Skip to content

Fizika-kémia laboratórium

Helyiség: II. em. 212

Telefon: +36-1-666-5433

Laborvezető: Haraszti Ferenc — Laborvezető

A labor célja:

Bsc gépész, mechatronika, biztonságtechnika képzésben résztvevő hallgatók természettudományos, méréstechnikai ismereteinek elmélyítése. Szakdolgozat, TDK, PhD dolgozatok labormunkáinak, méréseinek támogatása, megvalósítása. Közreműködés K+F+I együttműködések lebonyolításában.

A labor feladata:

Mérnöki fizika laborfoglalkozás (Mikrohullámok vizsgálata, Planck állandó meghatározása, Lineáris hőtágulási együttható mérése, Viszkozitás mérés, anyagvizsgálat spektroszkóppal stb.)

Kémia laborfoglalkozás (Konduktometriás titrálás, pH mérés, Ion vizsgálat spektrofotométerrel, Vízvizsgálat stb.)

Villamosság biztonsága munkavédelmi szakmérnök laborfoglalkozás  (Szigetelési ellenállás meghatározása, Érintésvédelmi mérések stb.)

Főbb eszközeink:

  • spektrofotométer,

  • konduktométer,

  • pH mérő,

  • analitikai mérleg,

  • rétegvastagság mérő,

  • spektroszkóp,

  • V-A mérő,

  • wheatston-híd,

  • festék vizsgáló berendezés,

  • frekvenciagenerátor stb.

A laboratóriumban számos mérést végzünk TDK- és szakdolgozók bevonásával.  Ferrofluidos tömítés vizsgálata, Ausztenites rugó acél korróziós vizsgálata, tömeg és sűrűségmérések, levegő minőség vizsgálatok, biogáz kísérleti mérések Támop keretében stb.