March 2021

Mar
31

Online előadások az információbiztonságról

2021. április 13-án 15:20-tól a Biztonságtudományi Szakkollégium, a Sicontact Kft. és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar szervezésében online előadásokat hallgathatnak meg információbiztonsági témában.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Program

1. Kiberfenyegetések világjárvány idején

Előadó: Szincsák Tamás

2. Ransomwarek háborúja - "A sötét oldal nem erősebb, csak simább, könnyebben járható."

Előadó: Csizmazia-Darab István

Regisztráció: https://bgk.uni-obuda.hu/hu/online-eloadasok-az-informaciobiztonsagrol
 

Mar
30

Tésztahíd-építés az M5 Multiverzum című műsorban

Vasárnap délután az M5 TV-n bemutatásra került a Budapest építészetével foglalkozó adás, amelyben Bánkis hallgatóink (Laky Norbert, Mátlé Roland és Patonai Jonathan) közreműködésével a tésztahíd-építés rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek a nézők. Az adás teljes egészében visszanézhető az M5 YouTube csatornáján:

Mar
7

Kiemelkedő szakmai elismerés Gáti József részére

A Magyar Hegesztési Egyesület Életmű Díjat adományozott Dr. Gáti Józsefnek.

A Bánki Kar címzetes egyetemi docense, nemzetközi hegesztőmérnök a több mint 45 éves, a hegesztés és anyagtudomány terén végzett kiemelkedő oktató és kutató tevékenysége, valamint a hegesztés szakterület nemzetközi képviselete terén végzett munkássága, életműve elismeréséül részesült kitüntetésben.

Az Életmű Díj adományozására az Egyesület XXX. Jubileum Nemzetközi Hegesztési Konferenciája alkalmából került sor, ahol a laudáció rövid áttekintést adott a kitüntetett életpályájáról.

Gáti József a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán 1975-ben szerzett gépgyártástechnológus üzemmérnöki diplomát, ezt követően tanulmányait a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 1980-ban okleveles gépészmérnök diplomával fejezte be. A nemzetközi és európai hegesztőmérnöki okleveleket 2000-ben vette át.

Gáti József 1975 óta dolgozik az Óbudai Egyetem egyik jogelőd intézményénél, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán. 1975-80 között tanszéki üzemmérnökként, 1980-tól 1984-ig főiskolai tanársegédként, 1984-től főiskolai adjunktusként tevékenykedett. 1996-tól főiskolai docens, majd 2008-tól c. egyetemi docens.

Dr. Gáti József iskolateremtő egyéniség. Oktatási munkájában úttörő szerepet vállalt, többek között a hegesztés és kötéstechnológia tárgyak bevezetésében, tantárgyprogramjainak kidolgozásában. Pályafutása során oktatta az Anyagtechnológia; az Ipari anyagok és előgyártmányok; az Előgyártási technológiák, a Hegesztés, a Kötéstechnológia; valamint a Technikatörténet tárgyakat, részt vett a tananyagok részletes kimunkálásában, a jegyzetek megírásában.

Meghívott oktatóként bekapcsolódott többek között a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán a Mezőgazdasági gépjavító és alkatrészgyártó szakmérnöki-, a Hegesztő Műszaki Szakember képzésbe, előadó az Európai Hegesztőspecialista, a Hegesztőtechnológus, a Hegesztő inspektor valamint a Nemzetközi Hegesztőmérnöki képzésben. A Nemzetközi / Európai Hegesztő szakember képzések során a hegesztési eljárások és berendezések, az anyagok és viselkedésük, a méretezés és tervezés, valamint a gyártás és gyártástervezés tárgycsoport oktatója. Tárgyfelelős és előadó a Metrológus szakmérnök képzésben.

Dr. Gáti József nemzetközi konferenciák, szimpóziumok szervezője (INES, ICCC, Magyar Tudósok Nemzetközi Szimpóziuma, SAMI, SISY), számos jelentős nemzetközi konferencia életre hívásában vett részt. Több mint 45 éves pályafutása alatt 121, többségében nemzetközi konferencia, szeminárium szervezőbizottságának elnöke, tudományos bizottsága tagja, szekcióelnöke.

