Kari hír

jún
23

Workshop on International Trends in Education 2022 a Bánki Karon

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépészeti és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán került megrendezésre hibrid formában 2022. június 14-16. között a Workshop on International Trends in Education 2022 az „Együtt az ÓE nemzetköziesítéséért” program keretében Dr. habil. Kiss Gábor egyetemi docens szervezésében. A nemzetközi rendezvényen, melynek célja a Covid-19 járvány során a felsőoktatásban bevezetett új oktatási és munkamódszerek, valamint bevált gyakorlatok megosztása volt, négy földrészről, 14 országból több, mint 20 nemzetközileg is elismert kutató és oktató vett részt. A széles körű nemzetközi érdeklődés rámutatott arra, hogy a koronavírus járvány maradandó hatással volt a felsőoktatásra és komoly igény van ezen hatások, valamint a kezelésükre kidolgozott módszerek széleskörű tárgyalására.

A workshopot, mely teljes egészében angol nyelven zajlott, Dr. habil. Kiss Gábor nyitotta meg, a moderálásban Beke Évával közösen vettek részt, a regisztrációs és technikai hátteret Hasilló György biztosította

Az ipari oldal - BOSCH GmbH - képviseletében Dr. Peter Bakucz - tartott előadást Neue Normalität – Remote work as the new norm címmel, bemutatva a Covid-19 hatásait a pandémia alatt, illetve annak jövőbe mutató gazdasági és szociális hatásait.

Az oktatásban résztvevők által bemutatott témák és felvetett problémák között szerepelt – a teljesség igénye nélkül  – Lessons Learnt from teaching Team-focused modules online, előadó: Dr. Olakunle Olayinka, University of Sheffield, UK; Remote learning via video conferencing technologies: Implications for research and practice előadó: Prof. Dr. Mark Antony Camilleri, University of Malta, Málta; Interaction on MIRO dashboard for online collaboration előadó: Dr. Olena Zelikovska, Taras Shevchenko National University of Kijev, Ukrajna; International Women´s Degree Program in Computer Science (IFI): Experiences and implications from teaching and learning in pandemic times előadó: Prof. Dr. Gerlinde Schreiber, Hochschule Bremen City Universty of Applied Sciences, Németország; Influence of Covid-19 in the applied computer science education at Univerzita Jána Selyeho előadó:Dr. Ondrej Takac, Univerzita Jána Selyeho, Slovakia; Effects of the pandemic on the university előadó: Dr. Carlos Arturo Torres Gastelu, Veracruzana University, Mexikó; Covid Situation and Challenges at Univesity Paderborn, előadó: Prof. Dr. Johannes Magenheim, Universität Paderborn, Németország; There is no such thing as online learning: why in-person teaching methods fail online, and what to do instead előadó: Prof. Dr. Jon Dron, School of Computing and Information Systems, Athabasca University, Kanada; Experiences related to teaching in the Republic of Serbia during the Covid19 Pandemic előadó: Dr. Igor Fürstner, Subotica Tech - College of Applied Sciences, Szerbia és zárásként Dr. habil. Kiss Gábor egyetemi docens ismertette előadását BigBlueButton and Covid-19 experience at Bánki Faculty of the Óbuda University címmel.

A program részeként a résztvevők számára lehetőség nyílt a biztonságtechnikai, biometriai, anyagtudományi, gépészeti, valamint minőségbiztosítási laboratóriumok gyakorlati bemutatóval egybekötött látogatására is, mely Dr. Fábián Enikő Réka, Horváthné Dr. Drégely-Kiss Ágota, Dr. Őszi Arnold, Dr. Pető Richárd és Palkó Márton kollégáknak köszönhetően valósult meg.

A rendezvény utolsó előadását Dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes tartotta Presentation of the faculty's educational portfolio címmel.

A záróbeszédet Prof. Dr. Rajnai Zoltán a Bánki Kar dékánja tartotta meg.

A rendezvény levezetéseként egy kulturális program keretében Szentendrén lehetőség nyílt a város nevezetességeinek megtekintése mellett helyi lángos és kézműves fagylaltok kóstolására is az érdeklődők számára.

A workshop sikerét nemcsak a különböző földrészekről eltérő kulturális és oktatási rendszerrel rendelkező országokból jelentkezők száma tükrözi, hanem a globális problémaként megjelenő pandémiára kidolgozott sokszínű oktatási stratégiák megismerésére, valamint az együtt-gondolkodásra, további kutatásokra, közös megoldások kidolgozására megjelenő valós igény is.

