Széchenyi Emlékülés (2017. szeptember 20.)

2017. szeptember 20-án rendeztük gróf Széchenyi István születésének évfordulójára a III. Széchenyi Emlékülést.

Prof. dr. Rajnai Zoltán dékán úr köszöntője után meghívott előadóművészünk, Bálint Márta Kossuth-díjas színművész Arany János: Széchenyi emlékezete című művét adta elő. Bálint Márta Marosvásárhelyen született, ott is tanulta a színészmesterséget, majd Szatmárnémeti után szülővárosában, a Marosvásárhelyi Nemzteti Színházban volt vezető színésznő. 1988-ban települt át Magyarországra, de azóta is ezer szállal kötődik Erdélyhez, a határon túli magyarsághoz. Az erdélyi magyarság megmaradásáért és a Kárpát-medence kulturális kincseinek továbbadását csaknem 5 évtizede töretlen hittel és alázattal szolgálja, a magyar- és világirodalom legnagyobb klasszikusait mély átéléssel és gazdag drámai eszköztárral közvetíti.

E kiváló lírai alkotás után dr. habil. Horváth Sándor, karunk korábbi dékánja tartott színvonalas előadást Széchenyi  és mérnök géniuszaink – A legnagyobb magyar szerepe a magyar  műszaki kultúra kialakulásában címmel.  Előadásában Széchenyi munkásságának egy nagyon érdekes aspektusát vizsgálta – mérnöki tevékenységét, a neki köszönhető mérnöki alkotásokat. Az ő üzenetei máig állnak, szótlanul is hatalmasan, mint a Lánchíd és az alagút, vagy a Tudományos Akadémia. Annak ellenére, hogy mai értelemben vett mérnöki végzettsége nem volt, mégis számos eljárás, mérnöki megvalósítás fűződik a nevéhez.

Az előadás után az udvaron, a Himnuszt követően, prof. dr. Rajnai Zoltán dékán úr mondott beszédet – felidézve Széchenyi hatását a magyarság egészére, illetve a műszaki fejlődésre vonatkozóan.

A megemlékezés záró eseményeként a Széchenyi emléktáblánál helyezték el koszorúikat a megemlékezők: prof. dr. Tóth József, a Széchenyi Társaság elnöke; dr. habil. Horváth Sándor prodékán, a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület elnökségi tagja; prof. dr. Rajnai Zoltán dékán; valamint a Hallgatói Önkormányzat képviseletében Trunk Dániel elnök és Szőke Levente.

A Széchenyi Emlékülést a Szózat zárta.

A Széchenyi Istvánra való emlékezés karunkon immáron hagyományként van jelen, minden év szeptemberében összegyűlünk, hogy lerójuk legmélyebb tiszteletünket nemzetünk nagyja előtt. Ezúton is köszönjük tiszteletbeli polgárainknak, a Széchenyi Társaságnak, és minden jelen lévő kollégának és hallgatónak, hogy meghívásunkat elfogadva részt vettek a Széchenyi Emlékülésen.