Skip to content

A szakcsoport ma: feladatok, küldetés, célok

A szakcsoport feladatköre mára viszonylag letisztult és elsősorban a mechanika témakörébe tartozó feladatokat tartalmazza, ugyanakkor rendkívül sokrétűvé vált:

  • Mechanika tárgyak oktatása magyar és angol nyelven a gépész, mechatronika, biztonságtechnika, műszaki menedzser és villamosmérnöki képzésekben BSc és MSc szinten.
  • Jegyzetek, oktatási segédletek, digitális tananyagok fejlesztése.
  • Oktatásmódszertani képzéseken való részvétel és az új módszerek adoptálása az oktatásba.
  • Kutatási tevékenység elsősorban a kontakt mechanika és tribológia témakörében.
  • Hallgatói tehetséggondozás: TDK aktivitás, tésztahíd versenyek.
  • Technikatörténeti jellegű kutatások, publikációk.

A szakcsoport elsődleges céljának és küldetésének tekinti a hallgatók műszaki tudományokba való bevezetését, a mérnöki tevékenységekhez szükséges kompetenciák fejlesztését. Ennek érdekében nyomon követjük a tudományág aktuális fejlődését szakmai és oktatásmódszertani szempontból.

Célunk a hagyományos egyetemi értékekre épülő, a kor aktuális tudományos szintjét közvetítő, színvonalas, a XXI. század ifjúságához szóló oktatási struktúra felépítése és működtetése, mely a BSc képzésbe bekerülő hallgatókat elkíséri akár a PhD fokozat megszerzéséig.

Munkánk fókuszában olyan oktatási koncepció áll, mely a klasszikus tudományos ismeretek és oktatási módszerek mellett ismeri és közvetíti a legújabb szakmai ismereteket is, és segíti mindezek alkalmazás szintű elsajátítását.