Nappali tagozat

Tisztelt leendő első évfolyamos nappalis Hallgatónk!

Szeretettel üdvözöljük az Óbudai Egyetem Bánki Karának közösségében. Ez az oldal azért jött létre, hogy segítse az első lépéseket: az Ön előtt álló időszak nemcsak a tanulmányok, hanem az adminisztratív teendők terén is új feladatokat jelent.
Az alábbi menüsorban találja mindazokat a fontos információkat, amelyek a regisztrációs héttel, a beiratkozással, a pénzügyekkel az egyetem szolgáltatásaival kapcsolatosak. Kérjük, hogy minden anyagot alaposan olvasson át és figyeljen a határidőkre is! Aki nem iratkozik be, a felvett hallgatók névsorából törlésre kerül.

A  szeptember 5-9-ig tartó REGISZTRÁCIÓS HÉT beiratkozási és TÁJÉKOZTATÓ PROGRAM-jain a részvétel kötelező! A tűzvédelmi/munkavédelmi előadás jelenléti ívhez kötött, amennyiben az előadáson nem vesz részt, úgy 4.000.-Ft szolgáltatási díj kerül kiírásra, és pótelőadáson kell részt vennie. A regisztrációs hét és tájékoztató programok részletes ismertetése megtalálható a kiemelt linkeken.

A beiratkozásra a postán megküldött  szakonkénti csoportbeosztás szerint kerül sor a megadott helyszínen.

A beiratkozásra kérjük, az alábbiakat hozza magával:

• 1 db 3,5x4.5 cm méretű (útlevél minőségű, világos hátterű, egy évnél nem régebbi) fényképet
• eredeti érettségi bizonyítványát + MÁSOLATÁT
• eredeti nyelvvizsga bizonyítványát + MÁSOLATÁT
• személyigazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya
• kék színű golyóstollat.

Kérjük, hogy a Neptun felületükön a postázott levélben szereplő neptun kód és jelszó segítségével belépve a rendszerbe, feltétlenül töltsék fel adataikkal a következő kötelező rovatokat 2016.08.15-ig.  Ennek elmulasztása esetén késedelmes hivatalos adatszolgáltatás (4000,-Ft) szolgáltatási díjat kell megfizetnie.

• TAJ szám [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb → adatrögzítés után bal lent: „Módosítások elküldése” gomb]
• Adóazonosító jel (adókártya száma) [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb]
• Bankszámlaszám [Pénzügyek → Beállítások]
• Személyi igazolvány adatai (azonosító, a kiállítás dátuma, az érvényesség kezdete/vége) [Saját adatok → Személyes adatok → Okmányok fül → „Új felvitel” gomb]

A Neptun csoport létrehozott a felvételt nyert hallgatók részére egy tájékoztató oldalt,: (https://neptun.uni-obuda.hu/felveteli) melyen a Neptun rendszerrel, (pl.:önköltségi díj fizetése a Neptun rendszerben) kapcsolatos fontos tudnivalókat gyűjtötték össze.

Az első éves hallgatóknak a tantárgyak felvétele (MINTATANTERV SZERINT) egységesen történik, összeállított órarendet a beiratkozáson kapnak, így ezzel kapcsolatosan most Önnek nincs feladata.

A KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS- sel kapcsolatos információk és jelentkezési lehetőség megtalálhatóak a linken.

Az Óbudai Egyetemen nyújtott szociális alapú ösztöndíjakról a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu oldalon talál részletes információt.

DIÁKIGAZOLVÁNY igénylés menetének leírása, a Diákigazolvány Utazási kedvezményei-ről, Kulturális kedvezmények-ről és Kereskedelmi kedvezmények-ről szóló leírások a linkeken megtalálhatóak.

A GÓLYATÁBOR 2016. augusztusában kerül megrendezésre, a postázott értesítés szerint, a linken bővebb információkat talál.

A FÉLÉV IDŐBEOSZTÁSA:

• A regisztrációs hét 2016. szeptember 5-9-ig tart.
• Első tanítási nap (nappali tagozaton) 2016. szeptember 12. (hétfő)
•  Szorgalmi időszak: szeptember 12. - december 16.

Korábbi felsőoktatási tanulmányai alapján KREDITÁTVÉTELI KÉRELMET a képzés során egyszer nyújthat be, a képzés kezdetén. A kreditátvételi kérelemhez nyomtatvány letölthető a linkről. A kérelmet a mellékletekkel együtt kell beadni a beiratkozáskor.

PASSZÍV  FÉLÉV-re vonatkozó kérelmek intézéséhez (aki tanulmányainak megkezdését a következő tanévre halasztja) felhívom a figyelmet arra, hogy nem elég a nyomtatvány leadása, a beiratkozáson kötelező részt venni.

ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓK-nak az önköltségi díj fizetésére négy lehetőség van:

• saját befizetéssel két részletben (50% beiratkozásig; fennmaradó összeg 15-30 nappal később),
•  Diákhitel2 konstrukció keretében,
•  munkáltató/cég (számlás) átvállalási nyilatkozata alapján,
•  fentiek bármely vegyes konstrukciójával.

Ha a hallgató nem saját maga fizeti be az önköltségi díjat, akkor köteles egy fizetési SZÁNDÉKNYILATKOZATOT kitölteni a Neptun rendszeren keresztül arról, hogyan kívánja megfizetni az önköltségi díjat, ehhez részletes leírást a linkre kattintva kap.

Az önköltségi díjat saját befizetés esetén az alábbi utalási adatokkal kell átutalni:
Számlaszám: 10032000-00291350-01120008 (Magyar Államkincstár)

Kedvezményezett: Óbudai Egyetem
Közlemény (rovat szövegezése): NK-saját Neptun azonosító, saját név
Az utalás átfutási ideje 2-3 munkanap! Nem érvényes a Neptunra utalások esetében a 4 órás utalási rend!

ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK a linkre kattintva tájékozódhatnak az állami ösztöndíj részletes feltételeiről.

Minden hallgató egy tanulmányi ügyintézőhöz kerül beosztásra, aki a tanulmányai során kezeli a hallgató kérvényeit, és egyéb tanulmányi ügyeit. Ügyintézőjét a Neptun rendszerbe belépve a Tanulmányok/Képzés adatok menüpontban találja:

Kérjük, folyamatosan kísérje figyelemmel KARUNK HONLAP-ját, melyen sok hasznos információt talál.

Reméljük, hogy izgalmas, élményekkel teli és aktív, eredményes éveket tölt el intézményünkben! Sok sikert kívánunk, kitartást a tanulásban, és olyan ismeretek megszerzését, amelyek a javára válhatnak!