Skip to content

Megvalósult pályázatok

OMMF-II-10-P-131 Munkavédelmi szakmai továbbképzés mérnöktanárok részére (2011-2012)
A pályázat keretében egy összesen 50 órás továbbképzést, 5 + 1 napos intenzív tanfolyam formában dolgoztuk ki. Az 5 naposra szervezett oktatást szakma-specifikus terepgyakorlat követi. A pályázat támogatásával a képzés terjedelméhez illeszkedő 155 oldalas tankönyvet készítettünk, és létrehoztunk a risk.munkavedelmitovabbkepzes.hu honlapot, ahová a képzést támogató további ismereteket helyeztünk el. A tankönyvet a résztvevők elektronikus formában kapják meg.
A képzést a pályázati időszak után, saját forrásaink terhére a pedagógusok számára alkalmas tanévkezdés előtti időszakra meg is hirdettük, és első alkalommal ingyenes részvételt biztosítunk. A mellékelt tájékoztató mutatja a képzés tartalmát és felépítését.
A pályázat megvalósítás lépései:

 • Koncepció kidolgozása (helyzetelemzés, célkitűzések véglegesítése) – az eredmények az alapítási kérelembe épültek.
 • Képzési program, ellenőrzési és értékelési szempontok, minőségbiztosítási tevékenység elemeinek kidolgozása az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztály Pedagógus-továbbképzési Osztály előírásainak megfelelően készültek el.
  • az alapítási kérelem
  • A továbbképzés feltételeiről szóló tájékoztatás a résztvevők számára
  • Felnőttképzési szerződés
  • Továbbképzési napló
  • Jelenléti ívek
  • Az ismeretek számonkéréséről készült jegyzőkönyv
  • Sorszámozott tanúsítványok nyilvántartása
 • Megkaptuk az alapítási engedélyt, a képzést az Oktatásért felelős miniszter által elfogadva a 82/98/2012 számon. A nyilvántartásba vételről tájékoztató levél mellékelve.
 • Kidolgoztuk a tananyagot, az elkészült jegyzet kézirata mellékelve.

OMMF-II-10-P-0129 A MSZ EN 1005 beillesztése a kockázatelemzés hazai gyakorlatába (2010-2011)
A pályázat keretében az anyagmozgatásból, illetve az ismétlődő mozdulatokból eredő fizikai terhelés kockázatainak minőségi és mennyiségi megítélésére használható módszer kidolgozására került sor az „MSZ EN 1005 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye” szabvány alapján.
A pályázat keretében

 • rendszereztük a munkavégzéssel járó fizikai megterhelés vizsgálati módszereit,
 • a fenti szabványra építve javaslatot dolgoztunk ki a hazai gyakorlatban is alkalmazható korszerű vizsgálati módszerre,
 • meghatároztuk a módszer alkalmazhatósági feltételeit,
 • feltártuk a javasolt módszer előnyeit és hátrányait.

OMMF-379/2009 „Munkavédelmi mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek valamint képzési programjának kidolgozása” (2009-2016)
A pályázat keretében az új Országos Képzési jegyzékben megjelenő moduláris szakmaszerkezethez igazodóan a Mérnökasszisztens szakképesítés (55 810 01) Munkavédelmi mérnökasszisztens elágazásának létrehozásához és indításához szükséges dokumentumok, valamint tananyagok kidolgozására került sor.
A kidolgozott, megalapított és indított képzés elősegíti a munkavédelmi ismeretek és feladatok eredményesebb megjelenítését a szakképzésben és felsőoktatásban, másrészt kapcsolódik a kimunkálás alatt lévő bolognai rendszerű munkavédelmi szakképzési rendszerhez. A nappali és levelező tagozaton egyaránt meghirdetett Munkavédelmi mérnökasszisztens képzés egyértelműen elősegíti a munkavédelmi ismeretek és feladatok eredményesebb megjelenítését a szakképzésben és felsőoktatásban
A megvalósítás több lépésben zajlott:

 • Koncepció kidolgozás
 • Szakmai vita és szakalapítás
 • Tananyag kidolgozás
 • Képzés meghirdetése és indítása

A képzést nappali és levelező tagozaton egyaránt két évfolyammal tartottuk meg. A felsőfokú szakképzés műszaki képzési területen történő leállítását követően már csak a tanulmányaikat korábban megkezdő hallgatóink vannak.

TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-2011-0001 „Munkahelyi ergonómiai kockázatok csökkentésének lehetőségei” kiemelt kutatási terület a Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások pályázatban (2012-2014)
A pályázat keretében az anyagmozgatásból, illetve az ismétlődő mozdulatokból eredő fizikai terhelés kockázatainak minőségi és mennyiségi megítélésére használható eszközök és módszerek felkutatására, és adaptálására kerül sor. Főbb lépések

 • a munkából származó váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázatértékelésére alkalmazható módszerek összegyűjtése,
 • javaslat kidolgozása a hazai gyakorlatban is alkalmazható számítógéppel támogatott vizsgálati módszerre,
 • módszer alkalmazása különböző munkatevékenységekre és célcsoportoknál,
 • eredmények összevetése más módszerekkel (pl. erőmérés, számítógépes szimuláció, fiziológiai mérések) kapott eredménnyel
 • a módszer alkalmazhatósági feltételeinek meghatározása,
 • a módszer véglegesítése,
 • a módszer terjesztése.