Felvételt nyert hallgatóknak

(frissítve: 2021.08.02.)

Tisztelt leendő első évfolyamos Hallgatónk!

Szeretettel üdvözöljük az Óbudai Egyetem Bánki Karának közösségében. Ez az oldal azért jött létre, hogy segítse az első lépéseket: az Ön előtt álló időszak nemcsak a tanulmányok, hanem az adminisztratív teendők terén is új feladatokat jelent.
 

Beiratkozás

Egyetemünkön a beiratkozás online módon történik, amelyhez szükség van NEPTUN tanulmányi rendszer hozzáférésre, valamint Ügyfélkapu hozzáférésre is a beiratkozási dokumentum hitelesítéséhez. Kérem, hogy ha még nem rendelkezik Ügyfélkapuval, legyen kedves regisztrálni.

Ügyfélkapu létesítését bármely természetes személy kezdeményezheti személyesen a regisztrációs szervnél (tetszőleges kormányablaknál vagy okmányirodában), vagy elektronikusan. Elektronikusan csak akkor, ha 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik.

Neptun azonosítóját és jelszavát pedig az egyetem egy tájékoztató e-mailben automatikusan megküldi.

A beiratkozáshoz segédletet az OE-0045 Beiratkozási lapra kattintva itt talál: https://neptun.uni-obuda.hu/kervenykezeles

A tanulmányok megkezdésének halasztását csakis a beiratkozást követően lehet kérni a Neptun rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüben található OE-0002 sz. kérelem megküldésével.

Kérjük, ha még nem tette meg, a Neptun felületükön a neptun kód és jelszó segítségével belépve a rendszerbe, feltétlenül töltsék fel adataikkal a következő

kötelező rovatokat 2021.08.15-ig:  

TAJ szám [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb → adatrögzítés után bal lent: „Módosítások elküldése” gomb]
Adóazonosító jel (adókártya száma) [Saját adatok → Személyes adatok → Adatmódosítás gomb]
Bankszámlaszám [Pénzügyek → Beállítások]
Személyi igazolvány adatai (azonosító, a kiállítás dátuma, az érvényesség kezdete/vége) [Saját adatok → Személyes adatok → Okmányok fül → „Új felvitel” gomb]

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a fenti adatokat a megadott határidőig nem rögzíti a Neptunban, az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzat (https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat) 3. számú melléklete alapján kiírásra kerül a „Kötelező adatszolgáltatás határidőn túli pótlásának díja”, melynek összege 4.000,- Ft!

 

Tanulmányi ügyintéző

Minden hallgatót – tanulmányainak teljes időszakában – végigkísér egy tanulmányi ügyintéző: kezeli a hallgató kérvényeit és egyéb tanulmányi ügyeit. Ügyintézőjét a Neptun rendszerbe belépve a Tanulmányok/Képzés adatok menüpontban találja meg:

  

 

Kreditátviteli kérelem

Korábbi felsőoktatási tanulmányai alapján kreditátviteli kérelmet a képzés során egyszer nyújthat be, a képzés kezdetén. A kitöltési útmutatóban igyekeztünk a kérelem minden előnyét és hátrányát összegyűjteni, kérjük, figyelmesen olvassa végig. 
A kérelmet a mellékletekkel együtt kell beadni augusztus 23-ig. A kérelemcsomag beadása történhet:

            - postai úton (OE-BGK-TO, 1428 Budapest, Pf.: 31./1081 Budapest Népszínház u. 8.),

            - személyesen, a Tanulmányi Osztállyal történő előzetes időpont egyeztetést követően

Az Óbudai Egyetemen vagy jogelődjén, illetve a BMF-n folytatott biztonságtechnikai mérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki tanulmányok alapján kért kreditbeszámításhoz nincs szükség hiteles tematikára, tárgyleírásra.

Az engedélyezett kreditátvétel díja az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzat (https://neptun.uni-obuda.hu/szabalyzat) 3. számú melléklete alapján 1.000,- Ft/tantárgy.

A kreditbeszámításhoz (mintatanterv szerint) a 2019. évi „E” kódolású tárgyakat kell feltüntetni.

A kérelem csak géppel tölthető ki, és aláírás nélkül nem érvényes!

 

Önköltségi díj számítása, befizetések a Neptunban

Az alap-, és mesterképzés önköltséges finanszírozásban részt vevő hallgató félévi önköltségi díja a felvett kreditek arányában kerül megállapításra úgy, hogy a felvett kreditektől függetlenül alaptérítésként az önköltségi díj 50%-át mindenképpen át kell utalni a Neptun gyűjtőszámlájára a regisztrációs hét végéig, szeptember 03-ig.

Egy kredit önköltségi díja egyenlő az önköltségi díj 50%-a osztva az átlagos kreditértékkel, amely nappali tagozaton 30, esti, levelező és távoktatási tagozaton 7 féléves képzési idő esetén 30, 8 féléves képzési idő esetén 26. A kreditértékkel nem rendelkező tantárgyak esetében a heti óraszámmal azonos kreditszámot kell a számításnál alapul venni. A tanév önköltségi díjának táblázata megtalálható a Tanulmányi Osztály oldalán:

http://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/koltsegterites-onkoltsegi-dij

Ugyanitt került elhelyezésre egy díjszámító kalkulátor is, mely alapján pontosan kiszámítható az önköltségi díj összege a tárgyfelvételt követően.

