Skip to content

Ergonómia labor

Helyiség:
Földszint 4

Telefon:
+36-1-666-5431

Laborvezető(k):

 • Szabó Gyula — Laborvezető

Kapcsolódó tárgyak:

 • Biztonságtechnikai Mérnök Szak
  • Munkavédelem és ergonómia
 • Munkavédelmi szakirányú továbbképzés
  • Világítástechnika
  • Foglalkozási ártalmak I.
  • Foglalkozási ártalmak II
  • Fűtés, szellőzés, klimatizálás
  • Zaj- és rezgésvédelem
  • Ergonómia
  • Kockázatértékelés
  • Munkahelyi egészségfejlesztés
  • Esettanulmány
  • Munkahigiéne
  • Foglalkozás-egézségügy
 •  Műszaki menedzser szak
  • Ergonómia

A labor feladata:
a laboratórium célja olyan ergonómiai és munkabiztonsági alkalmazott kutatások és fejlesztések megvalósítása, melyekkel javulnak az emberi munka feltételei mind biztonság, hatékonyság és kényelmi szempontból.

Kutatási irányok:

Fizikai munkavégzésből adódó terhelés értékelési és csökkentési lehetőségei 
A folyamatos erőfeszítések ellenére jelenleg is kimagasló a munkához kacsolódó halmozódó mozgásszervi sérülések, megbetegedések aránya. A kedvezőtlen körülmények között végzett, kellemetlen testtartással, nagy ismétlődési számmal járó erőkifejtés egyaránt megjelenik a kézi anyagmozgatási, az összeszerelés és számítógépes munkavégzésben. A terhelés-igénybevétel értékelésére szolgáló módszerek nemzetközi szinten már rendelkezésre állnak, azonban a hazai gyakorlatban még jellemzően a régi szemléletű, '20 kg nőknél, 50 kg férfiaknál' megközelítés él.

A kutatási irány célja

 • a terhelés-igénybevétel értékelésére alkalmazható módszerek adaptálása és fejlesztése, 
 • műszeres mérési lehetőség megvalósítása, 
 • műszaki megoldások kidolgozása a terhelés csökkentésére, 
 • a kidolgozott megoldások alkalmasságának vizsgálata.

Az alkalmazott kutatás részeként laboratórium kijelölt munkahelyek ergonómiai - munkabiztonsági értékelését is elkészíti. Szükség esetén az Intézetben gépészeti megoldásokat dolgozunk ki, és lehetőség van a prototípusok elkészítésére és tesztelésére is.

Önálló témaként egy olyan moduláris munkaállomás fejlesztése indul, melynél az elemek kialakítása olyan munkahelyek összeállítását teszi lehetővé, melynél az alkatrészek elrendezése fokozottan illeszkedik az ott dolgozók testi adottságaihoz. Ennél a kutatási iránynál elsősorban anyagmozgatáshoz illetve munkahelyek kialakításához kötődő alkalmazott kutatási témákra számítunk.

Termékhasználat (Usability) értékelés 
A termékfejlesztés és eszközbeszerzés során egyaránt alapvető az adott termék ergonómiai minőségének meghatározása. Annak azonosítása, hogy a termék egyes életciklusában (gyártás, használat, karbantartás, szétszerelés stb.) az érintett személyek (felhasználók, dolgozók) számára a termék mely jellemzői fontosak, és ezen jellemzők milyen szintet képviselnek. A gyakorlatban sokszor ezeket az értékeléseket néhány szakértő maga elkészíti, vagy kiválasztottak egyedi vagy csoportos megkérdezésére alapozva határozzák meg, annak ellenére, hogy megalapozottabb értékeléshez is lehetőség nyílna a rendelkezésre álló módszertan felhasználásával. A termékhasználati értékelésnél kijelölt feladatsor végrehajtása köré épül a vizsgálat, és különböző objektív és szubjektív mutatók alapján történik az ergonómiai minőség meghatározása.

A kutatási irány célja:

 • kijelölt termékcsoportok ergonómiai minőségi kritériumainak meghatározása, 
 • a munkabiztonságot veszélyeztető tényezők azonosítása, 
 • összehasonlító elemzések készítése azonos kategóriájú termékek közt, legjobb változat kiválasztása, 
 • termékfejlesztés során a különböző termékkoncepciók, modellek összehasonlító értékelése, 
 • termékfejlesztés során a fejlesztés eredményességének ellenőrzése a használhatósági követelményeknek való megfelelés alapján.

