Beszámoló a Diplomaátadó Ünnepségről 2020. február

A 2020. évi téli diplomaátadó ünnepséget a korábbi évekhez hasonlóan a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendeztük, kora délután 14 órától.

Az Elnökség tagjainak ünnepélyes bevonulása a ’Gaudeamus’ dallamára történt. A Himnusz után dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes asszony – mint az ünnepély levezető elnöke – az Elnökség bemutatása után üdvözölte a tiszteletbeli polgárokat, a hallgatókat, a kollégákat, a céges vendégeinket, illetve a szép számban megjelenő kísérőket, hozzátartozókat. Az Elnökség tagjai az idén – bevonulásuk sorrendjében: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, dr. habil Felde Imre ipari és üzleti kapcsolatokért felelős rektorhelyettes,  prof. dr. Rajnai Zoltán dékán, dr. Horváth Richárd kutatási dékánhelyettes és Bekő Bálint HÖK elnök.

Rektorhelyettes úr köszöntője után az Ünnepi beszédet Rajnai Zoltán dékán úr tartotta meg, melyben kiemelte, hogy a végzősök értékes diplomához jutottak a Bánki Karon, amelyet nem volt könnyű megszerezni. Nehéz és kemény vizsgákon vannak túl a hallgatók, de a szigorúságnak az volt az oka, hogy a nálunk végzett mérnökök megállják a helyüket a nemzetközi versenyben. Ez a diploma egyfajta megelőlegező bizalmat jelent a végzősök számára, hogy olyan tudás, készségek és képességek birtokában vannak, amik alkalmassá teszik őket a műszaki problémák, feladatok leküzdésében.

Az ünnepi beszédeket követően került sor az oklevelek, igazolások átadására.  Idén BSc képzésben 154 hallgató kapott oklevelet, 29 végzős igazolást vehetett át. MSc képzésben 15 oklevelet és 2 igazolást adott át Dékán úr. A hallgatók Dékán úrtól vehették át diplomájukat, amelyet követően ünnepélyesen megérintették a Bánkis zászlót.

A diplomaátadási ceremónia után a különböző elismerő oklevelek átadása következett.

A Kari Tanács a kiváló tanulmányi eredményt elérő hallgatók munkájának elismeréseként „Kiemelkedő tanulmányi munkáért” oklevelet és emléktárgyat adományozott az alábbi hallgatók részére:

Bali Emese Kinga                                 had- és biztonságtechnikai mérnöki

Bereczki Sándor                                   had- és biztonságtechnikai mérnöki      

Dudás Martin Achilles                         had- és biztonságtechnikai mérnöki

Kotán Tibor Dénes                               had- és biztonságtechnikai mérnöki

Kovács Patrik                                       had- és biztonságtechnikai mérnöki

Molnár Kristóf                                      had- és biztonságtechnikai mérnöki

Németh Áron                                       had- és biztonságtechnikai mérnöki

Vörös Norbert                                     gépészmérnöki

 

Miután a kitüntetett hallgatók átvették díjaikat, a mérnöki fogadalomtétel következett, melyet hagyományaink szerint mindig az egyik díjazott olvas elő. Idén Dudás Martin Achilles had- és biztonságtechnikai mérnök kapta e megtisztelő feladatot.

A fogadalomtétel elmondása után a hallgatók nevében Bekő Bálint HÖK-elnök búcsúztatta a végzetteket, valamint átadta a hallgatói elismerést Dunalvölgyi Dávid részére.

A diplomaátadó ünnepség karunk egyik legjelentősebb eseménye, ilyenkor kerülhet sor kitüntetések, címek adományozására is. Ezen alkalomkor azon munkatársainknak köszöntük meg a Bánki Karért folytatott sok évi áldozatos munkát, akik 2020-ban nyugdíjba vonulnak, illetve a Kartól elbúcsúznak.

Nagyrabecsülésünk jeleként Prof. Dr. Rajnai Zoltán dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott dr. Szűcs Endre adjunktus részére.

Szűcs Endre a tanulmányait a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán kezdte, majd elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemet, itt is doktorált. Emellett a későbbiekben biztonságtechnikai mérnöki és mérnök- tanári oklevelét is megszerezte.

