Pályázati felhívások

(közzétéve: 2018.09.10)

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Óbudai Egyetem BGK Mechatronikai és Járműtechnikai Intézet ügyviteli feladatainak ellátása az intézetigazgató, ill. helyettes irányításával. Az intézet személyügyi és gazdasági feladataival kapcsolatos ügyintézés. Kapcsolattartás az intézet oktatóival. Részvétel az oktatási adminisztrációban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • - Középiskola/gimnázium, érettségi vizsga.,
 • - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • - Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • - A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • - Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • - Neptun és Poszeidon rendszerek ismerete.

Elvárt kompetenciák:

 • - Jó szintű kommunikációs képesség, türelem, önállóság,
 • - Jó szintű csapatmunkára való készség,
 • - Jó szintű konfliktuskezelési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • - Részletes szakmai önéletrajz
 • - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 • - Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stein Vera nyújt, a 06-1-6665366, 06-30-3475168 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

- Elektronikus úton Barta Andrea részére a barta.andreaatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- OE honlap - 2018. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: ÓE-BGK1927/2/2018.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2018-09-10 13:39

(közzétéve: 2018.09.10)

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 
Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály

igazgatási ügyintéző (tanulmányi ügyintéző)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Hallgatók tanulmányi ügyeinek kezelése, beiratkozás megtartása az új hallgatók részére,hallgatói adatok rögzítése a Neptun rendszerben, FIR hibák javítása, Poszeidon rendszerben való iktatás és elektronikus adatrögzítés. Személyes és telefonos ügyintézés, elektronikus (e-mail) segítségnyújtás. A hallgatók tanulmányai folyamán felmerülő tanulmányi ügyekkel kapcsolatos problémák kezelése, tanácsadás. Felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatás, a hallgatók által beadott kérvények engedélyeztetésre továbbítása, elbírálás utáni levél megírása, Neptun rendszerben rögzítése. Leckekönyvek lezárása, végbizonyítvány (abszolutórium) elkészítése. A záróvizsgához szükséges dokumentumok elkészítése. Félfogadás megtartása."

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • - Középiskola/gimnázium, érettségi vizsga.,
 • - Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • - Felsőoktatásban szerzett 1-3 év közötti szakmai tapasztalat.
 • - A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével      kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.
 • - Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • - Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • - Poszeidon, Neptun rendszerek alapos ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • - Részletes szakmai önéletrajz.
 • - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a         közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 • - Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • - Elektronikus úton Barta Andrea részére a barta.andreaatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- OE honlap - 2018. szeptember 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2018-09-10 13:35