Új Nemzeti Kiválóság Program 2020 - Részletes információk

A program 2020. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, doktori hallgatók, doktorvárományosok, fiatal oktatók, kutatók, valamint posztdoktori kutatásra pályázók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

Tovább a részletekhez >>>

A Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Az elnyerhető 5, 6, 7 vagy 12 havi ösztöndíjra olyan alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktatók és kutatók, doktorvárományosok, posztdoktori kutatásra pályázók pályázhatnak, akik a programban részt vevő 25 felsőoktatási intézményben –köztük az Óbudai Egyetemen - folytatnak eredményes kutatási és alkotói tevékenységet. A nyertes pályázók konstrukciótól függően havi 100-200 ezer forint nettó támogatásban részesülnek, míg az őket fogadó felsőoktatási intézmények a saját pályázóik által elnyert ösztöndíj 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatást kapnak.

A pályázat támogatója és szakmai irányítója az Innovációs és Technológia Minisztérium (ITM), szakmai közreműködőként pedig az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH). Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitikáért felelős miniszter legkésőbb 2020. augusztus 31-ig dönt.

A 2020/21-as tanévben megjelent pályázatok:

- Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
célja az alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

- Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
célja a mester- (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

Figyelem! Az alap- és a mesterképzéses pályázatok, valamint a doktori hallgatói pályázatok esetében ettől az évtől az értékelés során kiemelt szempont az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért első, második vagy harmadik helyezés.

- Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató, doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 

- „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.

- Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása.

- „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, valamint a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása.

Az ösztöndíj időtartama

Jelen pályázati felhívás keretében a pályázók 5 , 6, 7 vagy 12 havi ösztöndíjra pályázhatnak, az adott pályázati kiírásban meghatározottaknak megfelelően.

Az ösztöndíjak 5 hónap, 6 hónap, 7 hónap vagy 12 hónap időtartamra (teljes hónapra, töredékhónap nem lehetséges) kerülnek odaítélésre az alábbiak szerint:

- alap, mester (osztatlan), doktori képzésben részt vevő hallgató esetén 5 (2020. szeptember 1. – 2021. január 31.) vagy 7 (2021. február 1. – 2021. augusztus 31.), vagy 12 hónap (2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31.)

- doktorvárományos esetén megszakítás nélkül 6 hónap vagy 12 hónap, 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. között.

- posztdoktor és Bolyai+ Ösztöndíjas fiatal oktató, kutató esetén megszakítás nélkül 12 hónap, 2020. szeptember 1. – 2021. augusztus 31. között.

Információk a pályázati lehetőségekről

Az egyes pályázati kiírások az oldal alján érhetőek el.

A Programról további információk érhetőek el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott ÚNKP honlapon.

A pályázatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az Óbudai Egyetem pályázati koordinátora és ügyintézője tud felvilágosítással szolgálni az alábbi elérhetőségeken.

Bíróné Troll Marianna ÚNKP intézményi ügyintéző

Email: troll.mariannaatrh.uni-obuda.hu

Tel.: 666-5697

1034 Budapest, Doberdó út 6., I. em. 105.

Akimova Anikó ÚNKP intézményi koordinátor

Email: akimova.anikoatrh.uni-obuda.hu

Tel.: 666-5603

1034 Budapest, Bécsi út 96/b. II. em. 205.

A pályázat benyújtásának határideje:

FIGYELEM! Az egyetem belső bírálati folyamatai miatt a pályázatok intézményi beadási határideje: 2020.06.20!!

A pályázat benyújtásának módja és helye

A pályázatra történő jelentkezés :

- ÓE ÚNKP elektronikus pályázati felületen történő jelentkezés:

Az ÓE ÚNKP 2020/2021-as tanév elektronikus pályázati  felülete a következő linken érhető el: https://unkp.uni-obuda.hu

- A Pályázati Adatlap és annak azon kötelező mellékletei, melyeket a pályázat kiírója (ITM) biztosít, elektronikus pályázati felületen kitölthetőek.

- Az elektronikus felületen elérhető Pályázati Adatlapot és annak kötelező mellékleteit, valamint a pályázat típusától függő további mellékleteket az adott kategória Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve, az ott megjelölt mellékletek csatolásával lehet benyújtani a pályázó aláírásával/hitelesítésével ellátva. Benyújtható az eredeti aláírt példány szkennelt formában feltöltve, illetve az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentumként is. (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon).

- A fogadó felsőoktatási intézmény szándéknyilatkozat a kutatás befogadásáról (minden pályázat típus esetén!)" elnevezésű kapcsolódó dokumentumot az idei kiírás esetében az egyetem tölti ki minden pályázó számára. Ennek értelmében a pályázóknak ezzel a dokumentummal teendőjük nincs.

Kapcsolódó dokumentumok

Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-20-1)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kut...

„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-20-4)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel

Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-k...

Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás

(ÚNKP-20-3)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori

Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-20-5)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-ku...

„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás (ÚNKP-20-6)

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo...