Információk a koronavírus kapcsán

Az alábbi rendszeresen frissülő hírfolyamban olvashatják a koronavírus-fertőzéssel kapcsolatos információkat.


2020. május 1.

Tisztelt volt Hallgatónk!

A magyar emberek egészségének és életének megóvása mellett a Kormány kiemelten fontosnak tartja a vírus által okozott gazdasági károk enyhítését, a munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a gazdaság beindítását, ezért Gazdaságvédelmi Akciótervet dolgozott ki, melynek keretében hatályba lépett a 101/2020. számon közzétett, az oklevelek kiállításához feltételül szabott nyelvvizsga követelmények felfüggesztéséről szóló Kormányrendelet.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv munkahely-teremtési programjának részeként valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az oklevél kiállításának feltételeként előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.

A mentesség érvényes a régi főiskolai és egyetemi képzésekre, a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre, a mesterképzésre és az osztatlan képzésre is. A mentesség akkor is érvényes, amennyiben az adott képzésen esetleg több nyelvvizsga megléte az előírás, vagy felsőfokú, illetve szakmai nyelvvizsga van előírva.

Az Oktatási Hivatallal és az Innovációs és Technológiai Minisztériummal közösen azon dolgozunk, hogy az oklevelek kiállítása minél gördülékenyebben megvalósuljon.

Mivel az oklevél közokirat, amely csak az aktuális (személyi) adatokkal kerülhet kiállításra, ezért szükséges az oklevél kiállításához a személyi adatok egyeztetése az oklevél kiállításának megkezdése előtt.

Tekintettel az Egyetemünkön érintett volt hallgatók rendkívül nagy számára, tájékoztatjuk, hogy az adategyeztetés és az oklevelek kiállítása hosszabb időt vesz igénybe a megszokottnál, de az Egyetem minden olyan hallgatónak ki fogja állítani az oklevelet, aki erre a jogszabályok alapján jogosult.

Az adategyeztetésben kérjük szíves együttműködését, a hosszabb ügyintézési idő miatt pedig megértését és türelmét kérjük.

Amennyiben a jogszabály adta lehetőséggel élni kíván, akkor kérjük, hogy az alábbi linken elérhető adategyeztetési nyilatkozat megtételével
jelentse be azt az Egyetem számára. A beérkezett nyilatkozat befogadásáról válaszüzenetben értesítjük Önt.

Az adategyeztetési tájékoztató és nyilatkozat elérhető itt: https://ti.uni-obuda.hu/

A további teendőkkel kapcsolatban, illetve a kiállított oklevelek átvételéről e-mailben tájékoztatjuk Önt a későbbiekben. Az oklevelek átvételére személyesen (vagy meghatalmazott útján), illetve postai kézbesítéssel lesz lehetőség. Személyes átvétel esetén az Egyetem biztosítja a járványügyi helyzetben a személyes érintkezést nem igénylő átadás lehetőségét, de javasoljuk és kérjük a postai kézbesítés választását.

 

Az oklevél kiállítással kapcsolatban felmerülő kérdéseiket Kőműves Katalin Tanulmányi Osztályvezető az alábbi elérhetőségen fogadja:

E-mail cím: komuves.katalinatbgk.uni-obuda.hu


2020. április 22.

 3/2020. (IV. 22.) sz. Rektori utasítást az Óbudai Egyetemen a 2019/2020. tanév 2. félév zárásával kapcsolatos egyes intézkedések módosításáról > elolvasom


2020. április 14.

Diákhitel - kedvezőbb feltételekkel > http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2020/04/14/diakhitel-kedvezobb-felte...

Oklevelekhez kapcsolódó nyelvvizsga követelményt érintő változások > http://bgk.uni-obuda.hu/hu/kar/cikk/2020/04/14/oklevelekhez-kapcsolodo-n...


2020. április 6.

A 2020. április 08-09. közötti rektori szünet törlésre kerül, tekintettel a 2/2020 (III.11.) rektori-kancellári közös utasítás 2. pontjában foglalt rendelkezésre. Ennek értelmében ezen napokon normál tanítási rend szerint folyik az oktatás.

A 2019/2020. tanév 2. félévi Tudományos Diákköri Konferencia online formában kerül lebonyolításra 2020. április 29-én. A Tudományos Diákköri Konferencia zavartalan online lebonyolítása, az előadó hallgatók, oktatók, valamint érdeklődők részvételi lehetőségének biztosítása érdekében 2020. április 29-én (szerdán) 12:35 órától minden (nappali, esti és levelező) munkarendű hallgató részére tanítási szünet lesz.


