Tájékoztató első éves hallgatóinknak

(frissítve: 2022.08.27.)

Tisztelt leendő első évfolyamos Hallgatónk!

Szeretettel üdvözöljük az Óbudai Egyetem Bánki Karának közösségében. Ez az oldal azért jött létre, hogy segítse az első lépéseket: az Ön előtt álló időszak nemcsak a tanulmányok, hanem az adminisztratív teendők terén is új feladatokat jelent.
 
I. Adatellenőrzés, kiegészítés

Határidő: 2022. augusztus 31.

Kérjük, ha még nem tette meg, a Neptun felületükön a neptun kód és jelszó segítségével belépve a rendszerbe, feltétlenül töltsék fel adataikkal a következő kötelező rovatokat:

• TAJ szám [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb → adatrögzítés után bal lent: „Módosítások elküldése” gomb]
• Adóazonosító jel (adókártya száma) [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb]
• Bankszámlaszám [Pénzügyek → Beállítások]
• Személyi igazolvány adatai (azonosító, a kiállítás dátuma, az érvényesség kezdete/vége) [Saját adatok → Személyes adatok → Okmányok fül → „Új felvitel” gomb]
 

II. Beiratkozási lap ellenőrzése, hitelesítése, beküldése.

Határidő: 2022. szeptember 04.

Az  I. pontban történt adatellenőrzés és adat kiegészítés után az OE-0045 – Beiratkozási lap kérvény legenerálása és hitelesített benyújtása minden beiratkozó hallgató számára kötelező!

A kérvény elérhetősége:

Ügyintézés => Kérvények => Kitölthető kérvények fül => OE-0045 – Beiratkozási lap kérvény

A kérvény kitöltési útmutatója az alábbi linken érhető el:

https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/oe-0045-beiratkozasi-lap-segedlet-v1.pdf

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót, melyben megtalálható a kérvény hitelesítésének menete is! A benyújtott kérvény a tanulmányi ügyintézőjéhez érkezik be, aki azt csak akkor fogadhatja el, ha megtörtént a kérvényt hitelesítése. Hitelesített beiratkozási lap nélkül a beiratkozás nem érvényes!

A kérvény státuszát az Ügyintézés => Kérvények => Leadott kérvények fülön ellenőrizheti. A kérvény akkor van rendben, ha a Státusz mező értékénél az „Elfogadva” érték szerepel.
 

III. A tanulmányok megkezdésének halasztása

Csakis a beiratkozást követően lehet kérni a 2022/2023 tanév 1. félévének halasztását a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüben található OE-0002 sz. kérelem megküldésével.

A kérvény kitöltési útmutatója az alábbi linken érhető el:

https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/OE-0002-passziv-felev-kerelem-budapest-hallgatoknak-v1.pdf

A kérvény díjköteles, azaz a benyújtásához 4.000,- Ft eljárási díjat kell befizetni.

A Neptunban csak és kizárólag elektronikusan lehet befizetéseket kezdeményezni, melyhez először az ún. egyetemi gyűjtőszámlára kell pénzt utalni. Ez egy normál banki tranzakció, melyet a saját bankszámlaszámáról tud kezdeményezni. Az utaláshoz szükséges adatok a https://neptun.uni-obuda.hu/node/561 oldalon olvashatók. Miután az összeg megérkezett az egyetemi gyűjtőszámlára, a fenti tétel kiegyenlítését a Pénzügyek => Befizetés menüben a tételt kijelölve a Befizet gombbal lehet megtenni.
 

IV. Ügyintézés

Minden hallgatót – tanulmányainak teljes időszakában – végigkísér egy tanulmányi ügyintéző: kezeli a hallgató kérvényeit és egyéb tanulmányi ügyeit. Ügyintézőjének nevét  a Neptun rendszerbe belépve a Tanulmányok/Képzés adatok menüpontban találja meg. 
 

V. Diákigazolvány igénylése

Fontos!
Diákigazolvány csak akkor igényelhető, ha a neptunban szereplő adatai megegyeznek a személyi igazolványában szereplő adataival, a lakcíme pedig a neptunban is, és a lakcímkártyáján is szerepel. (Bejelentett állandó lakcím, vagy tartózkodási hely.)

A diákigazolvány díjmentes, és minden olyan hallgató igényelheti, aki Aktív hallgatói jogviszonnyal és Aktív félévvel rendelkezik magyarországi felsőoktatási intézményben:

A felsőoktatási hallgatók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata

A diákigazolvány igénylés lépései a Neptun rendszerben
(Diákigazolvány eljárási rend az Óbudai Egyetemen)

A levelező tagozatos diákigazolvány bérlet vásárlására nem jogosít, csak 50%-os jegyvásárlási kedvezményre az Egyetem és a lakóhely között a MÁV és a VOLÁN járatain.

 

VI. Kreditátviteli kérelem

A korábbi felsőoktatási tanulmányai során teljesített tantárgyak befogadtatására a képzés kezdetén, egyszeri alkalommal van lehetősége. Ennek módja a KREDITÁTVITELI KÉRELEM* benyújtása a mellékletekkel együtt. Kérjük, olvassa el figyelmesen a KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT* is, hogy mérlegelni tudja az akkreditáció előnyeit és hátrányait!

