Skip to content

A veszélyhelyzeti viselkedés technikai megközelítése

Témavezető neve:
Dr. habil. Kovács Tibor egyetemi docens, CSc / PhD

Vezető kutató:
Dr. Hanka László, egyetemi adjunktus, PhD

A kutatás időtartama:
2009-től folyamatosan

Kulcsszavak:
biztonságtechnika, tűzvédelem, Havaria-esemény, tömegtartózkodású épületek, menekülési útvonal, menekülési időtartam, realtime adatok, optimális kiürítés

A kutatási tevékenység és célkitűzései: 
Az egyes, elsősorban tömegtartózkodásra szolgáló (legalább 300 fő egyidejű jelenléte) helyiségek, épületek optimalizált kiürítésének (pl. tűzeset vagy egyéb Havaria esemény miatt) számítógépes modellezése építészeti tervezés szintjén - létező szoftverek segítségével (mintegy 20-25 van jelenleg használatban) - elvégezhető feladat. A különböző modellek figyelembe veszik többek között az adott helyszínen a személyek számát, vállszélességét, haladási sebességét, az optikai sűrűséget (füst) és ezek alapján tervezik meg a menekülés lehetséges útvonalait, időtartamát. Bármennyire is használható azonban egy modell, többé-kevésbé csak közelíti az aktuális helyzetet. Az elmúlt évek tragikus, tömegtartózkodásra szolgáló épületekben bekövetkezett bal-esetei rámutattak arra, hogy szükséges lenne egy realtime adatokon alapuló, az optimális kiürítést irányító elektronikai-informatikai rendszer létrehozása – a projekt ennek megvalósítását célozza.

Eddigi eredmények: 
Feldolgozásra került a terület szakirodalma, az eredményeket nemzetközi szimpóziumokon, illetőleg az azokhoz kapcsolódó kiadványokban is ismertettünk.

Az informatikai fejlesztés iránya és a kutatás hasznosulása: 
Meg kell találni azokat az eszközöket, amikkel megállapítható az adott tömegtartózkodású helyen az adott tömeg eloszlása (figyelembe véve a személyiségi jogokat). A már meglévő alapokon olyan matematikai modelleket (szoftvereket) fejleszteni, amik realtime (havaria bekövetkezési pillanati) adatokból dolgoznak. Az előzőek alapján multifunkcionális, a tömegtartózkodású helyen az optimális kimenekülést segítő tájékoztató rendszer kifejlesztése. Végeredményben csökkenek a tömeg nem optimális irányba történő távozásából származó veszteségek, sérülések. Hazai és külföldi partnerek: A kutatás a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájával együttműködésben folyik.

A kutatásban az Egyetemről részt vesz: 
Veres György, PhD aspiráns. További partnerek: Tóth Levente (TVT ZRt, szakmai igazgató), Szűcs Gábor (Robert Bosch KFT, CCTV termékmenedzser).

Tudományos közlemények: 
Veres Gy., Kovács T.: A kiürítés számítógépes modellezése (Computer aided modeling of evacuation), Tavaszi Nemzetközi Biztonságtechnikai Szimpózium 2011, Hungary, Budapest, Óbudai Egyetem, 2011. április 14., CD ISBN 978-615-5018-11-4

Kovács T., Veres Gy.,: Az elme lehetséges reakciói tűzesetek során, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Óbudai Egyetem, 2010. nov-ember 10-11., CD ISBN 978-615-5018-10-7

Horváth T., Kovács T.: Zsetonok és IP kamerák - a játéktermek biztonságtechnikájának egyes kérdései, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szim-pózium, Óbudai Egyetem, 2010. november 10-11., CD ISBN 978-615-5018-10-7

Hanka L.: An efficient quadratic programming optimization method for deconvolution of gammaray spectra, AARMS, Vol. 9. issue 1., 2010, pp. 47-66

Veres Gy., Kovács T.: A tűzgátló ajtók történelmi fejlődése, „Defence Technology 2010”, VIth International Symposium on Defence Technology”, Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2010. május 6-7., CD ISBN 978-22-5458-11-7

Kovács T., Veres Gy.: Tömegtartózkodású épületek optimalizált kiürítése, „Új kihívások a katonai tudományok területén 2009”, VI. Nemzetközi Konferencia a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 2009. november 18-19., CD ISBN 978-81-6655-17-7

Veres, Gy., Kovács T.: Nagy forgalmú épületek kiürítésének mérnöki megközelítése, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Műszaki Főiskola, 2009. november 9-11., CD ISBN 978-963-7154-99-7

Tudományos előadások: Veres Gy., Kovács T.: A kiürítés számítógépes modellezése (Computer aided modeling of evacuation), Tavaszi Nemzetközi Biztonságtechnikai Szimpózium 2011 , Hungary, Budapest, Óbudai Egyetem, 2011. április 14.

Kovács T., Veres Gy.,: Az elme lehetséges reakciói tűzesetek során, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Óbudai Egyetem, 2010. november 10-11.

Horváth T., Kovács T.: Zsetonok és IP kamerák - a játéktermek biztonságtechnikájának egyes kérdései, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Óbudai Egyetem, 2010. november 10-11.

Kovács T., Veres Gy.: Tömegtartózkodású épületek optimalizált kiürítése, „Új kihívások a katonai tudományok területén 2009”, VI. Nemzetközi Konferencia a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 2009. november 18-19.

Veres, Gy., Kovács T.: Nagy forgalmú épületek kiürítésének mérnöki megközelítése, Nemzetközi Gépész, Mechatronikai és Biztonságtechnikai Szimpózium, Budapesti Mű-szaki Főiskola, 2009. november 9-11.