Pótfelvételi

frissítve: 2019.07.26.

PÓTFELVÉTELI 2019

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara a 2019/2020-as tanévre pótfelvételit hirdet alap- és mesterképzési szakokra.

Jelentkezni az E-felvételi rendszerében csak azoknak lehet, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek. A felvételi során csupán egyetlen képzést lehet megjelölni.

AZ ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Munkarend

Finanszírozási forma

Szak megnevezése

Önköltség, Ft/félév

Képzési idő, félév

N

K

biztonságtechnikai mérnöki

325.000

7

N

K

gépészmérnöki (magyar nyelven)*

325.000

7

N

K

mechatronikai mérnöki (magyar nyelven)

325.000

7

N

K

mechatronikai mérnöki (angol nyelven)

325.000

7

L

K

biztonságtechnikai mérnöki

250.000

7

L

K

gépészmérnöki

250.000

7

L

K

mechatronikai mérnöki

250.000

7

L

K

műszaki szakoktató

250.000

7

A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

* A szak duális képzésként is végezhető.

A MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Munkarend

Finanszírozási forma

Szak megnevezése

Önköltség, Ft/félév

Képzési idő, félév

N

K

tanári (mérnöktanár, polgári és biztonságvédelem)

400.000

4

L

K

biztonságtechnikai mérnöki*

425.000

4

L

K

gépészmérnöki (magyar nyelven)*

425.000

4

L

K

mechatronikai mérnöki*

425.000

4

L

K

tanári (mérnöktanár, gépészet-mechatronika)

400.000

4

L

K

tanári (mérnöktanár, polgári és biztonságvédelem)

400.000

4

* A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

A műszaki mesterképzési szakokra jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

  • a felvételi elbeszélgetés helye, ideje: 1081 Budapest, Népszínház u. 8., 2019. augusztus 21. 9 óra,
  • a felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton,
  • a 2018/19-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félévi eredményeiket a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják,
  • a nem teljes kreditértékű oklevéllel jelentkezők 2019. augusztus 12-ig nyújthatnak be az előzetes kreditelismerési eljáráshoz dokumentumokat.

A tanári mesterképzési szakokra jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

  • a felvételi elbeszélgetés helye: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. II. emelet 218. Időpontja: 2019. augusztus 15.,
  • a felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton,
  • a 2018/19-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félévi eredményeiket a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják.

Elérhetőségek:

  • Cím: 1081 Budapest, Népszínház u. 8.

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS és a DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. AUGUSZTUS 7.

A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.