Skip to content

A szakcsoport története

A Műszaki Alaptárgyi Szakcsoport nevében és tradícióiban őrzi az 1962 október elsején létrejött Felsőfokú Gépipari Technikum, Műszaki Tanszékének örökséget. A tanszék 1963-ban vette fel a Műszaki Alaptárgyi Tanszék nevet. A tanszék első vezetője a megalakulástól 1981-ig Dr. Selmeczi Ferenc (1920-1991) főiskolai tanár volt. Ebben az időszakban vált az intézmény főiskolává (1969), de a tanszék változatlan névvel folytatta a fizika, kémia, mechanika, géprajz és gépelemek tárgyak oktatását. Dr. Selmeczi Ferenctől 1981-ben Dr. Kósa Csaba vette át a tanszék vezetését 1987-ig. 1987 és 1990 között – az akkori tanszékegyesítés, intézetesítés következtében a Gép- és Rendszertechnika Intézet (igazgató Dr. Pomázi Lajos) részeként folyt tovább a tanszék munkája. 1990-től új néven, Gépszerkezettani Tanszékkén önállósodott a szervezeti egység Dr Kósa Csaba vezetése alatt. Az oktatási profil változatlan maradt. 1997-ben Dr. Horváth Sándor vette át a tanszék vezetését (2015-ig). 1999-ben a tanszék neve Gépszerkezettani és Biztonságtudományi Intézetre változott és a 2000. évi integráció során, amikor a Budapesti Műszaki Főiskola megalakult, az Intézetben már kialakult a szakcsoport rendszer. Akkor két szakcsoport létezett: Alaptudományi és Biztonságtechnikai szakcsoport, valamint Gépszerkezettani szakcsoport. 2004-ben került sor a szakcsoportok szétválasztására. Ekkor három szakcsoport jött létre: Gépszerkezettani szakcsoport, Biztonságtechnikai szakcsoport és Műszaki alaptudományi szakcsoport. A Műszaki alaptudományi szakcsoport vezetője megalakulásától 2015-ig Dr. Legeza László volt. Ezzel a szakcsoport névvel megőrizte az intézet a korábbi jogelőd emlékét. 2010-ben az egyetemmé válás során az Intézet megőrizte nevét, de szakcsoportjai változtak: Gépelemek, gépszerkezetek szakcsoport, Biztonságtechnika és munkavédelem szakcsoport, Műszaki alaptudományi szakcsoport. 2015-ben újabb szervezeti változások eredményeként az intézet neve Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetre változott, létrejött az intézeten belül a Gépszerkezettani Intézeti tanszék és a Biztonságtechnikai Intézeti Tanszék, valamint megalakult a Munkavédelmi kiemelt szakcsoport. Gépszerkezettani Tanszék 2015 óta két szakcsoporttal működik: Műszaki alaptudományi szakcsoport és Gépelemek, gépszerkezetek szakcsoport. A Műszaki alaptudományi szakcsoport vezetője 2015 óta Dr. Czifra Árpád.