Felvételizőknek

(frissítve: 2022.01.11.)

Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Intézmény elérhetősége: 1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Telefon: +36-1-666-5466
E-mail: komuves.katalinatbgk.uni-obuda.hu
Honlap: https://www.bgk.uni-obuda.hu; https://www.uni-obuda.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)


ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

NAPPALI KÉPZÉSEK

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális képzés menüpont oldalain található.
(3) Választható specializáció: biztonságtechnikai.
(4) Választható specializációk: biztonságtechnikai; információbiztonság.
(5) Választható specializációk: CAD-CAM-CNC; fegyver- és lőszertechnikai; géptervezés; harcjármű-technikai; járműtechnika; repülőműszaki.
(6) Választható specializációk: CAD-CAM-CNC; járműtechnika.
(7) Választható specializáció: ipari robotrendszerek.
(8) A nem magyar nyelvű képzésen résztvevők idegennyelvi képzési hozzájárulási díjat is fizetnek. Részletek a szakra kattintva olvashatók.
(9) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(10) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 12 alkalommal, szombatonként kerül sor.
(11) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek; élelmiszeripar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; építőipar ismeretek; épületgépészet ismeretek; épületgépészeti ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek; faipar ismeretek; faipari ismeretek; földmérés ismeretek; földmérési ismeretek; gépészet ismeretek; honvédelmi ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; kohászat ismeretek; kohászati ismeretek; könnyűipar ismeretek; könnyűipari ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; közlekedés ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; közlekedésgépész ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; nyomdaipar ismeretek; optika ismeretek; optikai ismeretek; rendészet ismeretek; rendészeti és közszolgálati ismeretek; távközlés ismeretek; távközlési ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipar ismeretek; vegyipari ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vízügyi ismeretek.
(12) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek; élelmiszeripar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; építőipar ismeretek; épületgépészet ismeretek; épületgépészeti ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek; faipar ismeretek; faipari ismeretek; földmérés ismeretek; földmérési ismeretek; gépészet ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; kohászat ismeretek; kohászati ismeretek; könnyűipar ismeretek; könnyűipari ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági ismeretek; közlekedés ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; közlekedésgépész ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; nyomdaipar ismeretek; optika ismeretek; optikai ismeretek; rendészet ismeretek; rendészeti és közszolgálati ismeretek; távközlés ismeretek; távközlési ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipar ismeretek; vegyipari ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vízügyi ismeretek.
(13) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép-szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek; bányaművelési ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek; gázipari és fluidumkitermelési ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; hajózási technikai ismeretek; kiadványszerkesztési ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; magas- és mélyépítési ismeretek; mechatronikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; nyomdaipari technikai ismeretek; postaforgalmi ismeretek; út-, vasút- és hídépítési ismeretek; vasútgépészeti ismeretek; vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.
(14) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; élelmiszer-ipari alapismeretek; építészeti és építési alapismeretek; faipari alapismeretek; gépészeti alapismeretek; informatikai alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); mezőgazdasági alapismeretek; nyomdaipari alapismeretek; rendészeti alapismeretek; vegyipari alapismeretek.


Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen

Figyelem! 
A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú és felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevelek adatait a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel, azaz fel kell tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol a képzést idegen nyelven végezte a jelentkező és a záróvizsgát is idegen nyelven tette le. 

Azon oklevelek esetében, amelyekben nem található minősítés, oklevélmelléklet vagy leckekönyv vagy oklevélátlag-igazolás benyújtása is szükséges.

Az oklevél minősítése alapján adható pontokat a következőképpen kell számítani:
-     az oklevél minősítése alapján: a közepes (3) minősítésű oklevélért 280 pont jár, a jó (4) minősítésű oklevélért 340 pont jár, a jeles vagy kiváló minősítésű oklevélért 400 pont jár.
Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a többletpontokat.

Felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Az oklevél minősítése alapján adható pontokat a következőképpen kell számítani:
-     az oklevél minősítése alapján: a közepes (3) minősítésű oklevélért 280 pont jár, a jó (4) minősítésű oklevélért 340 pont jár, a jeles vagy kiváló minősítésű oklevélért 400 pont jár.
Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a többletpontokat. 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Mechatronikai mérnöki (angol nyelven) alapképzési szakokon:
- az eredményes tanuláshoz angol nyelvtudás szükséges, amit az általános felsőoktatási felvételi eljárásban igazolni nem kell,
- az állami ösztöndíjas képzésre felvetteknek félévente 35 000 Ft idegennyelvi képzési hozzájárulást kell fizetniük.

Felvételi pontok számítása

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.

Csatolandó dokumentumok

Minden alap, osztatlan képzés esetében:

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, önkéntes katonai szolgálat igazolása, sporteredmény igazolása, szakirányú továbbképzés igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

NAPPALI KÉPZÉSEK

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializáció: biztonságtechnikai-rendszer szervező.
(3) Választható specializáció: hegesztéstechnológiai.
(4) Választható specializációk: intelligens robotrendszerek mechatronikája; járműinformatika.
(5) Választható specializáció: járműinformatika.
(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 12 alkalommal, szombatonként kerül sor.
(7) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Minden mesterképzési szakon:
- a felvételi elbeszélgetés helye és időpontja: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. F.45.-ös terem, 2022. június 29.
- a felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton,
- a felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kéri az intézmény magukkal vinni: egyetemi/főiskolai/alapképzési oklevél másolata, oklevél-igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben, és az utolsó 4 félév indexmásolata,
- a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félév eredményeit a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják,
- egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont,
- a jelentkező idegennyelvi ismereteiért legfeljebb két, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgájáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná,
- a felvétel feltétele: felsőfokú oklevél és részvétel a felvételi elbeszélgetésen,
- a korábbi évek felvételi elbeszélgetéseinek eredménye nem vehető figyelembe ismételt felvételi esetén sem.
A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási határideje: 2022. május 30. (az intézmény címére).

Figyelem! A tanári [2 félév [mérnöktanár]] és a tanári [4 félév [mérnöktanár]] meghirdetés a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karnál található!


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 45 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 10 pont
    - gyermekgondozás: 10 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont
 - 1. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok:

minden szak esetében: 
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, oklevélmelléklet/leckekönyv, OTDK/TDK igazolás

VIZSGAIDŐPONTOK

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

biztonságtechnikai mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2022.06.29.

-

gépészmérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2022.06.29.

-

mechatronikai mérnöki (angol nyelven)

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2022.06.29.

-

mechatronikai mérnöki (magyar nyelven)

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2022.06.29.

-

biztonságtechnikai mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

L

A/K

2022.06.29.

-

gépészmérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

L

A/K

2022.06.29.

-

mechatronikai mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

L

A/K

2022.06.29