Skip to content

Megvalósult K+F projektek

MEBIR kiépítés (2014)
Egy telephelyére kiterjedően a meglévő KIR rendszerhez illeszkedő Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001:2007) szabvány alapján történő kialakítása, a közös integrált rendszer (KEBIR) érdekében.

 • A cég munkavédelmi rendszerének kezdeti átvizsgálása.
 • Az integrált rendszer dokumentumainak előkészítése, tartalmi javaslatok megtétele.
 • A közös (KEBIR) szabályozások és eljárások tartalmi eleminek meghatározása, javaslatok megtétele.
 • A KEBIR Dokumentumok véglegesítésében való közreműködés, a jóváhagyás előkészítése.
 • Az integrált rendszerrel kapcsolatos tájékoztatók, képzések, tréningek szakmai előkészítése, azok megtartásában közreműködés.
 • A cég KEBIR rendszerének külső, harmadik fél általi tanúsítására való felkészítésben való közreműködés, tanácsadás.

Folyamatirányító rendszer ergonómiai fejlesztése (2010)
A kezelőt a gyors hibaértelmezésben, lekezelésben segítő lehetőségek feltárása:

 • szakirodalmi források alapján meghatároztuk a számítógépes folyamatirányítás operátori kezelői felületeivel szemben támasztott követelményeket,
 • elemeztük a rendelkezésünkre bocsátott rendszerek kezelhetőségét,
 • fejlesztési útmutatóban foglaltuk össze  a megadott rendszerek követendő és kerülendő megoldásait.

2. A modern vezérlőrendszerben rejtőző ki nem használt lehetőségek feltárása:

 • a számítógépes folyamatirányítás operátori kezelői felületeivel szemben támasztott követelmények teljesítésére javaslatot tettünk olyan esetekben is, melyeknél nem volt követendő példa az elemzésre átadott rendszerek esetén,
 • elkészítettük három referencia rendszer elemzését a fenti szempontrendszer alapján, és azonosítottuk a követendő megoldásokat,
 • a fejlesztési útmutatóba integráltuk a követendő és kerülendő megoldásokat,
 • meghatároztuk a tesztelési terv azon eseteit, melyek a szoftver-ergonómiai követelmények minimális szintjének teljesítéséhez kellenek.

3. A modern vezérlőrendszeri alkalmazások helyzetérzékeny, kezelőt segítő döntés-előkészítő algoritmusainak kidolgozása:

 • azonosítottuk a számítógépes folyamatirányítás kiegészítő tevékenységeit (pl. adminisztráció, karbantartás ütemezés, külső kapcsolattartás, továbbképzés, szabályzta módosítás stb.),
 • elemeztük a korábban meghatározott rendszerek probléma megoldást (a Rassmusseni terminológiával „tudás szintű” beavatkozást) támogató megoldásait,
 • a fenti elemzések alapján javaslatot tettünk kiegészítő funkciók létrehozására.

Autódaruk értékelése (2008)

 • értékelési szempontrendszer és módszer kidolgozása autódaruk kezelőtereinek és kezelőszerveinek ergonómiai értékelésére.
 • A Megbízó által üzemeltetett hét típusból álló autódarujának ergonómiai értékelése a fenti módszerrel.
 • Javaslatok kidolgozása a kényelmesebb, hatékonyabb, biztonságosabb üzemeltetés érdekében

Szerviztevékenység szolgáltatásfejlesztése (2009)

 • A megbízó szerviztevékenységének elemzése, és ennek eredménye, valamint hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján javaslat kidolgozása egy új, az eddiginél lényegesen hatékonyabb, jól kommunikálható szervezetre vonatkozóan.
 • A vevői elégedettség komplex mérésére alkalmas módszer kifejlesztése, a felmérés elvégzése és elemzése.
 • Szakirodalmi kutatás végzése, a legjobb gyakorlatok (pl. inverz logisztika, szervíztapasztalatok becsatolása a termékfejlesztésbe) alapján a lehetőségek elemzése
 • Az új szervezet felépítésére, működésére vonatkozó komplex javaslat kidolgozása, dokumentálása