Dr. habil. Kiss Gábor
egyetemi docens, intézetigazgató

jún
22

Robbanószerkezeteket kerestek - robbanótesteket találtak!

Gyakorlati foglalkozás a ZNZ Biztonságtechnika Kft.-nél

Robbanószerkezetek felderítése tantárgy keretében gyakorlati foglalkozásokon vettek részt az Óbudai Egyetem Bánki Kar Robbantástechnikai szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés hallgatói.
A gyakorlatorientált foglalkozások első helyszínén a speciális biztonsági berendezések és rendszerek forgalmazásával, telepítésével, valamint biztonságtechnikai szaktanácsadással és oktatással a hazai védelmi szektor meghatározó szereplője a ZNZ Biztonságtechnika Kft. munkatársai fogadták hallgatóinkat. Dudás József oktatási és minőségellenőrzési igazgató részletes tájékoztatást adott a Kft. működéséről, fejlődéséről és a magánbiztonsági szektor jelenleg felmerülő igényeiről. A hallgatók részletes tájékoztatást kaptak a különböző rendezvények bejáratainál felállított Ellenőrző pontok kialakításának lehetőségeiről, sajátosságairól, illetve az alkalmazható technikai megoldásokról.

Az elméleti alapok megismerését követően Csomagröntgeneken gyakorolhatták a leendő szakmérnökök a robbanóanyagok és robbanószerkezetek, illetve különböző tiltott tárgyak felismerését. A gyakorlati feladatvégrehajtást az is színesítette, hogy a saját hátizsákjainkat (női piperetáskát) is megvizsgálhattuk a csomagröntgenek segítségével. Nagy sikere volt a fémdetektoroknak is, melyekkel interaktív volt a megjelölt oktatási anyag elsajátítása.  

A szakmai látogatáson lehetőségünk nyílt a robbanószerkezetek felderítését CT szimulátorral is kipróbálni és tájékoztatást kaptunk a személyek átvizsgálásáról, a Body scanner-ek alkalmazásának lehetőségeiről és a vonatkozó szabályozásról. A szakmai felderítési sajátosságokat kiemelve bepillanthattunk az Impulzus generátorral működő tűzszerész röntgenek világába.
A robbanóanyag nyom detektorok közül az ETD (Explosive trace detektor) valamint az EDS (Explosive detection system) speciális működését és a robbanóanyagok felderítésének különleges eljárásait Tordai Arnold szervízmérnök mutatta be. A látogatás záró részeként egy oktatóprogram alkalmazásával röntgenképek elemzését hajthattuk végre, természetesen robbanószerkezetekre hangolva. A szoftveres képelemzéseket a veszélyes eszközök (fegyverek, robbanószerek, robbanószerkezetek) inert változatának megismerésével zártuk.
 

Gyakorlati foglalkozás a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrednél

A félév utolsó oktatási napját szintén impozáns környezetben tölthették a Robbantástechnikai szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés hallgatói. A gyakorlati foglalkozás ugyanis az Irinyi János laktanyában, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, Tűzszerész szaktantermében került végrehajtásra. Szilágyi Zsolt Lajos ezredes, az alakulat parancsnoka, az Óbudai Egyetem kötött együttműködési megállapodás alapján engedélyezte a szakmai látogatást, ezzel is hozzájárulva a Robbantástechnikai szakmérnök képzés gyakorlatorientált és napjain kihívásaira reagáló megvalósítására. A különleges és minden tekintetben egyedinek mondható helyszínt Ember István I. osztályú tűzszerész, doktorandusz mutatta be a hallgatóknak. Az alapvető biztonsági szabályok ismertetését követően rövid betekintést kaptak hallgatóink a tűzszerészek életébe, felkészítésébe, megismerkedhettek a legfontosabb eljárásrendekkel és bepillantást nyerhettek a "Robbanószerkezetek felderítésének" lépéseibe.
A leendő szakmérnökök testközelbők ismerkedhettek meg a különböző típusú robbanótestek (gránátok, lőszerek, tüzérségi lövedékek, bombák, stb.) inert változataival.
A Robbanószerkezetek felderítése tantárgy keretein belül nem csak a robbanótestek ismertető jegyeivel és pusztító hatásukkal foglalkoztak, a robbanótestek működési mechanizmusa is a foglalkozás részét képezte. A szakmai látogatás második részében Dr. Daruka Norbert a képzés szakfelelőse tartott előadást a robbanószerkezetek bűnös célú felhasználásáról. A hallgatók a különböző típusú házikészítésű robbanószerkezetek és robbanóanyagok felderítési módszereivel, eljárásrendjével kapcsolatosan kaptak hasznos információkat.

