Tudományos Diákköri Konferencia

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa 2017. április 19-re (szerdára) szervezi a XLV. Tudományos Diákköri Konferenciát.

A KONFERENCIÁRA 2017. MÁRCIUS 29. (SZERDA) DÉLIG LEHET JELENTKEZNI A KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI FELELŐSNÉL (NÉPSZÍNHÁZ U. 8. FSZ. 23.-BAN), A KARI TDK RENDSZERBEN (tdk.bgk.uni-obuda.hu) ELKÉSZÍTETT (A RENDSZER ÁLTAL GENERÁLT), ONNAN KINYOMTATOTT, A KONZULENS ÁLTAL ALÁÍRT JELENTKEZÉSI LAP(OK) ÉS A TDK DOLGOZAT SZINTÉN AZ ELEKTRONIKUS RENDSZERBŐL NYOMTATOTT (A KONZULENS ÁLTAL SZINTÉN ALÁÍRT) EGYOLDALAS KIVONATÁNAK LEADÁSÁVAL. CSAK AZ ELEKTRONIKUS FELÜLETEN ELKÉSZÍTETT JELENTKEZÉSI ANYAG FOGADHATÓ EL!

Ahhoz, hogy egy Intézet ill. Tanszék önálló „profiltiszta” szekciót szervezhessen, legalább 6 (azaz hat) dolgozat szükséges, ugyanis csak ekkor adható ki egy-egy I., II., és III. helyezés (azaz nem lehet több helyezett, mint az előadott dolgozatok számának fele).

KÉREM AZ ÖNÁLLÓ SZEKCIÓRA ASPIRÁLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEKET, HOGY KONZULENSKÉNT NEM ÉRDEKELT VEZETŐ OKTATÓRA, MINT SZEKCIÓELNÖKRE, ILLETVE EGY MÁSIK OKTATÓRA, MINT ZSŰRITAGRA TEGYENEK JAVASLATOT SZINTÉN MÁRCIUS 29-IG.

SZINTÉN MÁRCIUS 29-IG KÉREM A KARI HÖK KÉPVISELŐK NEVEIT IS A SZEKCIÓK ZSŰRIJÉBE (BÍRÁLÓBIZOTTSÁGAIBA).

A dolgozat elkészítésénél javasolt figyelembe venni az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megcélzott szekciójának formai előírásait.

A dolgozatot – az egyetem PLÁGIUM ELLENŐRZŐ RENDSZERébe 2017. április 13. (csütörtök) délig történő feltöltés után – a konzulens tanár által felkért személyek 2 (azaz kettő) BÍRÁLATával együtt kell legkésőbb április 19. délig kinyomtatva leadni ill. elektronikusan elküldeni a kari TDK felelősnek.

A dolgozatot – az egyetem plágium ellenőrző rendszerébe történő feltöltése után – április 13. (csütörtök) délig a KARI TDK RENDSZERben (tdk.bgk.uni-obuda.hu) is rögzíteni kell.

A bírálatok is a KARI TDK RENDSZERben (tdk.bgk.uni-obuda.hu) készüljenek el. A rendszer használatához, ill. a külső bírálók regisztrálásához, dolgozatokhoz rendeléséhez kérhető Dr. Horváth Richárd adjunktus segítsége is.

A kari TDK Konferencia 13:45-kor kezdődik, a Rektor Úr 13:30-tól oktatási szünetet rendel el, hogy a termek és a hallgatók is rendelkezésre álljanak, ill. részt tudjanak venni. Az előadások 15 percesek lehetnek, melyeket 5 perces vita követhet.

A XLV. Tudományos Diákköri Konferencia ünnepélyes eredményhirdetése 2017. április 26-án, szerdán 17:30 lesz Józsefvárosban, a Tavaszmező utcában.