BGK Pótfelvételi 2020

MÉG DÖNTHETSZ A JÖVŐDRŐL!

A felvételi kormányrendelet előírásainak megfelelően az idén is sor kerül pótfelvételi eljárásra, melynek során a korábbi évektől eltérően nemcsak önköltséges képzésekre lehet jelentkezni!
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter döntése alapján az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara alapképzési szakjaira jelentkezni lehet a pótfelvételi eljárás során állami ösztöndíjas képzésre.

Jelentkezni a felvi.hu felületen elérhető elektronikus felvételi rendszerben lehet, 2020. július 30-tól  augusztus 9. éjfélig!

Válassz a BGK gépészmérnöki, biztonságtechnikai mérnöki, mechatronikai mérnöki, műszaki szakoktatói szakjai közül, melyek elvégzésével könnyen juthatsz jól fizető álláshoz, munkáddal hozzájárulhatsz a gazdaság fejlődéséhez!

 

NAPPALI ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Biztonságtechnikai mérnöki szak
Az országban egyedülálló módon, magas szinten képzünk biztonságtechnikai mérnököket, akik alkalmasak a biztonságtechnikai rendszerek eszközeinek üzemeltetésére, fenntartására, a kapcsolódó új technológiák bevezetésére, alkalmazására. Képesek a műszaki támogatás mérnöki feladatainak ellátására, illetve az ezekhez kapcsolódó gyakorlati tevékenységek tervezésére, a polgári vagy nemzetbiztonsági területeken jelentkező komplex biztonságtechnikai (rendészeti, személy- és vagyonvédelmi, információvédelmi, munka- és tűzvédelmi, környezetvédelmi) feladatok megoldására, szervezésére és irányítására, rendszerszemléletű kezelésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

• Választható szakirányok: Biztonságtechnikai, Információbiztonsági

Gépészmérnöki szak
A nálunk végzett gépészmérnökök keresett szakemberek az iparban, magas szintű, gyakorlatorientált képzésünk révén alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés feladatainak ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

• Választható szakirányok: CAD-CAM-CNC, Géptervezés, Járműtechnika

Mechatornikai mérnöki szak
Magas szintű mechatronikai mérnöki képzésünkön olyan mérnökök végeznek nálunk, akik alkalmasak a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, képesek mechatronikai berendezések és folyamatok, továbbá intelligens gépek rutinszerű tervezési feladataira, üzemeltetésére és fenntartására, mechatronikai technológiák bevezetésére, alkalmazására, folyamat- és termelésirányítás energia hatékony és környezettudatos megszervezésére, a műszaki fejlesztés és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a nemzetközi munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

• Választható szakirányok: Ipari robotrendszerek

LEVELEZŐS ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Ne felejtsd el, hogy idén a pótfelvételi eljárásban nem csak önköltséges, de államilag támogatott helyekre is lehet jelentkezni!
 

NAPPALI MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Mester fokozatú biztonságtechnikai mérnöki szak
A mesterképzést elvégzők birtokában lesznek annak a tudásnak, amelynek révén képesek a biztonság, a személy- és vagyonvédelem, az információvédelem területén jelentkező műszaki, komplex tervezési és szervezési, üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására. A megszerzett magas szintű műszaki, informatikai, szervezői ismereteik, valamint az ehhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak továbbá a szakterületen jelentkező feladatok önálló irányítására, felügyeletére, speciális tervezési, fejlesztési és kutatási feladatok elvégzésére; beosztottaik és munkatársaik szakmai, emberi és etikai szempontokat mérlegelő irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Mester fokozatú gépészmérnöki szak
A nálunk végzett mérnökök képesek a gépészeti rendszerek és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére, irányítására és karbantartására; a gépipari technológiák és eljárások, új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, energiahatékony és környezettudatos alkalmazására; vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, illetve nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Mester fokozatú mechatronikai mérnöki szak
Mester fokon végzett mechatronikai mérnökeink képesek világszínvonalon a gépészetet az elektronikával, elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni, alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek, valamint intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, gyártástervezésére, valamint üzemeltetésére és karbantartására. Képesek mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztésére, bevezetésére; magasabb szintű vezetési, irányítási és szervezési feladatok ellátására; a műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés és innováció feladatainak ellátására; hazai, és nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra, azok irányítására. Felkészültek tanulmányaiknak doktori képzésben történő folytatására.
 

LEVELEZŐS MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK


 

További információk és jelentkezés: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/20P_meghirdetes