 

Szerző: Dr. Daruka Norbert

Fotó: Somogyi Krisztián

jún
9

Ünnepségek Bánki Donát tiszteletére a Bánki Karon és Bakonybánkon

„ ... A kép, melyet Bánkiról, mint emberről festünk, nem lenne teljes, ha ki nem emelnőnk azt a nagy szívjóságot, mely egész lényéből áradt, és amely megfogott és meghatott mindenkit, aki ismerte. A nagy tudós egyben a legjobb ember is volt. Mi sem állott tőle távolabb, mint a nagyképű póz. A nagyelméjű kutató férfiban, ki a tudományban a legnehezebb és legfogósabb problémákkal birkózott, egy gyermek szeretetreméltósága és naivan meleg kedélye lakozott. …”
Sasvári Géza

 

2022. június 4-én került megrendezésre Bakonybánkon a Bánki Donát emléknap, amelyen nem csupán Karunk névadójának születésére emlékeztünk, hanem halálának 100. évfordulójára is.

1859. június 6-án itt született Bánki Donát műegyetemi tanár, a világhírű fizikus, a róla elnevezett turbina feltalálója, amely új utakat nyitott a törpe vízierőművek fejlesztésében. 1918-ban nagyszabású tervet dolgozott ki a Vaskapu vízerejének hasznosítására. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt 1911-től. A vízturbináért Bánkit halála után négy évvel 1926-ban a Magyar Tudományos Akadémia nagyjutalmával tüntette ki.

Az eseményt Nagyné Farkas Marianna, Bakonybánk polgármestere nyitotta meg és elmondta ünnepi beszédét. Karunk dékánja, Prof. Dr. Rajnai Zoltán is megosztotta ünnepi gondolatait a közönséggel, valamint Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszony is beszédében megemlékezett Bánkiról, korának legnagyobb gépészmérnökéről.

Az ünnepségen sor került több elismerés átadására is; poszthumusz díszpolgári címet adományoztak Bánki Donátnak, amely díjat dédunokája, Komlós László vett át.

Az emlékhelyen történő koszorúzást követően a résztvevők átvonultak a Bánki Donát emlékszobába, hogy megtekinthessék a megújult tárlatot.

Ugyancsak Bánki Donát halálának 100. évfordulója kapcsán tartott Emlékkonferenciát az Óbudai Egyetem Bánki Kara 2022. június 8-án a Népszínház utcai campus Tanácstermében.

A rendezvényen Prof. Dr. Rajnai Zoltán köszöntőjét követően több előadásra is sor került, elsőként Prof. Dr. Gáti József – Bánki Donát, a mérnök géniusz című prezentációját hallgathattuk meg, majd Dr. habil Horváth Sándor pro-dékán beszélt Bánkiról, a magyar műszaki kultúra gazdagítójáról. Végezetül Ézsiás István szobrászművész tartott előadást a Bánki Donát Galéria Universitas 10 éves évfordulója kapcsán.

Az esemény zárásaként a résztvevők az udvaron koszorúkat helyeztek el a Bánki Donát emlékműnél. A Kar részéről Prof. Dr. Rajnai Zoltán és Prof. Dr. Palásti Kovács Béla pro-dékán helyeztek el koszorút, valamint Dr. habil Horváth Sándor pro-dékán, Prof. Dr. Gáti József címzetes egyetemi docens és Ézsiás István művész úr. A Hallgatói Önkormányzat részéről Kapin Miklós Nándor, Érdekvédelmi ügyekért felelős elnökségi tag, a kisbéri Bánki Donát Szakképző Iskola (Tatabányai Szakképző Centrum) nevében pedig Mikus Lajos és Török István koszorúzták meg az emlékművet.

Nagyon köszönjük a szervezők és előadók odaadó munkáját, amellyel életre hívták ezt az emlékkonferenciát, továbbá köszönjük az ünnepségen részt vevőknek, hogy megtisztelték programunkat és ezáltal Bánki Donát emléke előtt is tisztelegtek.

jún
7

Puskás Tivadar díjat kapott a Bánki Kar dékánja

2022. május 26-án a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Prof. Dr. Rajnai Zoltán részére, az utóbbi tíz évben a biztonságtudományok és ennek oktatása terén elért eredményeiért, valamint a HTE-ben végzett aktív tevékenységéért Puskás Tivadar díjat adományozott.