Ha a hallgató nem saját maga fizeti az önköltségi díját, akkor köteles nyilatkoznia a Neptun rendszeren keresztül arról, hogyan kívánja megfizetni a költségtérítési/önköltségi díjat, ehhez részletes leírást a linkre kattintva kap.

Az önköltségi díj fizetésére négy lehetőség van:

Saját befizetéssel alap-, és mesterképzés esetén két részletben (50% beiratkozásig; fennmaradó összeg 15-30 nappal később)
Diákhitel2 konstrukcióval történő térítési díj fizetése esetén nem kell az alapdíjat sem átutalni a gyűjtőszámlára.

Számlás fizetés munkáltató által – elektronikusan leadott kérvényekkel történik az ügyintézés

Vegyes konstrukció esetén, ha a számlás átvállalás csak részbeni, akkor a különbözet rendezhető saját befizetéssel vagy Diákhitellel is. Saját befizetés esetén a teljes önköltség díj és az átvállalt összeg különbözetét – az Alapdíj (50% mértékéig) – át kell utalni a regisztrációs hét utolsó napjáig a Neptun gyűjtőszámlára.

A szakirányú továbbképzés (szakmérnök/szakember) hallgatói tanévente fix összeget fizetnek, tehát nem kreditarányos a díjfizetésük. Részükre a teljes félévre vonatkozó összeg kerül kiírásra a neptun rendszerben.

Az önköltségi díj átutalásának részleteiről később adtunk tájékoztatást, mivel az egyetem számlaszáma éppen most változik.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kiírt önköltségi díjak megfizetésének elmaradása elbocsátást és bírósági behajtási eljárást vonhat maga után!

 

Oktatás

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az oktatás hibrid (személyes és/vagy online) formában zajlik. Az online előadás történhet valós időben (stream) vagy videófelvételt tartalmazó, a Moodle-ba feltöltött tananyag formájában:

  • A Moodle (https://elearning.uni-obuda.hu) a kurzusokhoz kapcsolódó oktatói anyagok megosztásának, az oktatói üzeneteknek, a félévközi és félév végi online írásbeli számonkéréseknek, vizsgáknak a kötelezően használandó (tár)helye.
  • A Microsoft Teams (https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-teams/download-app) az online szóbeli óráknak, konzultációknak, vizsgáknak helye lehet.
  • A Microsoft Teams használatához egyetemi Office 365 fiók szükséges, melyet ingyenesen lehet igényelni a https://o365.uni-obuda.hu oldalon.
  • A BigBlueButton (röviden BBB) (http://bbb.banki.hu/b/) szintén egy webkonferencia lehetőség, amely használható szóbeli órákra, konzultációkra, vizsgákra. Az alkalmazás használatához letöltésre nincs szükség, az közvetlenül a böngészőből futtatható. A használatáról az alábbi linken talál útmutatót.

 

Tantárgyfelvétel

Az aktuális félévi tantárgyakra és kurzusokra az első félévben a Tanulmányi Osztály jelentkezteti fel a Neptunban, a Tanulmányok / Órarend menüben fogja majd látni az órarendjét. A levelező képzés hallgatói a Tanulmányi Osztály „Levelező órarend” menüben tudják ellenőrizni órabeosztásukat. Tanulmányai során a következő félévekben már a hallgató veszi fel magának a tárgyakat a meghirdetett tantárgyfelvételi időszakokban!

 

A félév időbeosztása

A Félév időbeosztásának fontosabb határidői:

  • • A regisztrációs hét 2021. augusztus 30-szeptember 05-ig tart.
    • Első tanítási nap (nappali tagozaton) 2021. szeptember 06. (hétfő)
    • Szorgalmi időszak: 2021. szeptember 06. – december 11.


Az Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztatása fogyatékkal élő hallgatóink számára

A kari fogyatékkal élő hallgatói koordinátor Dr. Jókai Erika, a felmerülő kérdésekkel az alábbi e-mail címen tudnak érdeklődni: jokai.erikaatbgk.uni-obuda.hu

A fogyatékkal élő hallgatók kedvezményigénylési kérelme letölthető innen, és a beiratkozáskor be kell adni a Tanulmányi Osztályon. A félév elején ül össze a Bizottság, és bírálja el a kérelmeket. A beadási határidő: legkésőbb szeptember 03., péntek 12:00 óra.

 

Diákigazolvány

A diákigazolvány igényléséről és kollégiumi jelentkezésről a központi oldalon talál részletes leírást:

Egyetemi tájékoztató felvetteknek: https://ti.uni-obuda.hu/felvettek_2021oszifelev/

Levelező tagozatos diákigazolvány csak a lakhely és az iskola között jogosít utazási kedvezményre a MÁV és VOLÁN társaságok járatain, bérlet vásárlására nem jogosít. 

 

Hasznos információk

A kari Hallgatói Önkormányzat hasznos tanácsai, a karon működő hallgatói körök bemutatása az alábbi oldalon található meg:

https://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/kari_oldal/csatolmany/golyaknak.pdf

 

Weboldal és közösségi felületeink

 https://bgk.uni-obuda.hu/

 https://www.facebook.com/Banki.Kar

 https://www.instagram.com/oebanki/

 Bánki Kar YouTube csatornája

 https://twitter.com/BankiOe

 

Sok sikert kívánunk, kitartást a tanulásban, és olyan ismeretek megszerzését, amelyek a javára válhatnak!

 


Itt érhető el a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 2021/2022. tanév - Kari felterjesztési rangsorlista >> link