Információk mesterképzésre jelentkezőknek

(frissítve: 2022.01.12.)

Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Intézmény elérhetősége: 1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Telefon: +36-1-666-5466
E-mail: komuves.katalinatbgk.uni-obuda.hu
Honlap: https://www.bgk.uni-obuda.hu; https://www.uni-obuda.hu
 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

NAPPALI KÉPZÉSEK

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) Választható specializáció: biztonságtechnikai-rendszer szervező.
(3) Választható specializáció: hegesztéstechnológiai.
(4) Választható specializációk: intelligens robotrendszerek mechatronikája; járműinformatika.
(5) Választható specializáció: járműinformatika.
(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 12 alkalommal, szombatonként kerül sor.
(7) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Minden mesterképzési szakon:
- a felvételi elbeszélgetés helye és időpontja: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. F.45.-ös terem, 2022. június 29.
- a felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton,
- a felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kéri az intézmény magukkal vinni: egyetemi/főiskolai/alapképzési oklevél másolata, oklevél-igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben, és az utolsó 4 félév indexmásolata,
- a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félév eredményeit a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják,
- egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont,
- a jelentkező idegennyelvi ismereteiért legfeljebb két, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgájáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná,
- a felvétel feltétele: felsőfokú oklevél és részvétel a felvételi elbeszélgetésen,
- a korábbi évek felvételi elbeszélgetéseinek eredménye nem vehető figyelembe ismételt felvételi esetén sem.
A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási határideje: 2022. május 30. (az intézmény címére).

Figyelem! A tanári [2 félév [mérnöktanár]] és a tanári [4 félév [mérnöktanár]] meghirdetés a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karnál található!


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni, amely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők számára, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 45 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 10 pont
    - gyermekgondozás: 10 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont
 - 1. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok:

minden szak esetében: 
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, oklevélmelléklet/leckekönyv, OTDK/TDK igazolás

VIZSGAIDŐPONTOK

Választható szak

Vizsgatárgy

Képz.
szint

Munkarend

Fin. forma

Vizsga időpontja

Vizsgadíj

biztonságtechnikai mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2022.06.29.

-

gépészmérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2022.06.29.

-

mechatronikai mérnöki (angol nyelven)

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2022.06.29.

-

mechatronikai mérnöki (magyar nyelven)

felvételi elbeszélgetés

M

N

A/K

2022.06.29.

-

biztonságtechnikai mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

L

A/K

2022.06.29.

-

gépészmérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

L

A/K

2022.06.29.

-

mechatronikai mérnöki

felvételi elbeszélgetés

M

L

A/K

2022.06.29