Ergonómia és emberi tényezők szakember

(frissítve: 2021.11. 10.)

További információk kérhetők: 

Dr. Szabó Gyula, képzésfelelős, szabo.gyulaatbgk.uni-obuda.hu

Felnőttképzési Központ
Dr. Jókai Erika, jokai.erikaatbgk.uni-obuda.hu (+36 20 582 4994)

Előregisztráció, jelentkezés

Amennyiben a képzés felkeltette figyelmét, és érdeklődését szeretné kifejezni, van lehetőség előregisztrációra az alábbi űrlapon, mindössze egy név és egy e-mail cím megadásával: https://bgk.uni-obuda.hu/hu/eloregisztracio,

vagy akár azonnal tud jelentkezni az online jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével az alábbi elérhetőségen: http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/jelentkezesi-lap-szakiranyu-tovabbkepzesre

Kérjük minden esetben pontosan jelölje meg a kiválasztott szakot, amelyre jelentkezni szeretne!

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.

Képzés kezdete: 2022. szeptember

 

Tanterv.

Képzési tájékoztató.


A felvétel feltétele:

A szakirányú továbbképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésen) szerzett oklevéllel és szakképzettséggel rendelkezik.
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: ergonómia és emberi tényezők szakértő

A SZAKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
1.    A képzési idő: 2 félév, 232 kontaktóra, levelező tanrend
2.    A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
3.    Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások: A tantárgyak vizsgával, illetve évközi jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző: írásbeli dolgozat, illetve egyéni feladat beadása egyaránt lehetséges. A vizsga írásbeli vagy szóbeli lehet. A második félév teljesítése során szakdolgozatot kell készíteni, majd az abszolutórium megszerzése után azt a záróvizsgán meg kell védeni, és a záróvizsga tárgyakból eredményes vizsgát kell tenni.
4.    A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.
5.    A záróvizsgára bocsátás feltételei: A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.
6.    A záróvizsga részei: A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tantervben előírt tárgyakból tett szóbeli vizsgákból áll. A záróvizsgát a hallgatónak egy napon, folyamatosan kell letenni.
A záróvizsga szóbeli vizsgából áll, a felkészülési idő tantárgyanként legalább 20 perc.
7.    A záróvizsga tárgyai: Ergonómiai alapismeretek, Ergonómia módszertani ismeretek

Időbeosztás
A képzés szeptemberben indul, félévenként 6 alkalommal pénteki és szombati napokon 9-17 óráig, a vizsgák szintén szombati napokon, egyeztetett időpontokban lesznek. 

Költségek
A képzés költségtérítéses, díja 250.000.- Ft/félév. A következő évek képzési díja legfeljebb az előző évben megállapított képzési díj a KSH által előző évre vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex-szel növelt összege lehet.

Egyéb információk

A képzésre jelentkezni a honlapon a Jelentkezés menetének leírásánál található Jelentkezési űrlap kitöltésével és beküldésével lehet. A jelentkezőket – a jelentkezési határidő után – a további teendőikről értesíteni fogjuk. A képzéssel kapcsolatban további információkat a megadott kapcsolattartói elérhetőségeken lehet kérni. A képzésre elsősorban olyan szakemberek jelentkezését várjuk, akik a munkaállomások, a munkakörnyezet, információs és informatikai környezet kialakításában, folyamatszervezésben vesznek részt/terveznek részt venni. A levelező képzésben a hallgatók kontakt-foglalkozásaira kéthetente, pénteken és szombaton kerül sor.