Skip to content

A nemzetvédelem aktuális környezetvédelmi és biztonságtechnikai feladatai

Témavezető neve:
Dr. habil. Simon Ákos főiskolai tanár, CSc

Vezető kutatók:
Dr. habil. Kovács Tibor főiskolai tanár, CSc, Dr. Kiss Sándor PhD, egyetemi docens

A kutatás időtartama:
1999-től folyamatosan

Kulcsszavak:
biztonságtechnika, környezetvédelem, vagyonvédelem, munkavédelem, tűzvédelem, őrzés védelem, ország védelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, ország védelem, közlekedésbiztonság     

A kutatási tevékenység és célkitűzései:
A biztonságtechnika eredményeinek bevezetése és alkalmazása a nemzetvédelem terén. A biztonságtechnikai szakemberek képzésének beindítása a honvédelmi ágazatban, a képzés továbbfejlesztésének lehetőségei. Az egyes részterületek kutatása a NATO igények alapján.

Eddigi eredmények:
A biztonságtechnikai mérnök (tiszt) képzés, a levelező és másoddiplomás biztonságtechnikai mérnökképzés alapdokumentumainak kidolgozása, és a képzés beindítása a ZMNE-n. Alap és középfokú tűzvédelmi tanfolyamok képzési dokumentumainak kidolgozása és beindítása a ZMNE-n. A had- és biztonságtechnikai mérnökképzés alapdokumentumainak kidolgozása. Az alapvető környezetvédelmi, sugárvédelmi feladatok megfogalmazásában való részvétel a katonai szektorban.

Az informatikai fejlesztés iránya és a kutatás hasznosulása:
A tárgyi feltételek bővítése a biztonságtechnikai laboratórium, szakkabinet létrehozásával, elsősorban a vagyonvédelmi hardverek beszerzésével. A számítógépes biztonságtechnikai irányító rendszerek alkalmazási lehetőségeinek kutatása és bevezetése az oktatásba. A NATO igények alapján a számítógépes megfelelőség megteremtése a biztonságtechnika terén.

Hazai és külföldi partnerek:
A kutatás a Zrínyi Miklós nemzetvédelmi Egyetemmel együttműködve folyik. A kutatásban az egyetem részéről résztvevők: dr. Kiss Sándor PhD egyetemi docens

Tudományos közlemények:

Simon Ákos:
[1] Környezetvédelem I.II.III. Tankönyv BJKMF 1999

[2]  Katasztrófavédelem. Tankönyv BJKMF 1999

[3] A BJKMF-án folyó biztonságtechnikai, környezetvédelmi, valamint sugárvédelmi oktatás és kutatás feladatai. Bolyai Szemle, 1999. Különszám. 43-59. old.

[4] A honvédség személyi állománya, illetve a radioaktív sugárzó anyagokkal foglalkozásszerűen foglalkozó honvédségi személyek sugárterhelésének ellenőrzési lehetősége. Bolyai Szemle 2000. 2. szám. 139-159. old.

[5]   A vegyi- és környezetbiztonsági szakosztály munkájának tapasztalatai és várható feladatai. Bolyai Szemle 2000. 2. szám. 159-174. old.

[6]   Vegyivédelmi és Környezetbiztonsági Szakosztály. A tízéves Magyar Hadtudományi Társaság Bp. 2000 MHTT 185-192 old.

[7]   Bemutatom a BJKMFK vegyivédelmi- és biztonságtechnikai tanszéket. Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum. 2001. 7.szám. 20-21 old.

[8]   A környezetvédelem aktuális feladatai a katonai szektorban. Bolyai Szemle 2001. Különszám. 5-17. old.

[9]   A vegyi terrorizmus. Bolyai Szemle 2001. 2. szám. 58-72 old.

[10] Lézerfegyverek és a légi ABV felderítés. Jegyzet, BJKMFK 2002.

[11] Az ABV és környezeti veszélyek a béketámogató műveletekben. Bolyai Szemle 2003. 3. szám 110-121.old

Kiss Sándor:

[1] A biztonságtechnikai képzésről. Hadtudomány, IX. évfolyam, 1999. 3-4. szám, 107-112. old.

[2] A biztonságtechnikai mérnöktiszt képzésről. Hadtudomány, X. évfolyam, 2000. 3. szám, 103-106. old.

[3] A biztonságtechnikai mérnökképzés. ZMNE Fórum, V. évfolyam, 2001. 1-2. szám, 16-17. old.

[4] Biztonságtechnika és munkavédelem. ZMNE Fórum, V. évfolyam, 2001. 4. szám, 24-25. old.

[5] A biztonságtechnikai mérnökképzés és a fakultáció. ZMNE Internet: http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/indexlogo.htm „Fiatal kutatók írják”

Kovács Tibor:

[1] Vegyi monitoring és térinformatika, Hadtudomány, 2. szám, 2005., 69-76. oldalak (Társszerző: Kovács Zoltán, Vincze Árpád)

[2] A szcintillációs detektorok jelene és jövője, Hadtudomány, 3. szám, 2005., 77-84. oldalak (Társzerző: Nagy Gábor)

Tudományos előadások:

Simon Ákos:

[1] A környezetvédelem aktuális feladatai a katonai szektorban. Tudományos konferencia a tudomány napján, ZMNE, 2001.

[2] A vegyi terrorizmus. Tudományos konferencia a tudomány napján, ZMNE, 2002

[3] Az ABV és környezeti veszélyek a béketámogató műveletekben. Tudományos konferencia a tudomány napján, ZMNE, 2003

Kiss Sándor (ZMNE):

[1] Biztonságtechnikai mérnökképzés a katonai felsőoktatásban, ZMNE, 2003. SOMOS alapítvány pályázati előadás

Főiskolai/egyetemi előadások:

Simon Ákos:

[1] Környezetvédelem, BMF-BGK Biztonságtechnikai mérnök szak

[2] Veszélyes anyagok kezelése és szállítása, BMF-BGK Biztonságtechnikai mérnök szak

[3] Közlekedés, járművek biztonsága, BMF-BGK Biztonságtechnikai mérnök szak

[4] Polgári védelem, ZMNE Biztonságtechnikai mérnök szak

Kiss Sándor :

[1] Biztonságtudomány, ZMNE Biztonságtechnikai mérnök szak

[2] Környezetvédelem, ZMNE Biztonságtechnikai mérnök szak

[3] Katasztrófavédelem, ZMNE, Biztonságtechnikai mérnök szak

Kovács Tibor:

[1] Biztonságtudomány, ZMNE, Biztonságtechnikai mérnök szak

[2] Sugárvédelem, ZMNE, Biztonságtechnikai mérnök szak