INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER KÉPZÉS INDUL SZEPTEMBERTŐL

Jelentkezés határideje: 2017. augusztus 28.

Magyarországon napról-napra, szinte robbanásszerűen nő az igény az információbiztonság és az információbiztonsági rendszerek használata iránt. A vállalatoknál és a közszférában már elképzelhetetlen az üzleti folyamatok működtetése különböző informatikai rendszerek és infokommunikációs eszközök támogatása nélkül. A vállalatoknak alapvető érdekük folyamataik megbízható működését garantálni, ami megköveteli a támogató informa t ika folyamatos rendelkezésre állását, megbízható és biztonságos üzemeltetését. Az internet és az infokommunikáció fejlődésével a vállalatok nyitottsága az internet irányában is jelentősen megnőtt, ami romahosan megnövelte a kiberbűnözés veszélyeinek való kitettséget.

Ezekre a kihívásokra válaszul az Óbudai Egyetem Bánki Kara 2 éves, levelező képzési rendszerű, a hazai felsőoktatásban akkreditált

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER

képzést indít.

A képzés szombati napokon, szemeszterenként 14 hetes oktatási rendszerben indul.
A félévi kontakt tanórák száma: 112
A képzésbenrésztvevőkneka 4 szemeszter alatt 120 tanulmányi kreditpontotkell megszerezniük.
A szakirányútovábbképzés végén szakdolgozatot kell írni és megvédeni, valamint sikeres záróvizsgát kell tenni a szakmérnöki diploma megszerzéséhez.

A képzésre jelentkezés feltételei:
Szakmérnök képzés:mérnöki (BSc, MSc, vagy korábbi főiskolai vagy egyetemi) diploma
Szakember képzés:bármely felsőoktatási szakon szerzett BSc, vagy MSc, (korábbi egyetemi
vagy főiskolai) oklevél

Képzési cél:
Egymásra épülő, aktuális szakmai ismeretanyagot és piacképes tudást biztosítani azoknak a
szakembereknek, akik az információbiztonság területeihez kapcsolódó munkakörökben
dolgoznak.

Képzés helye:
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar,
1081 Budapest, Népszínház utca 8.

Finanszírozási forma:
Önköltséges, félévi költségtérítési díj összege: 150.000 Ft

Megszerezhető végzettség:
Eredményes záróvizsga esetén hallgatóink oklevelet kapnak: Információbiztons ági
szakmérnük/szakember megnevezéssel.

 

A képzés főbb területei:

 

Tárgyak jellege

 

Kredit

Alapismeretek és szakmai törzsanyag

 

60

Speciális
szakismeretek

 

50

Szakdolgozat

 

10

Összesen

 

120

A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje:
A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint
számítjuk be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:
A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt
tanulmányi és vizsgakövetelményeket – szakdolgozat elkészítése kivételével – teljesítette és az előírt krediteket megszerezte.

JELENTKEZÉS RENDJE

A képzésre jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével lehet, melyet a horvath.zsoltatbgk.uni-obuda.hu (horvath.zso lt@bgk. u n i - obuda.hu )mail címre kérünk megküldeni.

A képzés indításának időpontja: 2017. szeptember

További felvilágosítás a fenti mail címen kérhető.