Diplomaátadó ünnepség

2017. február 17.

A 2017. év téli diplomaátadó ünnepséget a korábbi évekhez hasonlóan Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, 15 órától.
Az Elnökség a ’Gaudeamus’-ra vonult be ünnepélyesen. A Himnusz után Drégelyi-Kiss Ágota kutatási dékánhelyettes asszony üdvözölte a hallgatókat, illetve a szép számban megjelenő kísérőket. Bemutatta az Elnökséget, amelynek tagjai az idén – bevonulásuk sorrendjében: Dr. Gáti József általános rektorhelyettes; dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, Drégelyi-Kiss Ágota valamint Csóka Norbert HÖK elnök.
Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg, melyben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak oka volt, mert ezeknek a mérnököknek már nemzetközi versenyben kell megállniuk a helyüket. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására. 
Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzata alapján az a hallgató, aki tanulmányai során a záróvizsga minden tárgyából jeles eredményt ér el, szakdolgozatának és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles, összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének átlaga legalább 3,51, továbbá osztályzatai között közepesnél gyengébb nincs, Kitüntetéses oklevelet kaphat. A Bánki Karon BARANYI MÁRK DÁVID mechatronikai mérnök MSc szakon teljesítette e kritériumokat, ezért részére dékán úr kitüntetéses oklevelet adott át.
Idén BSc képzésben 140 hallgató kapott oklevelet, 48 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 22 oklevelet adott át Dékán úr.
A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, illetve Gáti úrral is kezet rázhattak, amelyet a Bánkis zászló megérintésével tettek még ünnepélyesebbé.
A diplomaátadási ceremónia után a különböző elismerő oklevelek következtek.
A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emlékgyűrűt adományozott Figura Máté BSc Had- és biztonságtechnikai mérnök részére.
Oklevelet kaptak az alábbi végzett hallgatók:
 

CSÚTH GÁBOR                             gépészmérnök BSc
KONRÁD GERGŐ MÁTÉ                gépészmérnök BSc
KOVÁCS BENCE                           gépészmérnök BSc
VOJTEK SZILVESZTER                 gépészmérnök BSc
ZSILÁK TAMÁS                             gépészmérnök BSc
KOLB TAMÁS                                mechatronikai mérnök BSc
MAGYAR BOTOND                        mechatronikai mérnök BSc
PETHŐ ALEX                                mechatronikai mérnök BSc
POVORAI GÁBOR                         mechatronikai mérnök BSc
RÁCZ DÁNIEL                               mechatronikai mérnök BSc
SZŰCS LÁSZLÓ                            mechatronikai mérnök BSc
ELEKES ÁKOS                             had- és biztonságtechnikai mérnök BSc
FIGURA MÁTÉ                              had- és biztonságtechnikai mérnök BSc

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén a megtisztelő feladatot Figura Máté végzős hallgatónk kapta.

A hallgatók nevében a Hallgatói Önkormányzat elnöke, Csóka Norbert búcsúzott.

A diplomaátadó karunk egyik legjelentősebb ünnepi eseménye, ennek keretében kitüntetések, elismerések átadása következett.
Az idei évben prof. dr. Réti Tamás részére professor emeritus kitüntető címet adományozó oklevelet adott át dékán úr. Dr. Réti Tamás részére a Professor emeritusi kitüntető címet az Egyetem Szenátusa ez év januárjában szavazta meg kiemelkedő oktató-nevelői munkájáért, az oktatási tananyagok színvonalas kidolgozásáért, valamint nemzetközi szintű kutatási tevékenységéért, 70. életévének betöltésével. A laudációban elhangzott, hogy az egyik legkedveltebb előadó a karon, számos TDK dolgozat konzulense, a hallgatói szakestélyek gyakran felkért előadója. Mind a hallgatók, mind a munkatársak között népszerű nemcsak kimagasló szakmai tudása, de humora miatt is.

Sótonyiné Zsigmond Ágnes nyugdíjba vonulásának tiszteletére díszoklevelet és emléktárgyat adományozott dékán úr, megköszönve sok évi munkáját a Bánki Karért.

A diplomaátadó ünnepség zárásaként Drégelyi-Kiss Ágota tanárnő megköszönte a Tanulmányi Osztály, a Dékáni Hivatal munkatársainak, illetve a HÖK-nek a diplomaátadóhoz nyújtott segítséget. A Szózat végén – szintén a „Gaudeamus”-ra az Elnökség elhagyta a termet, s ezzel hivatalosan véget ért a 2017. évi téli diplomaátadó ünnepség.

Az eseményről készült képek megtekinthetők: