjak és a nyugdíjbiztonság - beszámoló a XXXVIII. BDI Doktorandusz Találkozóról

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola 2020. január 24-én rendezte meg a XXXVIII. BDI Doktorandusz Találkozóját. Az új év első találkozója az Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar kampuszán, a Népszínház u. 8. Tanácstermében volt.

A rendezvényre összegyűlt hallgatóság Prof. Em. Dr. Réti Tamás egyetemi tanár rendkívül izgalmas és érdekes előadását hallgathatta meg, melynek címe „Több, mint foci! Tudományról, művészetről, Nobel díjakról” volt. Réti professzor a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 1969-ben gépészmérnök diplomát, majd 1975-ben az ELTE TTK Karon alkalmazott matematikából egyetemi diplomát szerzett. Az első tudományos fokozatát, mint a műszaki tudomány kandidátusa 1982-ben szerezte, majd 1995-ben a műszaki tudományok doktora lett. Professzor úr 1989-től főiskolai tanárként kezdett tanítani az egyetem jogelődjénél, a Bánki Donát Műszaki Főiskolán.

Réti professzor úr nagyon érdekes és szórakoztató előadást tartott azokról a Nobel díjas feltalálókról, akiknek a találmánya a maga idejében a feltalálójának nem hozta el az óhajtott elismerést, de később forradalmasította az adott tudományterületet.

Ezt követően Szabó Zsolt doktorandusz „A demográfiai sokkok gazdasági hatásai a nyugdíjbiztonságra” címmel tartott előadást a kutatási területén elért eredményeit összegezve. Az előadás számos közgazdasági és demográfiai anomáliát érintett, melyek összefüggéseire világított rá az előadó.

Majd ezt követően, mint minden alkalommal, most is egy nagyon jó hangulatú szakmai beszélgetés kezdődött, mely során a résztvevők által kezdeményezett témák kimeríthetetlenek tűnő tárházát sikerült megnyitni. A következő Doktorandusz Találkozó február 28-án, pénteken 17 órától, a Bánki kar Népszínház utcai kampusz földszinti tanácstermében lesz, melynek előadói Dr. habil Reicher Regina egyetemi docensés Sándor Barnabás doktorandusz lesz. Továbbá bemutatkozik a Szakmai Szemle és a Felderítő Szemle folyóiratok szerkesztősége, és az érdeklődők informálódhatnak ezen folyóiratok publikációs lehetőségeiről. Minden kedves érdeklődőt várnak a szervezők.

Dr. Nyikes Zoltán
szervező

Feb
24

Beszámoló a Diplomaátadó Ünnepségről 2020. február

A 2020. évi téli diplomaátadó ünnepséget a korábbi évekhez hasonlóan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, kora délután 14 órától.

Az Elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a ’Gaudeamus’ dallamára történt. A Himnusz után dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes asszony – mint az ünnepély levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a tiszteletbeli polgárokat, a hallgatókat, a kollégákat, a céges vendégeinket, illetve a szép számban megjelenő kísérőket, hozzátartozókat. Az Elnökség tagjai az idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes,  prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes és Bekő Bálint HÖK elnök.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg, melyben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására.  Idén BSc képzésben 154 hallgató kapott oklevelet, 29 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 15 oklevelet és 2 igazolást adott át Dékán úr. A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet követően ünnepélyesen megérintették a Bánkis zászlót.

Feb
19

Február 27-én I. Bánki Koponyája!

Február 27-én kerül megrendezésre a HÖK szervezésében az I. Bánki Koponyája, amelynek célja, hogy megtaláljuk Karunk legokosabb hallgatóit. Regisztráció a https://hok.banki.hu/ oldalon, vagy személyesen a P3 irodában. Mutasd meg, hogy te vagy a legokosabb, játssz a számtalan értékes nyereményért! A részletekért kattints a képre!

Feb
14

Sikeresen lezajlott az Elektronikai hadviselés a 21. század elején című konferencia

2020. február 6-án sikeresen zajlott a Magyar Természettudományi Társulat és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar közös szervezésű konferenciája. A jövő nagy kihívása: kiberbiztonság és kiberhadviselés című konferencia-sorozat első eseménye az elektronikai hadviselés témáját igyekezett körbejárni, a szép számban megjelent közönség négy érdekfeszítő előadást hallhatott és láthatott az eseményen.

A kora délután kezdődő rendezvény megnyitásaként köszöntőt mondott Prof. Dr. Rajnai Zoltán, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja, valamint Dr. Tardy János, a Magyar Természettudományi Társulat ügyvezető elnöke.

Az előadások sorában elsőként Dr. Kovács László dandártábornok, egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Elektronikai Hadviselés Tanszék) „Kiberműveletek a 21. század hibrid hadviselésében” című előadására került sor, majd Dr. Haig Zsolt ezredes, egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Elektronikai Hadviselés Tanszék) „Elektronikai hadviselés a kibertérben” című prezentációját nézhettük meg. Mindkét előadás után lehetőség volt egy-egy rövid eszmecserére, kérdések feltevésére.

