Búcsúzunk Dr. Jezsó Lászlótól

Mély megrendüléssel értesültünk a szomorú hírről:

Életének 77. évében, 2017. február 7-én elhunyt Dr. Jezsó László címzetes egyetemi docens, az Óbudai Egyetem jogelőd intézményének, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Gépgyártástechnológia Tanszékének volt tanára.

Dr. Jezsó László 1963-ban szerzett diplomát a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. Okleveles munkavédelmi és technológus szakmérnök. 1987-ben Technológiai folyamatok számítógépes tervezése témából írta meg doktori disszertációját.

1963-tól 1976-ig az iparban dolgozott, ahol nagy gyakorlatot szerzett célgépek és automata gépsorok tervezésében. Tapasztalatait eredményesen kamatoztatta oktatási munkájában, előbb a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, majd az integrált Budapesti Műszaki Főiskolán és az Óbudai Egyetemen.

1976-tól kezdve a Szerszámgépek, a Szereléstechnológia, a Korszerű alkatrészgyártás és szerelés tárgyak előadója. 1980-ban tananyagot dolgozott ki a Szereléstechnológia tantárgy mérnöki képzési rendszerben való oktatására. A Korszerű alkatrészgyártás és szerelés tárgy oktatását és gondozását nyugdíjazásáig végezte.

Nevéhez fűződik az első magyarországi Termékfejlesztési tanácsadó szakmérnöki képzés elindítása. A célok és a felépítés megtervezésében, a tantárgyak és a tananyag kidolgozásában, az oktatók kiválasztásában és a képzés bevezetésének megszervezésében kimagasló szerepet töltött be. E képzés keretében az 1994-2004 években 175 termékfejlesztési tanácsadó szakmérnök tett sikeres záróvizsgát.

Phare támogatású pályázat segítségével 1996-ban a moduláris felépítésű képzési rendszer kidolgozásában és megvalósításában vesz részt. Ennek keretében 400 üzemi szakember továbbképzése történt meg.

2000-ben került sor a gépipari mérnökasszisztensek tantervének kidolgozására. Komoly feladatokat vállalt a szervezésben, az FSZ-szak összefogásában, továbbá a Gépgyártástechnológia I.-II. és a Technológia-tervezési gyakorlat című tantárgyak vitelében.

Kutatási területe a szereléshelyes konstrukció kialakítása. A K6-célprogram keretében módszert dolgozott ki ennek megvalósítására, majd pedig a szereléstechnológia számítógépes tervezésére.

Aktívan vett részt a Gépipari Tudományos Egyesület munkájában. 1985-1990 között szervező titkári feladatot látott el az Egyesület Központi Technológiai Szakosztálynál, szerkesztőbizottsági tag a Gépgyártástechnológia c. műszaki folyóiratnál (1994-2004), tagja volt a Magyar Robottechnikai Társaságnak. Számos szakmai-tudományos cikk szerzője, illetve társszerzője.

Jezsó László kreatív, elmélyült elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező mérnök volt. Segítőkész kolléga, a műszaki problémák iránt érdeklődő céltudatos alkotó ember, aki mindig nyitott volt az újra, a hozzáadott érték megteremtésére…

Gyászolják munkatársai és sok-sok tanítványa, akik Tőle nem csak a gépgyártás rejtelmeit, hanem mérnöki gondolkodást, munkaszeretet és emberséget is tanultak.

Kedves Laci! Isten veled, nyugodj békében, emlékezni fogunk Rád!

A Bánki Kar vezetése, munkatársai és a Gyártástechnológiai Tanszék közössége nevében

Palásti Kovács Béla prodékán