15 könyv, 10 jegyzet, 198 szakmai publikáció, 173 ismeretterjesztő, közéleti publikáció szerző, illetve társszerzője, 1 szabadalom tulajdonosa. Szerkesztője és egyik szerzője a népszerű Hegesztési zsebkönyvnek. Vezetői pozíciói ellenére egyik szakmai vezetője és mentoroktatója a Bánki Donát Hegesztő Szakműhelynek, ahol kutatói és szakmai tapasztalatával segíti a leendő hegesztőmérnököket a szakma megismerésében.

Tagja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Szakmai Vizsgabizottságának, az ÉMI-TÜV SÜD Kft. Pártatlansági Bizottságának, elnöke az TÜV Rheinland InterCert Kft. Irányító Testületének. Korábban képviseletet látott el az European Commitee for Standardization szabványosítási szervezetben, delegátusa és képviselője az International Institute of Welding világszervezetnek.

Kiemelkedő szakmai szervező és vezetői képességekkel rendelkezik, ezt tükrözi több hazai és nemzetközi szakmai szervezetben betöltött pozíciója. 1974-óta vállalt feladatokat a Gépipari Tudományos Egyesületben, a Hegesztési Szakosztály vezetőségi tagja, majd később titkára, ezt követően 2001-2013 között annak elnöke. 2013-tól alapító elnöke a Magyar Hegesztési Egyesületnek, mely funkciót a mai napig ellátja.

Ezúton Gratulálunk a kiemelkedő szakmai elismeréshez!

 

Kuti János

Mar
5

Áprilisban TDK és OTDK!

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2021. április 28. (szerda) délutánra szervezi az 53. Tudományos Diákköri Konferenciát.
 
A konferenciára 2021. március 29. (hétfő) délig lehet nevezni a következők szerint. A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari online TDK rendszerben (https://tdk.bgk.uni-obuda.hu), majd véglegesítés után szintén az online rendszerben a konzulensnek jóváhagyó, engedélyező „pipát” kell tennie a jelentkezés mellé. (A rendszer naplózza az összes használót, ill. tevékenységét.) Csak az online felületen elkészített jelentkezési anyag fogadható el!

Az egyetemi plágium ellenőrző rendszerbe és a kari online TDK rendszerbe (https://tdk.bgk.uni-obuda.hu) 2021. április 22. (csütörtök) délig történő feltöltés után a dolgozat 2 bírálatát – a konzulens tanár, ill. az intézet vagy tanszék vezetője által – felkért 2 bíráló készítse el 2021. április 27. (kedd) délig, szintén az online rendszerben (https://tdk.bgk.uni-obuda.hu/review/).

Ha a járványügyi helyzet (kormányzati, ill. rektori intézkedésekkel) úgy alakul, akkor – az előző két félévhez hasonlóan – online formában kerül lebonyolításra az 53. Tudományos Diákköri Konferenciánk, melyhez a BigBlueButton-t (BBB) használnánk.
 
A 35. – online formában megrendezésre kerülő – Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) a következők szerint neveztek a Karunkról jelölt hallgatók:

a Műszaki Tudományi Szekcióba (Széchenyi István Egyetem, Győr, 2021. április 22-24.) 9 dolgozattal,
a Had- és Rendészettudományi Szekcióba (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, Budapest, 2021. április 20-22.) 4 dolgozattal,
az Informatikatudományi Szekcióba (Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, Budapest, 2021. március 30. - április 1.) 2 dolgozattal,
a Közgazdaságtudományi Szekcióba (Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, 2021. április 22-24.) 1 dolgozattal.

Mar
2

Az MTA köztestületi tudományos bizottságai Karunk munkatársaival bővültek

Tovább erősödött az ÓE képviselete az Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tudományos bizottságaiban.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy több tudományos bizottságban is helyet kaptak az Egyetem oktatói, kutatói. Ez a képviselet tovább bővült a műszaki tudományok területén, a Gépszerkezettani Tudományos Bizottság köztestületi tagjai a 2021-2023-as ciklusra bizottsági taggá választották a Bánki Kar munkatársai közül:

• Dr. Palásti Béla docens prodékánt,

• Prof. dr. Goda Tibort és

• Dr. Czifra Árpád docenst.

