Pótfelvételi 2021

(frissítve: 2021.07.27.)

PÓTFELVÉTELI 2021

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS és a DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2021. AUGUSZTUS 8.
 

A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2019. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

Jelentkezni az E-felvételi rendszerében csak azoknak lehet, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek. A felvételi során csupán egyetlen képzést lehet megjelölni.


AZ ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Munkarend

Finanszírozási forma

Szak megnevezése

Önköltség, Ft/félév

Képzési idő, félév

N

A

biztonságtechnikai mérnöki

támogatott

7

N

K

biztonságtechnikai mérnöki

325.000

7

N

A

gépészmérnöki (magyar nyelven)*

támogatott

7

N

K

gépészmérnöki (magyar nyelven)*

325.000

7

N

A

mechatronikai mérnöki (magyar nyelven)*

támogatott

7

N

K

mechatronikai mérnöki (magyar nyelven)*

325.000

7

N

A

mechatronikai mérnöki (angol nyelven)

támogatott

7

N

K

mechatronikai mérnöki (angol nyelven)

325.000

7

L

K

biztonságtechnikai mérnöki

250.000

7

L

K

gépészmérnöki

250.000

7

L

K

mechatronikai mérnöki

250.000

7

A szakokon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

* A szak duális képzésként is végezhető.

Csatolandó dokumentumok, minden alap, osztatlan képzés esetében: Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány; Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása


A MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Munkarend

Finanszírozási forma

Szak megnevezése

Önköltség, Ft/félév

Képzési idő, félév

N

K

mechatronikai mérnöki (angol nyelven)*

500.000

4

L

K

biztonságtechnikai mérnöki*

425.000

4

L

K

gépészmérnöki*

425.000

4

L

K

mechatronikai mérnöki*

425.000

4

* A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

Pót kiegészítés

Minden mesterképzési szakon:
- a felvételi elbeszélgetés módja: a felvételi elbeszélgetés 2021. augusztus 18-án lesz megtartva, melynek konkrétumairól a jelentkezők a felvételi rendszerben megadott e-mail címen kapnak értesítést, valamint a kari honlapon is elérhetők lesznek az információk.
- a felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kéri az intézmény a jelentkezőktől: egyetemi/főiskolai/alapképzési oklevél másolata, oklevél-igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben, és az utolsó 4 félév indexmásolata,
- a 2020/2021- es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félév eredményeit a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják,
- egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont,
- a jelentkező idegennyelvi ismereteiért legfeljebb két, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgájáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná,
- a felvétel feltétele: felsőfokú oklevél és részvétel a felvételi elbeszélgetésen,
- a korábbi évek felvételi elbeszélgetéseinek eredménye nem vehető figyelembe ismételt felvételi esetén sem.

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási határideje: 2021. augusztus 17.

 • Pontszámítás:

  Felvételi pontok:
   - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
  és
   - oklevél minősítése alapján: 45 pont
  vagy
   - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 45pont

  Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
   - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
      - fogyatékosság: 10 pont
      - gyermekgondozás: 10 pont
      - hátrányos helyzet: 5 pont
   - 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
   - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
   - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
   - nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
   - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
   - nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
   - OTDK 1-3. hely: 5 pont
   - intézményi TDK 1-3 hely: 3 pont

Elérhetőségek: