Digitális oktatási menedzser

(frissítve: 2022.10.24.)

További információk kérhetők: 

Képzésfelelős: Dr. Számadó Róza központvezető, szamado.rozaatbgk.uni-obuda.hu

Felnőttképzési Központ
Kovácsné Füredi Enikő kovacsne.enikoatbgk.uni-obuda.hu (+36-1-666-5450)

Jelentkezés

Jelentkezés az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével lehetséges az alábbi elérhetőségen: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/jelentkezesi-lap-szakiranyu-tovabbkepzesre

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

 

Képzési szerződés tájékoztató jellegű, a beiratkozáskor kitöltve átvehető, megtekinthető itt


A felvétel feltétele:

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezik.

A továbbképzés célja:

Az információs társadalomban, a digitalizáció, az internet, az IKT-eszközök, okos telefonok folyamatos fejlődésének és terjedésének hatására a tudásátadás, a tanulás-és oktatásmódszertan alapvető átalakuláson megy át, miközben a tudásfejlődés, változás is jelentősen felgyorsult. A világjárvány pedig tovább gyorsította és szélesítette ki ezt a változási folyamatot. Ez a pandémia szülte katalizáció nemcsak a közoktatásra, felsőoktatásra és az egyéb felnőttképzési kurzusokra igaz. Ilyen mélyreható átalakuláson mennek át a munkahelyi kapcsolattartást szolgáló eszközök, módszerek, a személyes és szervezeti működést támogató szakértői, tanácsadói praxisok. Minden szakterületen és minden térben megjelenik az elvárás ezeknek az eszközöknek és módszereknek a használatára.

Ezekre a kihívásokra válaszul az Óbudai Egyetem Bánki Kara 2 féléves, levelező képzési rendszerű, a hazai felsőoktatásban akkreditált

DIGITÁLIS OKTATÁSI MENEDZSER

képzést indított.

A szakirányú továbbképzés célja, hogy a digitális tudásátadás elméleti, technológiai tervezéséhez, működtetéséhez magasan képzett, specifikus elméleti és gyakorlati tudással rendelkező szakembereket képezzen, akik a korábbi szakterületükön belül szerzett tudásukat kiegészítve ismerjék a digitális fejlesztést támogató eszközöket és digitális adminisztratív rendszerek alapvető körét, magabiztosan és önállóan legyenek képesek azok – integrált - használatára, tananyag létrehozására, továbbá más szakemberek támogatásra a digitális, tartalom, tananyag és kurzusok kialakításában.

A gyakorlatorientált képzés, az egymásra épülő, aktuális szakmai ismeretanyagot, piacképes tudást és gyakorlati ismereteket biztosít azoknak a szakembereknek, akik a különböző a digitális oktatás, e-learning egyre szélesedő területéhez kapcsolódó oktató, vagy oktatástámogató, tanácsadói, szakértői munkakörökben dolgoznak.

Megszerezhető végzettség: 
Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: Digitális oktatási menedzser megnevezéssel. 

Képzési idő:
2 félév, összesen 188 kontakt óra.

Költségek
Önköltséges (250.000 Ft/félév)

Egyéb információk

A képzésre jelentkezni a honlapon a Jelentkezés menetének leírásánál található Jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével lehet. A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói elérhetőségeken lehet kérni. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, péntek délutánoként és szombati napokon kerül sor, valamint van lehetőség online hallgatásra is.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.