A Puskás Tivadar díj alapításának célja a távközlés, műsorszórás, informatika, elektronika és tartalomkezelés fejlesztése terén kimagasló érdemeket szerzett személy kitüntetése.

jún
5

Bánkis munkatársaink kaptak elismeréseket az EU-Ped-en

A hagyományokhoz híven idén is megrendezték az EU-Ped-et, a Kárpát-medencében oktató pedagógusokhoz szóló ünnepet az Óbudai Egyetemen június 2-án. Az eseményen Rektori dicséretben részesült Laky Zoltán az ÓE BGK Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet tanszéki mérnöke. Professor Emerita címet vehetett át Prof. Dr. Cvetityanin Lívia, a Biztonságtudományi Doktori Iskola vezetője, és az intézményért végzett munkájáért Óbudai Egyetem Emlékgyűrűt kapott.

Munkatársainknak ezúton gratulálunk az elismeréseikért!

 

Forrás: https://uni-obuda.hu/2022/06/03/a-karpat-medence-pedagogusait-unnepeltuk/

jún
4

Pedagógusnap 2022 - Összdolgozói értekezlet és Kari elismerések átadása

Pedagógusnap alkalmából 2022. június 3-án, pénteken 13:00-tól Prof. Dr. Kovács Levente rektor és Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán tartott munkatársainknak összdolgozói értekezletet. Dékán úr rövid köszöntését követően gratulált rektor úrnak a 2022. május 26-án Temesváron átvett díszdoktori címért, amelyet a Temesvári Műszaki Egyetem Szenátusa a magas színvonalú tudományos és szervező tevékenységéért adományozott Egyetemünk vezetőjének. A jelképes ajándék átvételét követően rektor úr megadta a lehetőséget munkatársainknak a felmerülő kérdéseik feltételére, amelyek megválaszolásában ő és a rektori hivatal munkatársai is aktívan részt vettek. Az eseményen jelen volt Prof. Dr. Molnár András általános rektorhelyettes, Prof. Dr. Gulácsi László tudományos rektorhelyettes, Dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektrohelyettes, Dr. Molnár Ildikó rektori hivatalvezető és Csepeli Zsuzsanna rektori kabinetvezető.

Az összdolgozói értekezlet zárásaként került sor az elismerések – a Kari kiváló oktatói díj és Kari munkatársi díj, valamint a Dékáni dicséretek átadására.

máj
31

Díjaztuk a legszebb tésztahidakat

A X. Jubileumi RECCS Tésztahíd-építő Világbajnokság kapcsán indult el a Legszebb tésztahíd-építő pályázatunk, amelynek díjátadójára 2022. május 25-én délután fél háromtól került sor.

A pályázat célja ezúttal nem nagy teherbírású hidak elkészítése volt, hanem a hallgatók nyugodtan szabadjára engedhették fantáziájukat, alkotókedvüket, hogy minél érdekesebb hidakat építhessenek.

Az eseményt Prof. Dr. Rajnai Zoltán, a Bánki Kar dékánja nyitotta meg, majd Alexis Rusinekkel, a Francia Intézet Tudományos és Egyetemközi Együttműködésekért felelős Attaséjával közösen átadták a hallgatóknak járó elismeréseket.

A Kar által díjazásban részesült kiemelkedő munkájáért Nemoda Glória, gépészmérnök hallgató, aki a Francia Intézet különdíját is hazavihette különleges hídjával, valamint szintén kiemelkedő munkájáért díjazásban részesült Kovács Márk EHS szakmérnök hallgató, aki a mérnöki precizitás jegyében készítette el hídját.

A Dékáni Hivatal munkatársai a Non-Millau fantázianevű híddal, illetve egy laoszi fahíd (természetesen tésztából) kompozícióval képviselték Karunkat.

A hallgatóknak ezúton is köszönjük a részvételt, az energiát és időt amelyet tanulmányaik közepette hídjaik építésébe fektettek. Továbbá köszönjük a Francia Intézet támogatását a versenyen és az októberben megrendezésre kerülő X. Jubileumi Tésztahíd-építő Világbajnokságon, amelynek patinás helyszínét fogják biztosítani.

