Skip to content

A biometrikus eszközök alkalmazhatósága belépési pontoknál tömegtartózkodású épületekben

Témavezető neve:
Dr. habil. Kovács Tibor egyetemi docens, CSc / PhD

Vezető kutató(k):
Dr. Hanka László, egyetemi adjunktus, PhD

A kutatás időtartama:
2007-től folyamatosan

Kulcsszavak:
biztonságtechnika, tűzvédelem, Havaria-esemény, tömegtartózkodású épületek, menekülési útvonal, menekülési időtartam, realtime adatok, optimális kiürítés

A kutatási tevékenység és célkitűzései: 
A biometriai azonosítást az egész világon alkalmazzák bankokban, pénzkiadó automatáknál, repülőtereken, hatóságoknál. Az azonosítási módszer egy mintaillesztő algoritmuson alapul. A rendszer az előzőleg adatbázisban rögzített mintát az egyén be- vagy kilépésekor összehasonlítja aktuális adattal, vagyis felismeri azt. A megbízhatóságot ezek az ún. nem átadható adatok jelentik, amelyeket sem elveszíteni, sem ellopni, sem átadni nem lehet, mint egy PIN kódot, vagy beléptető kártyát. Az adatbázisban vagy a kártyán eltárolt mintasablon személyes adatnak minősül, tehát adatvédelem alatt áll. Az azonosítás sebessége az eszközök fejlődésével együtt egyre rövidül, a jelenleg korszerűnek számító berendezések kevesebb, mint 1 s alatt elvégzik a beléptetést. Nagy forgalmú beléptető pontokon azonban fennakadást okozhat, hiszen, ha egy rövid időre is, de meg kell állni a személynek, amíg az olvasó dolgozik, ráadásul az eszközöket maximális kapacitásuk közelében alkalmazva (több ezer felhasználó) azok működési sebessége jelentősen lelassul, sőt a rendszer össze is omolhat. Tevékenységünk arra irányul, hogy az egyes biometrikus eszközök tárhelyét teljesen feltöltve (legalább 99 %) valósághű mintákkal vizsgáljuk azok működési viszonyait (milyen korrelációban vannak a realtime eredmények a gyári műszaki adatokkal).

Eddigi eredmények: 
Feldolgozásra került a terület szakirodalma, az eredményeket nemzetközi szimpóziumokon, illetőleg az azokhoz kapcsolódó kiadványokban is ismertettünk.

Az informatikai fejlesztés iránya és a kutatás hasznosulása: 
Megállapítható lesz az adott készülék alkalmazás-orientált felhasználhatósága (melyik eszközt hol és mire lehetséges alkalmazni).

Hazai együttműködők és partnerek: 
Őszi Arnold (PhD aspiráns, Óbudai Egyetem), Otti Csaba (ügyvezető, Login Autonóm Kft.).

Tudományos közlemények:

Pehatsek F., Kovács T.: A beléptetési pont eszköz-, és rendszertelepítésének gyakorlata (Practice of instruments and system installation of access control points), Tavaszi Nemzetközi Biztonságtechnikai Szimpózium 2011, Hungary, Budapest, Óbudai Egyetem, 2011. április 14., CD ISBN 978-615-5018-11-4

Őszi A.: A biometria-alapú munkaidő nyilvántartás elmélete és gyakorlata, Hadmérnök, VI. évf., 1. szám, 2011. március, 90-95. oldalak

Hanka L.: An efficient quadratic programming optimization method for deconvolution of gammaray spectra, AARMS, Vol. 9. issue 1., 2010, pp. 47-66

Otti Cs.: Termelő cégeknél használt kézgeometria azonosítóval megvalósított munkaidő elszámoló rendszerek gyakorlati tapasztalatai és megtérülés-számítása, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Óbudai Egyetem, 2010. november 10-11., CD ISBN 978-615-5018-10-7 Otti Cs.: Integrált munkaidő nyilvántartó rendszerek a gyakorlatban, Nemzetközi Gé-pész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2009. november 9-11., CD ISBN 978-963-7154-99-7

Kovács T.: Biometria – a hallgatók felkészítése a jövő azonosítási technikájára, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2008. november 14., CD ISBN 978-963-7154-68-3

Kovács T.: A biometrikus azonosítás alkalmazhatósága napjainkban, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14., CD ISBN 978-963-7154-68-3

Tudományos előadások: Pehatsek F., Kovács T.: A beléptetési pont eszköz-, és rendszertelepítésének gyakorlata (Practice of instruments and system installation of access control points), Tavaszi Nemzetközi Biztonságtechnikai Szimpózium 2011, Hungary, Budapest, Óbudai Egyetem, 2011. április 14.

Otti Cs.: Termelő cégeknél használt kézgeometria azonosítóval megvalósított munkaidő elszámoló rendszerek gyakorlati tapasztalatai és megtérülés-számítása, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Óbudai Egyetem, 2010. november 10-11.

Otti Cs.: Integrált munkaidő nyilvántartó rendszerek a gyakorlatban, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2009. november 9-11.

Kovács T.: Biometria – a hallgatók felkészítése a jövő azonosítási technikájára, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2008. november 14.

Kovács T.: A biometrikus azonosítás alkalmazhatósága napjainkban, Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2007. november 14.