Információk mesterképzésre jelentkezőknek

(frissítve: 2021.01.20.)

Óbudai Egyetem
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Intézmény elérhetősége: 1081 Budapest, Népszínház utca 8.
Telefon: +36-1-666-5466
E-mail: komuves.katalinatbgk.uni-obuda.hu
Honlap: https://www.bgk.uni-obuda.hu; https://www.uni-obuda.hu
 

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

NAPPALI KÉPZÉSEK

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(2) Választható specializáció: biztonságvédelmi-rendszer szervezői.

(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira szombatonként 12 alkalommal kerül sor.


A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

Minden mesterképzési szakon:
- a felvételi elbeszélgetés helye és időpontja: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. F.45.-ös terem, 2021 június 30. (szerda)
- a felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton,
- a felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kéri az intézmény a jelentkezőktől: egyetemi/főiskolai/alapképzési oklevél másolata, oklevél-igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben, és az utolsó 4 félév indexmásolata,
- a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félév eredményeit a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják,
- egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont,
- a jelentkező idegennyelvi ismereteiért legfeljebb két, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgájáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná,
- a felvétel feltétele: felsőfokú oklevél és részvétel a felvételi elbeszélgetésen,
- a korábbi évek felvételi elbeszélgetéseinek eredménye nem vehető figyelembe ismételt felvételi esetén sem.

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási határideje: 2021. május 31. (intézményi szinten szabályozott időpont, nem változtatható!)

 

Figyelem! A tanári [2 félév [mérnöktanár]] és a tanári [4 félév [mérnöktanár]] meghirdetés a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karnál található!


Felvételi pontok számítása
Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Részletes információk az érintett intézményektől kérhetők. A felvételi eljárás során a kreditelismerési határozatot NEM kell benyújtani! A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.


Pontszámítás:

Felvételi pontok:
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
és
 - oklevél minősítése alapján: 45 pont
vagy
 - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 45 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
    - fogyatékosság: 10 pont
    - gyermekgondozás: 10 pont
    - hátrányos helyzet: 5 pont
 - 1. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 - 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
 - intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
 - OTDK 1-3. hely: 5 pont

 

Csatolandó dokumentumok

A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében.


 

VIZSGAIDŐPONTOK