A felszerelés lehetővé teszi a vizsgálatok elvégzését laboratóriumi és terepkörülmények közt egyaránt. Vizsgálatba vonhatók pl. munkaeszközök, háztartási cikkek, biztonságtechnikai és távközlési eszközök, gyógyászati és orvostechnikai eszközök.

Ennél az iránynál az alkalmazott kutatás elsősorban nagyszámú, a termelékenységet jelentősen befolyásoló eszköz kiválasztási módszerénél és kiválasztásánál, illetve kezelhetőségre kihegyezett termékek fejlesztésénél jelenik meg.

Pszichés terhelés 
A munkahelyen a szellemi igénybevétel optimumtól eltérő mértéke mellett számolni kell a dolgozók fizikai, mentális és érzelmi reakcióival, csakúgy, mint a vállalati-szervezeti következményekkel is. Az optimális izgalmi állapot elérése, azaz a negatív hatások megelőzése érdekében elkerülhetetlen a stresszorok (pl. rossz vezetés, bizonytalan munkahely, túlterhelés, rossz-hiányos kommunikáció, rövid határidők, nem reális elvárások, alacsony bérek, bizonytalanság a feladatokat és a felelősségeket illetően, pszicho-terror, zaklatás, erőszak, kedvezőtlen munkakörülmények, balesetveszély stb.) leküzdésére mozgósítható vállalati és dolgozói megküzdési képességek és erőforrások azonosítása.

A kutatási irány célja:

 • a munkahelyi pszichés terhelés mérésére alkalmas módszerek adaptálása, 
 • az optimális munkahelyi pszichés igénybevétel eléréséhez intézkedések kidolgozása, 
 • megoldások kidolgozása az emberi hibázás megakadályozására, 
 • összehasonlító adatbázis kialakítása a kockázati szintek standardizálásához.

Ennél az iránynál az alkalmazott kutatás elsősorban a pszichoszociális kockázattal erősen terhelt szervezetek javítására irányul. Számítunk hasonló profilú munkáltatók jelentkezésére, melyeknél összemérhetővé válnak a kockázati értékek.

Szakképzési tevékenység 
A főiskolai és szakképzési tevékenység magas színvonalú ellátása érekében a laboratóriumot olyan eszközökkel szereljük fel, melyek a gyakorlati képzést is lehetővé teszik:

 • alapvető antropocentrikusai és bio-mechanikai mérések, 
 • környezeti mérések, 
 • villamos biztonságtechnikai mérések.

Hosszú távon olyan képzések, továbbképzések szervezését tervezzük, melyek a munkabiztonsági, higiéniai és foglakozás-egészségügyi szakemberek számára a mindennapi gyakorlatban nélkülözhetetlen, ám jelenleg a képzésekben nem szereplő ismereteket, készségeket nyújtanak, pl. 

 • kommunikációs és vezetői készségek, 
 • integrált irányítási rendszerek építése és működtetése, 
 • irodai munkahelyek biztonsága, 
 • munkahelyi fejlesztő programok vezetése, 
 • munkahelyi kommunikáció, 
 • felnőttképzés alapjai, 
 • méréstechnika alapjai, 
 • esemény-elemzési módszerek, 
 • biztonsági kultúra fejlesztése.

Laborfelszerelés:

 • LBF-200 Muscle Strength Evaluator Kit

 • TESTO 435 integrált fény és klímamérő

 • Brüel & Kjær 2240 Zajmérő 

 • PANSONIC HDC-HS9 kamera

 • EM-05.48C Figyelemképesség vizsgáló (AAT-2)

 • EM-05.54/55 Kombinált disztributív figyelemvizsgáló (CDT-1/2)

 • EM-05.58 Komplex szenzomotoros vizsgáló és konfliktométer (CST-K)

 • EM-05.62 Galvanikus bőrellenállás és pulzusfrekvencia mérő (GSR)

 • EM-05.66 Biofeedback (BFB)

 • EM-05.74 Digitális tachisztoszkóp (DTC)

Mérések:

 • Emberi erőkifejtés
 • Zaj
 • Világítás
 • Klimatikus tényezők
 • Levegőösszetétel
 • Videótechnika
 • Pszichológiai vizsgálatok