A kávészünet után Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán, egyetemi tanár (Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar) előadása következett „A digitális hadszíntér” címmel, majd Dr. habil. Farkas Tibor százados, egyetemi docens (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Híradó Tanszék) tartott előadást „NATO-elvű infokommunikációs hálózatok katonai műveletekben” témában. Ezen előadások után is tettek fel kérdéseket a nézők, amelyek újabb érdekes gondolatokat szültek az elektronikai hadviselésről.

A konferenciát Dr. Tardy János, az MTT üv. elnöke zárta egy rövid beszéddel, amelyben megköszönte a segítséget mindazoknak, akik közreműködtek a konferencia létrehozásában és lebonyolításában, valamint felhívta a közönség figyelmét a konferencia-sorozat következő eseményére, amely ezúttal a drónokra fog koncentrálni, és 2020. március 25-én kerül megtartásra.

Feb
13

Búcsúzunk dr. Sárossy Györgytől

 

Búcsúzunk dr. Sárossy Györgytől

 

Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy dr. Sárossy György, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar címzetes egyetemi docense 2020. január 16-án, 78 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Sárossy György 1941-ben Szolnokon született polgári családban. A Gépipari Technikum után a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát jeles eredménnyel. 1966-tól Szerszámgépipari Művek Fejlesztő Intézetének kutatómérnöke, ahol szerszámgépekkel és azok dinamikai jellemzőinek modellezésével foglalkozott.

1970-től dolgozott a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, majd annak jogutód intézményeiben, elsőként metallográfiát, hőkezelést, alakítástechnológiát oktatott. Oktatói tevékenysége kiterjedt az anyagtudomány, az anyagvizsgálat, a szerszám- és készüléktervezés tárgyak oktatására.

Egyetemi doktori oklevélét menetfúrók élettartam vizsgálata témakörben szerezte 1977-ben. Számos kutatás-fejlesztési feladat szakmai vezetését végezte, melyek többsége speciális anyagvizsgálati feladatok gyakorlati kivitelezéséhez kapcsolódott. A fejlesztései eredményeként erőmérők, elmozdulás érzékelők fejlesztésére és új vizsgálati módszerek kidolgozására került sor. 2001 és 2006 között az Anyag és Alakítástechnológia Tanszék vezetői feladatait is ellátta. A 100 szemeszteres oktatási munkáját jellemzi, hogy szigorúan mérte a hallgatók teljesítményét, de ajtaja mindig nyitva állt, a konzultációs lehetőség sosem volt fogadóórához kötve.

Mérnöki, fejlesztői tevékenységét számszerűsítve megállapítható, hogy a tanszék, szakcsoport kutatás-fejlesztési szerződései közül 146 megvalósításában vett részt, zömében témavezetőként. Ezek közül kiemelendő a Paksi Atomerőmű részére végzett 55 jelentős volumenű fejlesztő munka. Vizsgálati eszközök, módszerek, célberendezések tervezése, fejlesztése és üzemeltetése, a hallgatók oktatása életének utolsó napjaiig örömmel vállalt feladata volt. Tevékenysége cáfolja azt a közhelyet, mely szerint: „Aki tudja, az csinálja, aki nem tudja, az tanítja”.

Munkásságáért, oktatói-kutatói tevékenységéért számos egyetemi és állami elismerésben részesült – kétszer kapott (1981-ben és 1989-ben) Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést, 1999-ben Bánki Donát Emlékplakettet, 2011-ben pedig Óbudai Egyetem Arany Emlékgyűrű kitüntetést. Címzetes egyetemi docensi kinevezését 2012-ben vette át; 2013-ban Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést kapott.

Gyászolják családja tagjai, barátai, kollégái, valamint hallgatói, akik tőle nemcsak a szakmai ismereteket sajátították el, illetve fejlesztései eredményeit hasznosították, hanem a szakma szeretetével áthatott mérnöki világképet, és kiállást is tanultak.

Végső búcsúztatására folyó év február 28-án, pénteken, 11:15-tól kerül sor a Farkasréti Temetőben, majd délután 17:00 órai kezdettel a Gellérthegyi Sziklakápolnában adhatnak hálát a résztvevők az életéért.

Kedves Gyuri, nyugodj békében!

Feb
11

Pályázati felhívás vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére

A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában pályázatot hirdet lektori és vendégtanári ösztöndíjas jogviszony betöltésére.

A pályázat célja:
A magyar nyelv és kultúra megismertetése, oktatása és terjesztése külföldi felsőoktatási intézményben vagy külföldi magyar intézetben (a továbbiakban együtt: fogadóintézmény), valamint a fogadóintézmény igénye szerinti külföldi hungarológiai kutatási és oktatási tevékenységben való részvétel elősegítése és támogatása.
A pályázat tárgya:
A Korm. rendelet 1. §-ban meghatározott lektor / vendégtanár / ingázó vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony létesítése a jelen felhívás mellékletében felsorolt fogadóintézményekben és feltételekkel.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 27., déli 12:00 óra

A pályázat benyújtásával kapcsolatos minden fontos információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely alább csatoltan érhető el:

Pages