Skip to content

BEMUTATKOZIK A BIZTONSÁGTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉK

Prof. Dr. Kovács Tibor tanszékvezető, egyetemi docens:

BEMUTATKOZIK A BIZTONSÁGTECHNIKAI INTÉZETI TANSZÉK

Tisztelt Látogató!

A biztonságtechnikai mérnökképzés teljes vertikuma - alap (BSc)-, mesterképzés (MSc), illetve tudományos fokozat megszerzése (PhD) a Biztonságtudományi Doktori Iskolában - Magyarországon csak az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán érhető el.

Európában kifejezetten biztonságtechnikai mérnökképzés az Óbudai Egyetemen kívül a Furtwangeni Egyetemen (Németország) létezik. A német felsőoktatási intézmény - hasonlóan hozzánk - nem csak vagyonvédelemben gondolkodik, hanem a biztonságtechnikát teljes egészében, tehát „safety és security” vonatkozásában értelmezi. A német kollégákkal kitűnő kapcsolatot ápolunk, számos hallgatónk tölti ott Erasmus-os szemeszterét.

Tanszékünk teljes mértékben azonosul az Óbudai Egyetem Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott leglényegesebb célkitűzésekkel, nevezetesen:

  • Kifejezetten gyakorlatorientált képzés (azaz projektek megjelenése a tantervekben, a kooperatív képzés megújítása és a duális képzés szélesítése), hallgatóink nálunk biztosan megtanulnak team-ben gondolkodni és dolgozni, munkájukat precízen dokumentálni).
  • Modern oktatás-, és tanulás módszertani eszközök (e-learning, blended learning) szerepének előtérbe helyezése, a szabadon választható tantárgyak kínálatának növelése.
  • Az angol szaknyelv erősítése.

A munkaerőpiac vezető cégeivel (csak néhányat említve: Dahua, AGIS, TVT, Z&Z, Foursys, DSC Hungária, MASCO, MVM Group, Castrum Sec, Patent, stb.) illetve a szakmai testületekkel, intézményekkel (Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, Magánbiztonsági Vezetők Egyesülete, HM EI, TEK, ORFK, különböző Szakszolgálatok, stb.) napi kapcsolatban állunk. Velük mindkét fél számára előnyös elemeket tartalmazó Együttműködési Megállapodásokkal (Keret-megállapodásokkal) rendelkezünk. Elvárásaik szerint - amelyeknek mindenképpen eleget szeretnénk tenni - a végzett biztonságtechnikai mérnöknek rendelkeznie kell:

  • kimagasló elektronikai és informatikai ismeretekkel,
  • gyakorlati szakmai tapasztalattal,
  • a diploma mellett legalább középszintű szakképzettség(ekk)el, illetve
  • legyen angolul kiemelkedően kommunikációképes.

Úgy gondoljuk, hogy minimálisra kell csökkenteni azon hallgatók számát, akik több évet töltenek el a felsőoktatásban úgy, hogy azt elhagyva semmilyen képzettséggel nem rendelkeznek.

Lényeges megvizsgálni, miként alakultak a tanszékhez tartozó hallgatók és a záróvizsgát tettek létszáma 2016 és 2020 között:

év

2016

2017

2018

2019

2020

Σ Σ

L

622

539

460

408

377

2406

BSc

91

113

111

89

77

481

MSc

44

37

35

21

21

158

Σ

135

150

146

110

98

639

L: teljes hallgatói létszám a biztonságtechnikai képzésben; BSc és MSc: a képzést Záróvizsgával fejezte be; Σ: teljes záróvizsgázó létszám; Σ Σ: összesen az adott sor.

Az elmúlt öt évben kiadott több mint hatszáz diploma önmagáért beszél. Úgy gondolom, hogy tanszékünk gondozásában egy olyan képzés részesévé válhat a hallgató, amely a mai szakmai igényeknek teljes mértékben megfelel, elhelyezkedése és anyagi megbecsültsége pedig biztosított lesz a munkaerőpiacon.