Levelező tagozat

Tisztelt leendő első évfolyamos levelező tagozatos Hallgatónk!

Szeretettel üdvözöljük az Óbudai Egyetem Bánki Karának közösségében. Ez az oldal azért jött létre, hogy segítse az első lépéseket: az Ön előtt álló időszak nemcsak a tanulmányok, hanem az adminisztratív teendők terén is új feladatokat jelent.
Az alábbi menüsorban találja mindazokat a fontos információkat, amelyek a regisztrációs héttel, a beiratkozással, a pénzügyekkel az egyetem szolgáltatásaival kapcsolatosak. Kérjük, hogy minden anyagot alaposan olvasson át és figyeljen a határidőkre is!

A  szeptember 2-án tartott beiratkozási és tájékoztató programon az újra jelentkező hallgatóknak is kötelező a részvétel! A tűzvédelmi/munkavédelmi előadás jelenléti ívhez kötött, amennyiben az előadáson nem vesz részt, úgy 4.000.-Ft szolgáltatási díj kerül kiírásra, és pótelőadáson kell részt vennie. Aki nem iratkozik be, a felvett hallgatók névsorából törlésre kerül.

A beiratkozásra kérjük, az alábbiakat hozza magával:

• 1 db 3,5x4.5 cm méretű (útlevél minőségű, világos hátterű, egy évnél nem régebbi) fényképet
• eredeti érettségi bizonyítványát + MÁSOLATÁT
• eredeti nyelvvizsga bizonyítványát + MÁSOLATÁT
• személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya
• kék színű golyóstollat.

Kérjük, hogy a Neptun felületükön a postázott levélben szereplő neptun kód és jelszó segítségével belépve a rendszerbe, feltétlenül töltsék fel adataikkal a következő kötelező rovatokat 2017 .08.15-ig.  Ennek elmulasztása esetén késedelmes hivatalos adatszolgáltatás (4000,-Ft) szolgáltatási díjat kell megfizetnie.

• TAJ szám [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb → adatrögzítés után bal lent: „Módosítások elküldése” gomb]
• Adóazonosító jel (adókártya száma) [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb]
• Bankszámlaszám [Pénzügyek → Beállítások]
• Személyi igazolvány adatai (azonosító, a kiállítás dátuma, az érvényesség kezdete/vége) [Saját adatok → Személyes adatok → Okmányok fül → „Új felvitel” gomb]

Az első éves hallgatóknak a tantárgyak felvétele (MINTATANTERV SZERINT) egységesen történik, így ezzel kapcsolatosan Önnek most nincs feladata. A levelező tagozat ÓRARENDJE letölthető, felhívom a figyelmét arra, hogy az órák különböző telephelyen kerülnek megtartásra, melyek külön jelezve vannak az órarendi beosztásban.

A levelező tagozatos hallgatók is igényelhetnek természetesen DIÁKIGAZOLVÁNY-t, az igénylés menetéről a postázott levélben kapott tájékoztatást.
Utazási kedvezmény-ről, Kulturális kedvezmény-ről és Kereskedelmi kedvezmény-ről a linkre kattintva tájékozódhat.

Levelező tagozatos diákigazolvány csak a lakhely, és az iskola között jogosít utazási kedvezményre a MÁV és VOLÁN társaságok járatain, bérlet vásárlására nem jogosít. 

A FÉLÉV IDŐBEOSZTÁSA:

• A regisztrációs hét 2017. szeptember 4-8-ig tart.
• Első tanítási nap (levelező tagozaton) 2017. szeptember 09. (szombat)
•  Szorgalmi időszak: szeptember 11. - december 16.

Korábbi felsőoktatási tanulmányai alapján KREDITÁTVITELI KÉRELMET a képzés során egyszer nyújthat be, a képzés kezdetén. A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ-ban  igyekeztünk minden információt összegyűjteni, kérem, figyelmesen olvassa végig. A kérelmet a mellékletekkel együtt kell beadni augusztus 19-ig. A kérelemcsomag beadása történhet:

            - postai úton (OE-BGK-TO, 1428 Budapest, Pf.: 31./1081 Budapest Népszínház u. 8.),

            - személyesen a TO félfogadási rendjének megfelelően.

PASSZÍV FÉLÉV-re vonatkozó kérelmek intézéséhez (aki tanulmányainak megkezdését a következő tanévre halasztja) felhívom a figyelmet arra, hogy nem elég a nyomtatvány elküldése a rendszerben, a beiratkozáson kötelező részt venni.

ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓK-nak az önköltségi díj fizetésére négy lehetőség van:

• saját befizetéssel két részletben (50% beiratkozásig; fennmaradó összeg 15-30 nappal később),
•  Diákhitel1 vagy Diákhitel2 konstrukció keretében,
•  munkáltató/cég (számlás) átvállalási nyilatkozata alapján,
•  fentiek bármely vegyes konstrukciójával.

Saját befizetés esetén az 50%-os alapdíj összeget a regisztrációs hét utolsó napjáig a Neptun gyűjtőszámlára kell átutalni, majd ezt követően teljesíteni. Az átutalás átfutási ideje 2-3 munkanap, itt nem érvényes a 4 órás utalási rend!
FONTOS! Az átutalás nem azonos a teljesítéssel. A beutalt összegek a Magyar Államkincstár számlájára kerülnek, hallgató virtuális folyószámlára, és az egyetem felé csak akkor kerülnek átutalásra, ha a Neptunban megtörténik a teljesítés is.
A befizetési határidő elmulasztása első esetben 5000 Ft késedelmi díj megfizetését vonja maga után, melyet a Neptun rendszerben kell szintén teljesíteni az érintetteknek.

A kiírt önköltségi díjak megfizetésének elmaradása elbocsátást és bírósági behajtási eljárást vonhat maga után!

Diákhitel2 konstrukciókkal történő térítési díj fizetése esetén nem kell az alapdíjat sem átutalni a gyűjtőszámlára.

Számlás fizetés esetén a postázott számlakérési nyilatkozatot kitöltve az érintett hallgatónak a beiratkozásra kell magával hoznia.

Vegyes konstrukció esetén, ha a számlás átvállalás csak részbeni, akkor a különbözet rendezhető saját befizetéssel vagy a Diákhitellel is. Saját befizetés esetén a teljes költségtérítési díj és az átvállalt összeg különbözetét – az Alapdíj (50%) mértékig) – át kell utalni a regisztrációs hét utolsó napjáig a Neptun gyűjtőszámlára.

Minden önköltséges/költségtérítéses hallgatónak NYILATKOZNIA kell a Neptun rendszeren keresztül arról, hogyan kívánja megfizetni a költségtérítési/önköltségi díjat, ehhez részletes leírást a linkre kattintva kap.

Az önköltségi díjat saját befizetés esetén az alábbi utalási adatokkal kell átutalni:
Számlaszám: 10032000-00291350-01120008 (Magyar Államkincstár)
Kedvezményezett: Óbudai Egyetem
Közlemény (rovat szövegezése): NK-saját Neptun azonosító, saját név
Az utalás átfutási ideje 2-3 munkanap! Nem érvényes a Neptunra utalások esetében az 1 órás utalási rend!

MESTERKÉPZÉS ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓI-t is kérjük, hogy a Neptun felületükön a postázott felvételi határozatban szereplő neptun kód és jelszó segítségével belépve a rendszerbe, feltétlenül töltsék fel adataikkal a következő kötelező rovatokat 2017.08.15-ig.  Ennek elmulasztása esetén késedelmes hivatalos adatszolgáltatás címén 4000,-Ft szolgáltatási díjat kell megfizetnie.

• TAJ szám
• Adóazonosító jel (adókártya száma)
• Bankszámlaszám
• Személyi igazolvány adatai (azonosító, a kiállítás dátuma, az érvényesség kezdete/vége

A beiratkozásra kérjük, az alábbiakat hozza magával:

• 1 db 3,5x4.5 cm méretű (útlevél minőségű, világos hátterű, egy évnél nem régebbi) fényképet
• eredeti oklevelét + MÁSOLATÁT
• eredeti nyelvvizsga bizonyítványát + MÁSOLATÁT
• személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya
• kék színű golyóstollat.

A Neptun honlapon a Neptun csoport a felvételt nyert hallgatók részére létrehozott egy tájékoztató oldalt:
https://neptun.uni-obuda.hu/felveteli, mely további információt nyújt a Neptun rendszerrel kapcsolatosan.

Kérjük, folyamatosan kísérje figyelemmel KARUNK HONLAP-ját, melyen sok hasznos információt talál.

Sok sikert kívánunk, kitartást a tanulásban, és olyan ismeretek megszerzését, amelyek a javára válhatnak!