Skip to content

Történetünk

A Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet közel fél évszázados múlttal büszkélkedhet, hiszen első jogelődünk, a Műszaki Tanszék a  Felsőfokú Gépipari Technikum létrejöttével egyidőben, 1962. október 1-én alakult meg. Intézetünk jogelődje, amely 1963-ban felvette a Műszaki Alaptárgyi Tanszéknevet évekig az iskola egyetlen műszaki intézeteként működött. A tanszék első vezetője a megalakulástól 1981-ig Dr. Selmeczi Ferenc (1920-1991) főiskolai tanár, 1981-től 1997-ig pedig 3 év megszakítással Dr. Kósa Csaba főiskolai tanár volt.  
A főiskolává válás idején, 1969-ben tanszékünknek 10 fő (1 főiskolai tanár, 2 docens, 3 adjunktus, 2 tanársegéd, 1 üzemmérnök és 1 adminisztrátor), 1987-ben pedig 16 fő (2 főiskolai tanár, 4 docens, 7 adjunktus, 1 üzemmérnök és 1 adminisztrátor) főállású dolgozója volt, de munkájukat segítette a félévenként változó óraterhelésnek megfelelően 10-15 fő óraadó oktató is. Az intézet oktatási profiljába elsősorban a műszaki alapképzés tartozott. 
A főiskola átszervezésének következtében a tanszék 1987-ban beolvadt a két tanszék összevonásával létrehozott Gép- és Rendszertechnikai Intézetbe (igazgató: Dr. Pomázi Lajos, aki professor emeritusként jelenleg is intézetünk oktatója), majd 1990-ben a Gépszerkezettani Tanszék néven ismét önálló oktatási szervezeti egységgé váltunk, az intézet vezetésére pályázati úton ismét Dr. Kósa Csaba kapott megbízást. A jelenlegi szervezet, aGépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet 1999 végén jött létre.

Az Intézet vezetését 1997-ben Dr. Horváth Sándor vette át, Dr. Kósa Csaba ny. főiskolai tanárként ma is rendkívül aktív oktatói tevékenységet folytat. Az Intézet közreműködésével jött létre az 1992-ben megújított Gépészmérnök képzés gépszerkesztő-tervező szakiránya. Intézetünk ugyancsak nagy szerepet vállalt az 1993 szeptemberében induló Biztonságtechnikai mérnöki szak, majd a bolognai rendszerű a Had-és biztonságtechnikai mérnöki BSc és a Biztonságtechnikai mérnöki MSc szakok létesítési folyamatában, a képzési programok kidolgozásában, a képzések koordinálásában. 
Az Intézet az országban egyedüliként 1999-től 8 éven keresztül folyamatosan indított akkreditált Biztonságszervező szakirányú továbbképzést. A szakirányú továbbképzés során összesen mintegy 200 hallgató szerzett a rendészet és vagyonvédelem, a polgári védelem, a munka- és tűzvédelem területén speciális képzettséget. A munkavédelem oktatása terén szerzett tapasztalatainkra támaszkodva 2010-ben Munkavédelmi szakirányú továbbképzést indítottunk.

Az Intézet kezdetben csak a műszaki alaptárgyakra korlátozódó képzési profilja lényegesen kibővült. A természettudományos alapozás egy része (fizika, kémia, egyes szakokon matematika), a gépszerkesztő szakirányos tárgyak, a biztonságtechnikai mérnökképzés szaktárgyai, a munkavédelem-ergonómia tárgycsoport oktatási feladatait Intézetünk munkatársai végezték és végzik. 
A tantervekben rögzített kötelező tárgyak mellett folyamatosan hirdettünk és hirdetünk választható tárgyakat: pl. Munkaélettan, munkalélektan, Fizikai munkakörnyezet, Munkaegészségtan, Foglalkozási Ártalmak, Gépek és technológiák biztonságtechnikája, Gépjármű védelmi rendszerek, CAD technológia, Mérnöki Etika, Maschinenelemente, Technical Design, Engineering Communication, Applied Mechanics.

Az Óbudai Egyetem létrejöttekor, 2010. január 01-én az Intézetnek 20 oktató (közülük 9 minősített, 4 habilitált), 4 intézeti mérnök és egy adminisztratív munkatársa volt, oktató-kutató munkánkat címzetes docensként vagy óraadóként számos külső kolléga segíti. 
Az Intézetben az eredményesebb munka érdekében szakcsoporti rendszert hoztunk létre. Az azonos tantárgycsoportot tanító oktatók így munkájukat jobban össze tudják hangolni a csoportvezető irányításával. A szakcsoportok nem teljesen elkülönült, zárt oktatási egységek. Feladatuk elsősorban a tantárgyak tananyagának és az oktatás módszertanának fejlesztése, az oktatómunka összefogása, továbbá a tudományos kutatás. Egy-egy oktató gyakran több szakcsoporthoz tartozó tantárgyat is oktat.