Hivatásos katona 2006-ig volt, alezredesi rendfokozatban került nyugállományba. 20 éves katonai pályafutása alatt több vezetői beosztásban szolgált, tevékenységét 6 kitüntetéssel ismerték el.
Endre 2006 óta erősíti a Bánki Kart, először intézeti mérnökként, majd adjunktusként dolgozott a Gépészeti és Biztonságtudományi Intézetben és annak jogelőd intézetében. 2018-tól ez év január végéig az intézet vezetésével bízta meg dékán úr. Mindhárom alapszakon, illetve mesterképzésben a biztonságtudományi mérnöki szakon oktatja a hallgatókat, a Biztonságtudományi Iskolában témavezető. Számos szakdolgozat, emellett több eredményes tudományos diákköri dolgozat témavezetője is volt. Hallgatói egyetemi díjakat, országos első díjat is szereztek – ennek elismeréséül 2016-ban elnyerte a Tudományos Diákköri Munka Támogatásáért díjat. Az Országos Tudományos Diákköri Tanácsban az egyetemet képviselte a Had- és Rendészettudományi Szekcióban. Az Óbudai Egyetemen lebonyolított 2019-es XXXIV. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció megvalósításában ügyvezető titkárként kiemelkedő feladata volt.

Szakmai kapcsolatainak köszönhetően konferenciákon, versenyeken vehettek részt a bánkis hallgatók, utóbbin mindig jó eredményt értek el. Számos tanulmányi kirándulást szervezett. A Kutatók Éjszakájának rendszeres szereplője, Széll Gáborral közösen tartott haditechnikai témájú programja évek óta nagyon kedvelt.

Oktatói és szakmai tevékenységének elismeréseként 2011-ben Dékáni dicséretben részesült, 2018-ban pedig Ungi Ferenc Díjat vehetett át.

Szakmai és emberi tulajdonságai, a hallgatók iránti elkötelezettsége és a Bánki Karon folytatott munkássága elismeréseként dékán úr Díszoklevelet és Emléktárgyat adományozott Szűcs Endre részére.

Szívből gratulálunk az elismeréshez!

Nyugállományba vonulása alkalmából dékán úr díszoklevelet és emléktárgyat adományozott Juhos Sándorné részére.

Juhos Sándorné Zsuzsa 2008-ban csatlakozott az Anyag- és Gyártástudományi Intézet Anyagtechnológiai Intézeti Tanszékéhez. Az egyetemi adminisztráció nem volt számára ismeretlen, hiszen korábban az Óbudai Egyetem másik jogelőd intézményében, a Rejtő Sándor Könnyűipari Karán tevékenykedett igazgatási ügyintézőként.

Feladatait pontosan, hivatástudattal végezte, miközben a kollégákkal baráti kapcsolatot alakított ki. Eredményesen foglalkozott a külső óraadókkal, és a hallgatókat is segítette tanszéki adminisztrációs ügyeik intézésében, pl. a tantárgyfelvételben. Az intézetben, tanszéken, de mondhatjuk, hogy a Bánki Karon töltött idő alatt mind a közvetlen, mind pedig a társintézetek, gazdasági és munkaügyi kollégák megszerették Zsuzsát.

Szomorúan búcsúztunk tőle, de tudjuk, hogy nyugdíjas éveiben is aktív lesz, hiszen imádott unokái körében több időt tölthet. Mindehhez kívánunk nagyon jó egészséget, további ugyanilyen derűs és fiatalos életszemléletet. Szívből gratulálunk az elismeréshez!

Karunkon évek óta hagyomány, hogy az ilyen jeles ünnepi alkalmakkor köszönetünket és megbecsülésünket fejezzük ki azoknak a cégeknek, akik az elmúlt időszakban szakmai együttműködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy hatékonyabban, a valós ipari igényeknek megfelelően alakíthassuk képzéseinket.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar vezetése nevében a következő cégek kaptak elismerő oklevelet eddigi támogatásuk és szakmai, partneri együttműködésüknek köszönhetően:

Az OBO BETTERMANN Hungary Kft.

A cég képviseletében Téglás Levente termékmendzsment és termékfejlesztési részlegvezető úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

A TE Connectivity Hungary

A cég képviseletében Pudleiner Rezső folyamatfejlesztési vezető úr vette át dékán úrtól átvenni az elismerő oklevelet.

A CERATIZIT GROUP Magyarország Kft.

A cég képviseletében Szalkai László technológiai vezető úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

FRAISA Hungária Kft.

A cég képviseletében Bohner Attila műszaki vezető úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

A Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete

A cég Szigeti Lajos elnök úr vette át dékán úrtól az elismerő oklevelet.

A diplomaátadó ünnepség zárásaként dr. Ancza Erzsébet megköszönte a Tanulmányi Osztály, a Dékáni Hivatal munkatársainak, illetve a HÖK-nek a diplomaátadóhoz nyújtott segítséget. Gratulált a diplomát szerzett hallgatóknak, és a kitüntetetteknek. A Szózat végén az Elnökség elhagyta a termet, s ezzel hivatalosan véget ért a 2020. évi téli diplomaátadó ünnepség.