Az MTA Hadtudományi Bizottság köztestületi tagjai a 2021-2023-as ciklusra bizottsági taggá választották Prof. Dr. Rajnai Zoltánt, a Bánki Kar dékánját.

A Bánki Kar tudományos kutatói, oktatói az elmúlt évek alatt bizonyították rátermettségüket, szakértelmüket, ami alapján az MTA köztestületi tagjai közé választották őket.

Ezúton is szívből gratulálunk minden érintettnek!

Mar
2

Honorary Professor kitüntető címet kapott Prof. Dr. Rajnai Zoltán

A Temesvári Egyetem Szenátusa tiszteletbeli professzori címet adományozott Rajnai Zoltán professzor, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar dékánja részére.

Az Óbudai Egyetem és a Temesvári Műszaki Egyetem (Politehnica University Timisoara) között hosszabb időre visszanyúló aktív kapcsolat alakult ki. Egyetemünk 2004 óta szervezi a SACI - International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics – konferenciasorozatot, valamint közös kutatási projektek is generálódtak a több területen is hasonló képzést folytató egyetemmel.

Ilyen együttműködés alakult ki az Óbudai Egyetem Bánki Kara és a Temesvári Műszaki Egyetem gépészmérnök képzést folytató kara között, amelynek során egy-egy román-magyar-francia egyetem pályázott közös anyagtudományi kutatások disszeminácójára. A programban Egyetemünket Dr. Barányi István, Domonyi Erzsébet és Rajnai Zoltán professzor képviselte. Az egyéves projekt keretében mindhárom országban egy-egy miniszimpózium keretében ismertették a résztvevők anyagtudományi kutatási eredményeiket, majd közös témakört keresve a projekt nemzeti vezetőivel közösen készítettek publikációt.

A nemzetközi együttműködés a két egyetem között ezt követően is folytatódott, konferenciákon történő részvételekkel és kölcsönös látogatások alkalmával egyeztették a következő kutatási irányokat és célokat.

A közös együttműködések eredményeinek elismeréseként a Temesvári Műszaki egyetem rektora, Viorel-Aurel SERBAN az Óbudai Egyetemen „Honoris causa” kitüntető címet vehetett át.

Nemrégiben a Temesvári Egyetem szenátusának ülésén határozatot hozott elismerésekről, aminek keretében úgy döntött, hogy tiszteletbeli professzori címet adományoz Rajnai Zoltán professzor, a Bánki Kar dékánja részére. A megtisztelő címet a Temesvári Műszaki Egyetem Rektorátus tanácsteremében adták át. A tiszteletbeli professzor cím odaítéléséről az Automatika és Számítástechnikai Kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének javaslatára született döntés, a folyamatos és eredményes együttműködések alapján.

Prof. Dr. Rajnai Zoltán a tiszteletbeli professzor cím elnyerése alkalmából székfoglaló előadást tartott a magyarországi kiberbiztonság koordinálására irányuló kormányzati feladatokról, mechanizmusokról és intézkedésekről is.

Mar
1

Sikerrel zárult a Bánki Kar robotfejlesztési projektje

Hároméves kutatás-fejlesztési ciklust zárt konzorciumi partnerként a Bánki Kar. A kutatás-fejlesztés során a LATEREX építőipari vállalat partnereként olyan mobil, ipari robotot és alkalmazásokat fejlesztett a kar, amelyik képes 24 óra időtartam alatt 10.000 m2 burkolt felület hibáinak feltérképezésére. A fő profil az automatikus feltérképezésre, a hibapontok feltárására és regisztrálására irányult.

A pályázat a „Nagy pontosságú burkolat vizsgáló mérési technológia alapjainak kutatási programja” címmel. A projekt összköltsége: 1.094,726 millió Ft, támogatási összege pedig 729,466 millió Ft volt.