"ONLINE VERSENY 6.0” a Bánkin

Az Óbudai Egyetem, ezen belül a Bánki Kar megismertetésének és népszerűsítésének jegyében indult el – első ízben a 2010/11-es tanévben – a középiskolák számára szervezett, országos természettudományi „Bánki Online Verseny”.

Az idei, 2015/16-os tanévben immár hatodik alkalommal szerveztük meg és bonyolítottuk le a szakközépiskolák számára meghirdetett versenyt. A versenyzők számára idén is megmaradt a szigorúan szakmai jelleg. Ez a szakmaiság felölelte a matematika, fizika, villamosságtan, mechanika, anyagtudomány, géptan és ábrázoló geometria témaköröket. A tapasztalatok tükrében elmondhatjuk, hogy a kezdeményezés igen kedvező visszhangra talált ebben a tanévben is, a verseny népszerűnek bizonyult. Az idén 16 szakközépiskolás csapat nevezett a versenybe, Nyíregyházától Budapesten keresztül Szombathelyig az ország számos városából.

A versenyt a tervek szerint négy fordulóban bonyolítottuk le. Ebből három forduló online formában zajlott. A versenyt szeptember hónapban kezdtük meg, majd október, november és december hónapban zajlott le a három online forduló. A regisztrációt követően a csapatok elérhették a kitűzött feladatsorokat, amelyek megoldására két hét állt rendelkezésre.

Az egyes fordulók elektronikus formában beküldött megoldásait a határidő lejártát követő néhány napon belül kijavítottuk, értékeltük, és az eredményeket szintén közzétettük. Az első három online forduló eredményeit január hónap elején összesítettük, majd a legjobb hat szakközépiskolás csapatot meghívtuk a 2016. február 5-i döntőre. Mind a hat csapat boldogan vett részt a verseny döntőjén a Bánki Kar épületében.

A döntő forduló három részből állt. Elsőként minden csapatnak egy 5 perces, számítógéppel illusztrált előadást kellett tartani négy, már korábban megjelölt téma egyikéből. A helyszínen sorsolással döntöttük el, hogy melyik csapat melyik témából mutatja meg a felkészültségét. A témák a következők voltak: 1. Bánki Donát által tervezett turbina (Bánki turbina) - Hogyan működik a Bánki turbina? Mi volt a gyakorlati hasznosítása? 2. Mutassa be a Bánki-Csonka féle porlasztót! Milyen ötlet alapján alkották meg? Hogyan működött? 3. Mutassa be Bánki Donát Otto-motorokon végzett vízbefecskendezéssel összefüggő eredményeit! Milyen hatása van a vízbefecskendezésnek? Miért nem terjedt el Bánki korában? 4. Mutassa be a T-modell sebességváltójának működését! Milyen szerepe volt az autóiparban? Miért volt időálló szerkezet?

Igényes, tartalmas prezentációk születtek
Igényes, tartalmas prezentációk születtek

Ezután egy 50 perces írásbeli dolgozat következett, amelyben a fent már említett témák szerepeltek, végül minden csapat laborokban mérési gyakorlatot végzett. Három labor szerepelt a sorban, amelyek mindegyikében minden csapat egyenként 20 percet töltött, anyagtudományi, mechanikai és villamosságtani mérési feladatokkal. A döntő délelőtt 11:00-kor kezdődött és du. 15:00-kor egy ebédet követően, az eredményhirdetéssel zárult.

Az eredményeket Dr. Rajnai Zoltán dékán ismertette. A díjak között szerepeltek csapatszintű elismerések, de a Kar a résztvevő iskolák részére is átadott díjakat, szakmai jellegű könyveket, amelyek az intézetek könyvtárát gazdagítják. A döntőben részt vett csapatok összesített eredményeit és a helyezéseket a mellékelt táblázatban tüntettük fel. Az elérhető maximális pontszám 165 pont volt.

Helyezés Csapat neve Város Összes pontszám
(max. 165)
1. GT Szombathely 130
2. 4 erő Szombathely 127
3. CSIGAKERÉK Szolnok 111
4. MECHA Budapest 107
1. Bánkisok 2. Nyíregyháza 90
2. Bánkisok 1. Nyíregyháza 82


Az eredményhirdetés és a díjátadás pillanatai

A résztvevő csapatokat kísérő oktató kollégák elismeréssel nyilatkoztak és köszönetüket fejezték ki a verseny megszervezéséért. A tapasztalatok és sikerek tükrében a Kar vezetése úgy határozott, hogy a 2016/17 tanévben hetedik alkalommal is meghirdeti majd ezt a középiskolák számára szervezett versenyt.

Dr. Hanka László (BGK MEI)