Veterán esték az Óbudai Egyetemen

cim kép2.jpg

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán 2010-ben hosszas, több éves előkészítő munka után, az Egyetem megalakulásával egy időben indult egy unikumnak számító képzés, a Veterán-gépjármű restaurátor szakmérnök képzés. A szakmérnökképzés előzményeihez tartozik, hogy a Bánki Kar a Kandó Kar mozdonyához hasonló emblematikus tárgyat keresett. A Bánki-Csonka porlasztó jó lett volna, de be kellett látni, hogy a mozdonyhoz képest meglehetősen kicsi, üvegvitrinben az aulában szinte elveszett volna az eredeti porlasztó múzeumi tárgy másolata.

A kar vezetése a régi anyakönyvekben való kutatás során több neves volt diákra bukkant, és így került elő Galamb József anyaga, tanulmányi összesítője. 2008-ban volt száz éve, hogy megkezdődött a Ford T-Model gyártása, melynek tervezési munkáiban Galamb József jelentős munkáival vett részt. A 2000. év elején az autós újságíró szakma megszavazta a Ford T-Modelt az évszázad autójának. Így kézenfekvő volt, hogy a Népszínház utcai Bánki Karnak a jelképe egy ilyen autó legyen.

Némi keresgélés után sikerült megvásárolni egy 1922-es kiadású autót, melynek szerencsés véletlennek köszönhetően a gyári kereskedői diszpozíciójától kezdve a teljes életútja követhető volt.

Az autó teljes motor-, váltó-, hajtásrendszer-, alváz-, illetve karosszéria-restauráláson esett át, melynek oroszlánrészét a kar oktatói és hallgatói végezték.

A gyártás 100 éves évfordulóján tartott nemzetközi konferencia keretében került elhelyezésre és nyilvános bemutatására a földszinti Galamb József teremben, ahol egyéb, az autóval kapcsolatos tárgyak is kiállításra kerültek.

A restaurálás során felhalmozódott sokoldalú szakmai ismeretek alapján döntött a kar vezetése úgy, hogy közzé kell tenni ezt az összegyűjtött tapasztalatot. Eredetileg 2-3 kurzusnyi hallgatóra számítottunk, mert a jármű restaurálási szakma nem olyan széles körű, mint például a hegesztő, a minőségügy, vagy a biztonságtechnika. Hallgatóink felkészítése a restaurátori munkák átfogó ismeretanyagára épült.

A képzés hozadéka volt a 2012-2014 között az évenként megrendezésre kerülő Veteránjármű restaurátor konferencia, melyen az érdeklődők (általában 120 fő feletti létszámban) megismerték a Bánki Kar munkáit, a képzésben résztvevő hallgatók tevékenységét, külső restaurátor cégek bemutatkozását.

Szabadegyetemi formában három évig hirdettünk öt estéből álló előadás sorozatot, melyen egy-egy téma alapos feldolgozása történt. Itt is jelentős érdeklődő volt, esténként 50-70 résztvevő jellemezte ezeket az előadásokat. Ugyanakkor be kellett látnunk, hogy egy ilyen hosszú, több hetes feldolgozású téma a hallgatóságot nehezen fogja meg.

Nagyjából egy éves előkészítő munka után, melyben jelentős részt vállalt a Veterán Autó és Motor újság szerkesztősége, összeállt egy olyan előadássorozat, melyben esténként egy elméleti és egy gyakorlatibb előadás hangzott el. Az előadások után lehetőség volt a hallgatóságnak kérdéseket feltenni, azokat az előadók megválaszolták. Ilyen módon újabb jelentős létszámú érdeklődőt tudtunk a Bánki Kar hatásába bevonni.

A feldolgozott témák a következők voltak:

- Katonai motorkerékpározás Magyarországon,
- Az eltűnt szikra nyomában,
- A Fortepan múltja, jelene, jövője, a közlekedés képi emlékei
- Versenyzés és kétütemű-tuning,
- A WM Csepel kismotorkerékpárok 4 fő típusa és a „kísérletezések” ellentmondásai,
- Alkatrészgyártás a házi műhelyben,
- A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum szakmai-tartalmi megújítása
- Elérhetetlen alkatrészek rekonstruálása a veteránozásban,
- Európa autómúzeumai – egy doktori disszertáció háttere,
- Tatra-restaurálások

Sikerült megnyerni előadónak a veterán járművek felújításában, kutatásában élenjáró szakembereket, a Magyar Közlekedési és Műszaki Múzeum főigazgató helyettesét, az ország első hivatalos Phd végzettség előtt álló járműtörténészét, a szakma jeles művelőit.

A lezajlott "Veterán esték az Óbudai Egyetemen" előadássorozat "hozta" az előzetes várakozást, megmozgatta a veterán járművek rajongóit, műszaki érdeklődőit. Az előadó teremben keresni kellett az üres helyeket, a létszám minden este 60-70 fő közötti volt. Többen csupán ezért a rendezvény kedvéért utaztak vidékről Budapestre, a legmesszebbről jött érdeklődő nyíregyházi volt.

A rendezvénynek jó sajtó és internetes visszhangja volt, több cikk és internetes fórum is foglakozott vele, így az Egyetem Bánki Karának is megfelelő "reklámot" csináltak, ismertetve a Kar ezirányú tevékenységét.

Látva a sikert, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetése és a Veterán Autó és Motor újság szerkesztősége az őszi félévre is szervez hasonló előadássorozatot. Elméleti és gyakorlati témákban jármű építés, veterán jármű minősítésének nehézségei, különleges technológiák alkalmazása a restaurálás folyamatában, a fém bevonatok jó minőségű elkészítésének fázisairól, a veterán járművek közlekedésbiztonsági kérdésköreibe tartozó előadásokat tervezünk. Lebonyolítása is hasonló lesz, a járműmozgásra már nem alkalmas októberi, novemberi időszakot célozzuk meg. Jó lenne, ha a hallgatóink is nagyobb létszámban vennének részt ezeken az estéken, hiszen menet közben derül ki, hogy milyen sok hallgatónak, vagy családjában van megőrzésre méltó régi járműve. Ezek a járművek pedig a műszaki életünk múltjának bemutatására kiválóan alkalmasak, technikai örökségünk részei.


Ocskay Zoltán: Motorkerékpár használata a Magyar Királyi Honvédségben


Földi Balázs: Tatra gépkocsik restaurálása


Hézser Péter: Az eltűnt szikra nyomában


Hervay Péter: Az elérhetetlen alkatrészek rekonstruálása


Spáth Tivadar: A kétütemű motorok tuningolása


Dr. Zsigmond Gábor Phd: Az új Közlekedési Múzeum koncepciója