Szakdolgozat / Záróvizsga

- SZAKDOLGOZAT TÉMAVÁLASZTÁS -

Az Óbudai Egyetem Bánkin Karán a szakdolgozat témaválasztási időszak a szakdolgozat leadás félévét megelőző szemeszterben történik. A témaválasztási időszak 2021. október 1-től 2021. január 2-ig tart. Ez idő alatt szükséges a téma egyeztetése, kiválasztása, a Neptunban történő jelentkezés az adott témára és az oktató jóváhagyása. Az egyes képzéseken eltérőek a témaválasztás határidői és a témák megadása, kérjük a hallgatókat, hogy a saját szakfelelősüknél érdeklőjenek a témaválasztás rendjéről.

> Szakdolgozat témajelentkezés folyamata a Neptun hallgatói felületén

 

- SZAKDOLGOZAT -

Az Óbudai Egyetem Tanulmányi Ügyrendje

 > Letöltés

Kivonat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatból valamint a Tanulmányi Ügyrendből

 > Letöltés

Szakdolgozat tervezet

 > Magyar nyelvű szakdolgozat tervezet lap
 > Thesis Assignment document in english

Szakdolgozat konzultációs napló
-

Titkosítási formanyomtatványok:

> Titkosítási kérelem (A titkosítási kérelmet ki kell tölteni, aláírni, beszkennelni és megküldeni. A jóváhagyott kérelmet a szakdolgozat elejére is be kell illeszteni majd.)
> Titoktartási megállapodás Hallgató - Társaság között (A titoktartási megállapodásból, amely Ön között és a Társaság között jön létre 3 eredeti példányt kell benyújtani részünkre)
> Titoktartási megállapodás Társaság - Egyetem között (Az Egyetem és a Társaság között létrejövő megállapodásból 4 példányra van szükség. Ebből természetesen aláírás után visszaadunk egy eredeti példányt.)

Szakdolgozat feltöltése

A szakdolgozat feltöltése a Diploma Portálon keresztül történik: https://diploma.uni-obuda.hu/
A Portálra a Neptun azonosítójukkal tudnak belépni.

A szakdolgozat feltöltésének határideje: 2021. december 15.

 

- ZÁRÓVIZSGA -

Információk később.