Felhívás - Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Szakkollégiuma tagfelvételt hirdet!

F E L H Í V Á S

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Szakkollégiuma tagfelvételt hirdet!

 

A Szakkollégium tagja lehet mindenki, aki:

  • elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Szakkollégium alapszabályát*;
  • rendelkezik a Szakkollégium két aktív tagjának ajánlásával;
  • a Jelentkezési adatlap** kitöltésével és ahhoz önéletrajz csatolásával kéri felvételét a Szakkollégium tagjai közé;
  • szakmai, oktatási és tudományos munkájával aktívan hozzájárul a Szakkollégium sikeréhez, hírnevének öregbítéséhez;
  • végrehajtja az Elnökség döntéseit.

A tagfelvétel a Szakkollégium főtitkárához (Németh Gyula, 20/443-0422, nemethgyuatt-online.hu) benyújtott Jelentkezési adatlap kitöltésével, a Szakkollégium két aktív tagjának ajánlásával és önéletrajz csatolásával kezdeményezhető. A tagfelvételről az Elnökség dönt, amit az elnök és az igazgató, aláírásukkal hitelesítenek. A Szakkollégiumba a tagfelvétel folyamatos.

A Szakkollégium nyílt és zártkörű rendezvényeket szervez magas rangú tudományos, művészeti, oktatási, piaci, szakmai, kormányzati és más közéleti szereplők meghívásával. A zártkörű rendezvényen – az Elnökség döntése szerint – csak a Szakkollégium tagsága vehet részt.

*  az Alapszabály letölthető a Szakkollégium honlapjáról, vagy kérvényezhető a Főtitkártól
** a Jelentkezési adatlap letölthető innen