2020. március 27.

2/2020. (III. 27.) sz. Rektori utasítás az oktatástól történő távoltartás és a távoktatási munkarend folytonosságáról, valamint az önköltségi díjak hallgatói teljesítési határidejének módosításáról. A dokumentum itt olvasható.


2020. március 25.

Tájékoztatás hallgatók részére a távoktatási munkarendről az Óbudai Egyetemen.


2020. március 23.

7/2020. (III. 24.) Rektori-Kancellári Közös Utasítást a veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt időleges „home office” szabályairól. Tovább a dokumentumra >>>


2020. március 19.

2/2020. (III. 19.) Kancellári Utasítást az Óbudai Egyetemen a veszélyhelyzet miatti home office munkavégzésre és ügyeleti rendre tekintettel bevezetett postázási rendről. A dokumentum megnyitása.


2020. március 17.

Kiadásra került a 6/2020. (III. 17.) Rektori-Kancellári Közös Utasítás az oktatásszervezési és egyéb intézkedésekről. A dokumentum az alábbi linken érhető el.


2020. március 16.

Eljárásrend a távoktatásra történő felkészülésre az Óbudai Egyetemen - Tájékoztató hallgatóinknak


2020. március 16.

Megjelent az 5/2020. (III. 16.) sz. Rektori-Kancellári közös utasítás a munkavégzés ill. az ügyelet megszervezéséről. Ezt az alábbi linken tudják elérni.


2020. március 15.

Azonnali hatályú intézkedések kollégiumok esetében. Az Óbudai Egyetem rektori-kancellári vezetése az alábbi rendelkezést hozta az Operatív Törzs március 14-ei döntése értelmében az Innovációs és Technológiai Minisztérium mint Fenntartó utasítására: a kollégiumokból teljes körűen ki kell költöznie a hallgatóknak, személyes használati tárgyaikkal együtt 2020. március 15-én (vasárnap) 12 órától kezdődően!

A részletes tájékoztató megtalálható az alábbi linken.


2020. március 12.

Megjelent a 3/2020. (III. 12.) sz. Rektori-Kancellári közös utasítás a munkarend változásról és egyéb intézkedésekről. Továbblépés a teljes dokumentumra >>>

1. A 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben és a 2/2020 (III.11.) rektori-kancellári közös utasításban foglaltakra tekintettel - 2020. március 13. napjától kezdődően visszavonásig - az Óbudai Egyetemen az alábbi munkarend változtatást rendeljük el:

2020. március 13-án 12.00 óráig,
2020. március 16-tól március 19-ig 14.00 óráig,
2020. március 20-án 12.00 óráig tart a munkaköri leírásban szereplő munkavégzés helyszínén teljesítendő munkaidő. A fennmaradó munkaidőrészt home office-ban kell teljesíteni.

Továbblépés a teljes dokumentumra >>>


2020. március 11.

2/2020. (III.11.) rektori-kancellári közös utasítás

1) 2020. március 12-14. között rektori szünetet rendelünk el.
2) 2020. március 16-22. között tavaszi szünetet rendelünk el. Kérjük a hallgatókat, hogy a tavaszi
szünet ideje alatt ne utazzanak külföldre, lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak.
3) 2020. március 23-tól jelen utasítás visszavonásáig oktatástól távoltartást rendelünk el. Az oktatás
ettől kezdve távoktatási munkarendben folytatódik.
4) A hallgatók belépése az 1)-3) pont alatti időszakban az Egyetem területére további intézkedésig
tilos. Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni.

>>> Továbblépés a teljes dokumentumra.


2020. március 11.

Tisztelt Hallgatók,

a Koronavírus-helyzetre tekintettel vészhelyzetet hirdetett a kormány az ország teljes területére, ennek keretében intézménylátogatási tilalom lép életbe az egyetemeken.
Ennek értelmében a Bánki Karon az oktatás a holnapi naptól bizonytalan ideig szünetel.
Kérem, hogy a campuszt ne látogassák!
Minden új fejleményről Neptun üzenetben tájékoztajuk Önöket.
Kérem, hogy a levelemben foglaltakat szíveskedjen betartani!

Rajnai Zoltán
dékán


2020. március 10.

1/2020. (III. 09.) sz. Rektori-Kancellári közös utasítás