Szakdolgozat/diplomaterv pályázat - az Országos Emelőgépes Egyesület kiírása

ORSZÁGOS EMELŐGÉPES

EGYESÜLET

elnök: Dr. Kása László – főtitkár: Magyari László

Szakdolgozat/diplomaterv pályázat kiírása

Az Országos Emelőgépes Egyesület (a továbbiakban OEME) évenként pályázatot ír ki a felsőoktatásban tanuló Msc, Bsc képzésben résztvevő, nappali tagozaton végző azon hallgatók részére, akiknek az oklevél minősítése legalább jó, és az emelőgépekhez szorosan kapcsolódó témájú szakdolgozatuk/diplomatervük érdemjegye jeles.

A benyújtott pályaműveket az OEME elnöksége bírálja el.

Bírálat szempontjai:

  • - olyan önálló szellemi alkotás legyen, amely szakmai újdonságot tartalmaz
  • - használható legyen a mérnöki, üzemeltetői gyakorlatban

A benyújtott pályázatok közül 5 pályaművet díjaz az OEME:

  • - egy darab első díj: bruttó 200.000,- Ft
  • - egy darab második díj: bruttó 150.000,- Ft
  • - három darab harmadik díj: bruttó 100.000,- Ft

Amennyiben a bíráló bizottság nem talál megfelelő színvonalú pályaművet valamelyik díj odaítélésére, az OEME fenntartja a jogot a díj oda nem ítélésére.

A sikeres pályázó (első, második díjas) kötelezettséget vállal arra, hogy munkájából az OEME szakmai rendezvényén 20-30 perces előadást fog tartani.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati anyag benyújtható elektronikusan, e-mailben az infoatoeme.hu címre, vagy papír alapon, postai úton az OEME 1165 Budapest, Veres Péter út 208. címre küldve (postai küldés esetén is a beérkezési határidő: július 31!).

A benyújtandó pályázati anyagok:

  • - kitöltött „Pályázati adatlap” (letölthető az OEME honlapjáról pdf formátumban;
  • - a szakdolgozat/diplomaterv eredményét bemutató – a pályázó által készített – összefoglaló, (legfeljebb két oldal terjedelemben) pdf formátumban;
  • - a szakdolgozat/diplomaterv érdemjegyét, és az oklevél minősítését igazoló dokumenutm másolata;
  • - a szakdolgozat/diplomaterv teljes anyaga pdf formátumban.

A diplomaterv pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Dr. Bede Klára, telefon: +3614664457, e-mail cím: infoatoeme.hu

A pályázatok beadásának határideje minden évben július 31.

A pályázat eredménye a benyújtási határidő után 30 nap múlva kerül kihirdetésre a www.oeme.hu honlapon, illetve a díjazottak e-mailen is kapnak értesítést. A díjazottak okleveleinek átadása lehetőség szerint a nyertesek diplomaosztó ünnepségén történik. A pályadíj összegét a kihirdetést követően az OEME a nyertes bankszámlájára utalja át.

Az OEME kijelenti, hogy a szakdolgozatot/diplomatervet bizalmasan kezeli, azt csak az elbírálás céljára használja fel.

Budapest, 2018. február 12.

                                                                                                                    Dr. Kása László

                                                                                                                             elnök