Fontos információk

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Intézmény elérhetősége:

1081 Budapest, Népszínház u. 8.
•  Telefon: (1) 666-5466
•  E-mail: komuves.katalinatbgk.uni-obuda.hu
•  Honlap: http://www.bgk.uni-obuda.hu

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2016. NOVEMBER 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.)

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma

Meghirdetett képzés

Önköltség (félév)

Képz. idő
(félév)

Kapacitás
min. < max.

Személyes megjelenést igénylő vizsgaformák

Képz.
terület

M

E

A

mechatronikai mérnöki(2)

támogatott

4

5 < 10

felvételi elbeszélgetés (Sz)

MŰSZ

M

E

K

mechatronikai mérnöki(2)

350 000 Ft

4

1 < 5

MŰSZ

M

L

A

biztonságtechnikai mérnöki(1)(3)

támogatott

4

5 < 20

MŰSZ

M

L

K

biztonságtechnikai mérnöki(1)(3)

350 000 Ft

4

1 < 5

MŰSZ

(1) Választható specializációk: biztonságtechnika-rendszer tervezői, biztonságvédelmi-rendszer szervezői.
(2) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
(3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel, szombati napokon.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

A biztonságtechnikai mérnöki, valamint a mechatronikai mérnöki mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés helye és ideje:
1081 Budapest, Népszínház u. 8. fsz. 45., 2017. január 4.
A felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton

A 2016/2017-es tanév őszi félévében záróvizsgázók az utolsó félévi eredményeiket a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják.

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. január 10-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzési szakok bemeneti követelményei:

BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:

- a had- és biztonságtechnikai mérnöki alapképzési szak, valamint a főiskolai szintű biztonságtechnikai alapképzési szak.

Fentitől eltérő végzettség esetén előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kérni a leckekönyv másolatának megküldésével Dr. Szűcs Endre tanár úrtól a szucs.endreatbgk.uni-obuda.hu címen.
Az eredményt fel kell tölteni a felvételi eljárásba, legkésőbb: 2017. január 10-ig.

/Meghatározott kreditek teljésítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
- a gépészmérnöki,
- a közlekedésmérnöki,
- a villamosmérnöki,
- a mechatronikai mérnöki,
- a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki,
- az energetikai mérnöki, a mérnök informatikus.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:
továbbá azok az alap vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad./

MECHATRONIKAI MÉRNÖK

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe

- a mechatronikai mérnöki alapképzési szak.

/Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:
- a gépészmérnöki,
- a közlekedésmérnöki,
- a villamosmérnöki,
- a mérnök informatikus,
- a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki,
- az energetikai mérnöki.

Fentitől eltérő végzettség esetén előzetes kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kérni a leckekönyv másolatának megküldésével Dr. Bencsik Attila tanár úrtól a bencsik.attilaatbgk.uni-obuda.hu címen.
Az eredményt fel kell tölteni a felvételi eljárásba, legkésőbb: 2017. január 10-ig.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe:
továbbá azok az alap vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit  megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad./

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok

Biztonságtechnikai mérnöki mesterképzési szak (nappali és levelező munkarend), mechatronikai mérnöki mesterképzési szak (nappali és esti munkarend):
- Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
- A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért (legfeljebb két, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, különböző nyelvből tett nyelvvizsgájáért) maximum 10 pont adható, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 20 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 60 pont
vagy
 - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 60 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 20 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 10 pont
    - gyermekgondozás: 10 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont
 - 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
 - nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
 - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont

 Csatolandó dokumentumok

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. január 10-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.


Szak

Képz.
szint

Munka-
rend

Dokumentumok

minden szak

 

 

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás