Pályázati felhívások

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar

Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az oktatási adminisztrációban , Hallgatói nyilvántartások kezelése , Vizsgadolgozatok sokszorosítása ,Neptun (oktatási) és Poszeidon (iktatási) rendszerben jogosultságának megfelelő feladatok ellátása ,Kapcsolattartás tanulmányi felelősökkel, az intézet oktatóival , Az intézet gazdasági feladataival kapcsolatosügyintézés, stb.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Középiskola/gimnázium,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Alapfokú angol nyelvtudás.

• Jó kommunikációs és stressztűrő képesség.

• Csapatmunkára való készség, konfliktuskezelés.

• Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

• Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya

alatt.

• A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az

Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével

kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Neptun és Poszeidon rendszerek felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz

• Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok egyszerű másolatai.

• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására,

hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony

létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést

alátámasztó igazolás másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Moharos István nyújt, a 36 1 666 5461 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Barta Andrea részére a barta.andreaatbgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• OE honlap - 2018. február 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: ÓE-BGK 772/2018, igazgatási ügyintéző

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2018-02-20 22:01

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem

Adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Forgácsolástechnológia és technológiatervezés tárgycsoportokhoz tartozó tantárgyak oktatása, gyakorlati foglalkozások vezetése. • gyakorlatok vezetése, szakdolgozatok konzultálása, a tananyag egyes fejezeteiből előadás tartása, hallgatók vizsgáztatása, mérésfejlesztés, tudományos diákköri témavezetés • részvétel az oktatást segítő jegyzet, segédletek anyagának gyűjtésében, rendszerezésében, egyes fejezetek megírása, részvétel a tantárgyhoz tartozó gyakorlati tananyag korszerűsítésében • tantárgymódszertan korszerűsítése • tevékeny részvétel az egyetemi kutatásokban, illetve egyéb, az alaptevékenységen kívüli feladatokban, amely a végzett munka eredményét tükröző publikációban is megjelenik • közreműködés az oktatás- és kutatásszervezésben • részvétel a szervezeti egység (szervezési, gazdasági stb.) feladatainak teljesítésében • részvétel az egyetem közéletében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • - Egyetem, gépészmérnök végzettség.,
 • - Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • - Ipari vagy oktatási munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,-
 • - Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • - CAD/CAM rendszerek alkalmazása.
 • - PhD tudományos fokozat megléte (műszaki tudományok, gépészeti tudományok),
 • - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • - Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • - A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • - Részletes szakmai önéletrajz,
 • - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 • - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 • - Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
 • - A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pinke Péter nyújt, a +36 (1) 666-5341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • - Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK 3417/2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.és
 • - Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • OE honlap - 2018. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-BGK 3417/2/2017, adjunktus.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2018-02-01 20:02

Óbudai Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyag- és Gyártástudományi Intézet Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyártóberendezések tárgycsoporthoz tartozó tantárgyak vezetése, oktatása. • rábízott szakmai tématerületnek, ezen belül saját tantárgyának színvonalas előadása, annak állandó tartalmi korszerűsítése és módszertani fejlesztése • tantárgyprogramok kidolgozása, előadások tartása, oktatók továbbképzésében való részvétel • hallgatók vizsgáztatása, záróvizsgáztatása, jegyzet, segédlet megírása • az egyetemi és intézeti vezetés szervezési és oktató-, nevelő munkájának segítése, részvétel a bizottságok munkájában, azok vezetésében, kezdeményező szerep az egyetem és szervezete feladatainak ellátásában • aktív részvétel az oktatói utánpótlás nevelésében • aktív részvétel a hazai szakmai közéletben, közreműködés szakmai, nemzetközi kapcsolatokban • egyetemi, intézeti, oktatásorientált, továbbá kutató-fejlesztő csoportok és munkák szervezése, irányítása, ezekben való részvétel, valamint ezzel jelentős szakmai eredmények elérésére törekvés, szakcikkek, szakkönyvek megírása, a szakterületén korábban elért eredmények továbbfejlesztésének szakirodalmi vagy gyakorlati (üzemi-szakmai) szinten tartása, bizonyítása • forráskutatási tevékenység végzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • - Egyetem, gépészmérnök végzettség.,
 • - Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • - Ipari vagy oktatási munkatapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • - Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • - PhD tudományos fokozat megléte (műszaki tudományok, gépészeti tudományok),
 • - CAD/CAM rendszerek alkalmazása,
 • - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • - Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • - A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • - Részletes szakmai önéletrajz.
 • - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 • - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 • - A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
 • - Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pinke Péter nyújt, a +36 (1) 666-5341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • - Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK 3415/2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.és
 • - Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • OE honlap - 2018. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-BGK 3415/2/2017, egyetemi docens.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2018-02-01 19:59

Óbudai Egyetem  

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar
Anyag- és Gyártástudományi Intézet Gyártástechnológiai Intézeti Tanszék

Tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1081 Budapest, Népszínház u. 8 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Forgácsolástechnológia és technológiatervezés tárgycsoportokhoz tartozó tantárgyak oktatása, gyakorlati foglalkozások vezetése. a) gyakorlatok vezetése, a vezető oktatók munkájának segítése az előadások előkészítésében; az oktatott tantárgy(ak) előadásainak rendszeres látogatása, b) részvétel az oktatott tantárgy(ak) oktatását segítő jegyzetek, segédletek anyaggyűjtésében, feldolgozásában, gyakorlatok előkészítésében, mérésfejlesztésében, c) részvétel a kutatási és egyéb, az alaptevékenységen kívüli feladatokban (kutató csoporton belül, vezető oktató irányításával), ennek keretében az alkalmazott módszerek elsajátítása, továbbá az oktatott tantárgyhoz szükséges manuális gyakorlat megszerzése, d) a hallgatók konzultálása, beszámoltatása, közreműködés a vizsgáztatásban; tudományos diákköri témák vezetése, e) folyamatos részvétel szakmai, pedagógiai, oktatás-módszertani továbbképzésben, illetve önképzésben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • - Egyetem, gépészmérnök végzettség,
 • - Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • - Ipari vagy oktatási munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • - Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
 • - Megkezdett doktori iskolai képzés (Műszaki tudományok, gépészeti tudományok),
 • - CAD/CAM rendszerek alkalmazása,
 • - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
 • - Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
 • - A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • - Részletes szakmai önéletrajz,
 • - Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok és testületek betekinthetnek, valamint arról, hogy a döntés eredménye a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénynek megfelelően az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint nyilvánosságra hozható.
 • - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.
 • - A végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, esetleges oktatói kinevezést továbbá az idegennyelv tudást tanúsító okiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredeti dokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővel ellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek.
 • - Publikációk, tudományos munkák MTMT szerinti jegyzéke és táblázata.
 • - Doktori Iskola hallgatói jogviszony igazolása. (folyamatban levő képzés esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pinke Péter nyújt, a +36 (1) 666-5341 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • - Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/b . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-BGK 3416/2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.és
 • - Elektronikus úton Csollány Csilla részére a allaspalyazatatuni-obuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és/vagy elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat az Óbudai Egyetem szabályzata szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • OE honlap - 2018. január 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Hivatkozási szám: OE-BGK 3416/2/2017, tanársegéd.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.uni-obuda.hu/ honlapon szerezhet.

További részletek a csatolmányban:
2018-02-01 19:53