Annak érdekében, hogy a jubileumi világbajnokság igazán különleges legyen, valamint minél többen vehessenek részt benne, közvetlenül a verseny előtt középiskolások részére is tervezünk pályázatot hirdetni a legszebb tésztahíd építése témájában, és a most díjazott, valamint az októberig beérkező darabokat ki is állítjuk a Francia Intézetben.

máj
30

Zalotay Péter Diplomadíjat kapott Schönhardt Gergő a Bánki Kar hallgatója

A Gamma Digital Kft. 2018. évben Zalotay Péter Diplomadíjat alapított, melyre az Óbudai Egyetem azon jeles minősítésű szakdolgozatot vagy diplomatervet benyújtó, nappali tagozaton  végzett hallgatói pályázhattak, akik dolgozatukat 2021. évében vagy a 2022. januári záróvizsga időszakban védték meg az alábbi intézetek egyikében:

- KVK Automatika Intézet
- KVK Műszertechnikai és Automatizálási Intézet
- BGK Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

A pályázaton a programozott ipari automatizálás, a járművillamossági és járműelektronikai technológiák vagy a mechatronikai rendszerek témaköreivel foglalkozó dolgozatok vehettek részt.

A díj Zalotay Péter, az Óbudai Egyetem néhai oktatójának portréjával díszített érem alakú  bronz emlékplakettel, valamint pénzjutalommal jár. A pályázatokat a Gamma Digital Kft. vezető mérnökei bírálták el. Idén három hallgató került díjazásra.

Schönhardt Gergő (BGK Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet) dolgozatának címe:
Laboratóriumi segédeszköz fejlesztése szabályozások bemutatásához
Konzulense: Varga Bence

Wittmann Brúnó (KVK Automatika Intézet) dolgozatának címe:
Pozíciószabályozási feladat PID szabályozóval
Konzulense: Lamár Krisztián

Burovincz Máté (KVK Műszertechnikai és Automatizálási Intézet) dolgozatának címe:
Motorizált asztal készítése mikroszkópos fotózáshoz
Konzulense: Borsos Döníz

Karunk hallgatójának és felkészítő tanárának ezúton gratulálunk a kiváló eredményhez, valamint szívből gratulálunk a Kandós hallgatóknak is a sikerhez!

máj
24

Sikeresen lezajlott a negyedik SzaFARi konferencia

2022. 05. 16-án immár negyedik alkalommal került megrendezésre a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szakosztályaként működő Magyar Fuzzy Társaság és a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének közös szervezésében a Szimpózium a Fuzzy Alapú Mérnöki Rendszerekről (SzaFARi) nevet viselő rendezvény. A konferencia elsődleges célja a BSc, MSc képzésben résztvevő hallgatók tehetséggondozása, tudományos életbe történő bekapcsolódásának támogatása.

Idén először a montenegrói Donja Gorica Egyetem és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola is bekapcsolódott a szervezésbe. A külföldi résztvevőkre tekintettel a konferencia hibrid formában zajlott, a hazai résztvevők személyesen, a külföldi hallgatók online formában mutatták be munkájukat. Összesen 15 előadást hallhattunk magyar, illetve angol nyelven. A résztvevő hallgatók fuzzy következtetési rendszerekhez, illetve annak rokonterületeihez kapcsolódó kutatásaikat mutatták be. A témák sokszínűsége is jól mutatja a számítási intelligencia alapú megoldások széleskörű alkalmazhatóságát. A járműtechnika, vezérlési feladatok, kockázatértékelés, valamint orvosi alkalmazás egyaránt megjelent a kutatásokban.

A szekciók legjobb előadói a záró ceremónián oklevelet vehettek át az alábbi munkáikért. Legnagyobb örömünkre a montenegrói hallgató mellett két Bánkis hallgatónk is legjobb előadói díjat kapott:

Anja Stijepović: Marketing using artificial neural network

Hegedűs Martin: Víztakarékos öntözőrendszer vezérlés készítése fuzzy logika segítségével

Répás Péter: Fuzzy hibafa elemzés és használata az önvezető autózásban

Bízunk abban, hogy a külföldi egyetemekkel hosszútávú együttműködést tudunk kialakítani a SzaFARi konferencia szervezésében és azon túl is.

A kapcsolódó publikációk a Bánki Kar folyóiratában, a Bánki Közleményekben jelennek majd meg.

A konferencia weblapja: http://old.bgk.uni-obuda.hu/mei/SzaFARi/2022/index.php

Dr. habil Laufer Edit

Oldalak