* https://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/formanyomtatvanyok

A kreditbeszámítási táblázatot géppel kell kitölteni, és aláírás nélkül nem érvényes.

A táblázat jobb oldalán a szak megnevezése MINTATANTERV (https://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/tantervek) szerinti tárgyakat kell feltüntetni.

Az Óbudai Egyetemen vagy jogelődjén, illetve a BMF-n folytatott biztonságtechnikai mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki tanulmányok alapján kért kreditbeszámításhoz nincs szükség hitelesített tematikára, tárgyleírásra.

A kreditátvitel díja 1.000 Ft/tantárgy (https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat).

A kérelemcsomag beadása történhet személyesen (e-mailben történt előzetes időpont egyeztetés után), vagy postai úton (OE BGK TO, 1428 Budapest, Pf.: 31. vagy 1081 Budapest, Népszínház u. 8.). Határidő: 2022. szeptember 10.
 

VII. Oktatás

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oktatás az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően hibrid (személyes és/vagy online) formában zajlik. Az online előadás történhet valós időben (stream) vagy videófelvételt tartalmazó, a Moodle-ba feltöltött tananyag formájában:

 • Moodle (https://elearning.uni-obuda.hu) a kurzusokhoz kapcsolódó oktatói anyagok megosztásának, az oktatói üzeneteknek, a félévközi és félév végi online írásbeli számonkéréseknek, vizsgáknak a kötelezően használandó (tár)helye.
 • Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-teams/download-app) az online szóbeli óráknak, konzultációknak, vizsgáknak helye lehet.
 • A Microsoft Teams használatához egyetemi Office 365 fiók szükséges, melyet ingyenesen lehet igényelni a https://o365.uni-obuda.hu oldalon.
 • A BigBlueButton (röviden BBB) (http://bbb.banki.hu/b/) szintén egy webkonferencia lehetőség, amely használható szóbeli órákra, konzultációkra, vizsgákra. Az alkalmazás használatához letöltésre nincs szükség, az közvetlenül a böngészőből futtatható. A használatáról az alábbi linken talál útmutatót.
   

Tárgyfelvétel/Órarend/Tanévi időbeosztás

 • Az első félévben a tantárgyakra és kurzusokra a Tanulmányi Osztály jelentkezteti fel. Az órarendjét a kari honlapon a Felnőttképzési Központ oldalán találja meg.

Az Egyetemi könyvtár palettáján is sok hasznos szolgáltatás szerepel, melyeket a tanuláson kívül pl. kutatáshoz, szakdolgozat íráshoz is igénybe lehet venni.
 

A tanév rendje (őszi félév):

 • A regisztrációs hét 2022. augusztus 29-től szeptember 3-ig tart.
 • Szorgalmi időszak: 2022. szeptember 06. – 2022. december 10.
 • Vizsgaidőszak: 2022. december 12-től 2023. január 21-ig tart.

 

VIII. Pénzügyek

Az önköltségi díjat többféle módon lehet teljesíteni:

 1. Neptun rendszeren keresztül történő befizetéssel
 2. Számla alapján gazdálkodó szervezet átutalásával
 3. Diákhitel 1 vagy Diákhitel 2 konstrukcióval
 4. Esetleg a fentiek vegyes kombinációjával

Az 1. és 2. pontban leírt befizetési módokról bővebb tájékoztatás az alábbi linken érhető el:

Önköltségi díj fizetéséhez kapcsolódó tájékoztató

A 3. pontban leírt fizetési módokról részletes leírás az alábbi linken érhető el:

Diákhiteles finanszírozáshoz kapcsolódó tájékoztató

A 4. pont esetén, azaz amennyiben a hallgató nem teljes egészében saját maga fizeti az önköltségi díját, köteles leadni egy önköltségi díj fizetéséről szóló szándéknyilatkozatot, amelyből kiderül, hogy az önköltségi díjának hány százalékát fizeti a munkáltatója vagy más jogi személy, illetve a Diákhitel Központ. A nyilatkozat kitöltéséről és a teljes folyamatról részletes leírás az alábbi linken érhető el:

Számlakérési folyamat kérvények leadásának segítségével

 

IX. Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatása fogyatékkal élő hallgatóink számára

A fogyatékkal élő hallgatók kedvezményigénylési kérelmet adhatnak be a képzés elején a Tanulmányi Osztályon, erről bővebb információ innen tölthető le.

Beadási határidő: 2022. szeptember 02. (péntek) 12:00 óra. A kérelem a mellékletekkel együtt elküldhető a tanulmanyiosztalyatbgk.uni-obuda.hu () címre is.

A fogyatékkal élő hallgatók kari koordinátora Dr. Jókai Erika. A felmerülő kérdésekkel, problémákkal kapcsolatban az alábbi e-mail címen tudnak nála érdeklődni: jokai.erikaatbgk.uni-obuda.hu.
 

 Hasznos linkek:

https://bgk.uni-obuda.hu/

https://www.facebook.com/Banki.Kar

https://www.instagram.com/oebanki/

Bánki Kar YouTube csatornája

https://twitter.com/BankiOe
 

Sok sikert kívánunk, kitartást a tanulásban, és olyan ismeretek megszerzését, amelyek a javára válhat.