Kari bizottságok tagjai

(frissítve: 2021.02.16)

A hatályos Kari Ügyrend alapján:

A Kari Tanács és a dékán feladatkörének ellátását támogató szervezési, oktatási, kutatási, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, végrehajtásuk ellenőrzésére kari állandó és ideiglenes bizottságokat hozhat létre. A kari állandó bizottságok feladatát, működésének időtartamát, összetételét és elnökét a Kari Tanács határozza meg.

A Karon az alábbi állandó bizottságok működnek:

a)      Kari Tanulmányi, Vizsga és Szociális ügyek Bizottság,

b)      Kari Kreditátviteli Bizottság,

c)      Kari Minőségirányítási Bizottság,

d)      Kari Fegyelmi-Etikai Bizottság.

A hallgatókat érintő ügyekben eljáró bizottságban – a Kari Kreditátviteli Bizottság kivételével – biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és szociális ügyek intézésére létrehozott bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.

A Kari Tanács – a Kari Kreditátviteli Bizottság kivételével – állandó bizottságainak oktató tagjait a Kari Tanács választja három évre, a hallgatói tagjait a Kari Hallgatói Önkormányzat delegálja.

A kari állandó és ideiglenes bizottságok működése során az Óbudai Egyetemen működő bizottságok összetételről, működési rendjéről, feladat- és hatásköréről szóló szabályzat, valamint más szabályzatok rendelkezései értelemszerűen irányadóak.

 

Kari Tanulmányi, Vizsga és Szociális ügyek Bizottság tagjai:

hivatalból: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
elnök: Magyarkuti József mérnöktanár
dr. Ráthy Istvánné egyetemi docens
1 fő HÖK által delegált hallgató

Kari Kreditátviteli Bizottság tagjai:

hivatalból: Moharos István oktatási igazgató
elnök: Domonyi Erzsébet egyetemi tanársegéd
dr. Szakács Tamás egyetemi adjunktus
Kuti János műszaki ügyintéző

Kari Minőségirányítási Bizottság tagjai:

hivatalból/elnök: dr. Farkas Gabriella tanszékvezető, egyetemi adjunktus
oktató: dr. Laufer Edit egyetemi docens
nem oktató. Barta Andrea hivatalvezető

1 fő HÖK által delegált hallgató

Kari Fegyelmi-Etikai Bizottság tagjai:

hivatalból: dr. Ancza Erzsébet oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
elnök: Stein Vera intézetigazgató helyettes, mestertanár
dr. Horváth Richárd egyetemi docens
2 fő HÖK által delegált hallgató