Pótfelvételi 2022

(frissítve: 2022.07.26.)

PÓTFELVÉTELI 2022

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS és a DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 5.
 

A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2022. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

Jelentkezni az E-felvételi rendszerében csak azoknak lehet, akiket az általános felvételi eljárásban nem vettek fel, vagy nem is jelentkeztek. A felvételi során csupán egyetlen képzést lehet megjelölni.


AZ ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Munkarend

Finanszírozási forma

Szak megnevezése

Önköltség, Ft/félév

Képzési idő, félév

N

A

biztonságtechnikai mérnöki

támogatott

7

N

K

biztonságtechnikai mérnöki

325.000

7

N

A

gépészmérnöki (magyar nyelven)*

támogatott

7

N

K

gépészmérnöki (magyar nyelven)*

325.000

7

N

A

mechatronikai mérnöki (magyar nyelven)*

támogatott

7

N

K

mechatronikai mérnöki (magyar nyelven)*

325.000

7

N

A

mechatronikai mérnöki (angol nyelven)

támogatott

7

N

K

mechatronikai mérnöki (angol nyelven)

325.000

7

L

K

biztonságtechnikai mérnöki

250.000

7

L

K

gépészmérnöki

250.000

7

L

K

mechatronikai mérnöki

250.000

7

A szakokon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

* A szak duális képzésként is végezhető.

Csatolandó dokumentumok, minden alap, osztatlan képzés esetében: Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány; Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

Érettségi vizsgakövetelmények a pontszámításhoz:

biztonságtechnikai mérnöki szakon: matematika és
biológia v. fizika v. honvédelmi alapismeretek v. honvédelmi ismeretek v. informatika v. katonai alapismeretek v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

gépészmérnöki és mechatronikai mérnöki szakokon: matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(11) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(12) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(13) (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)


A MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Munkarend

Finanszírozási forma

Szak megnevezése

Önköltség, Ft/félév

Képzési idő, félév

N

K

biztonságtechnikai mérnöki* 450.000 4
N

K

gépészmérnöki* 450.000 4

N

K

mechatronikai mérnöki (angol nyelven)*

500.000

4

L

K

biztonságtechnikai mérnöki*

425.000

4

L

K

gépészmérnöki*

425.000

4

L

K

mechatronikai mérnöki*

425.000

4

* A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben.

Pót kiegészítés

Minden mesterképzési szakon:
- a felvételi elbeszélgetés helye és időpontja: 1081 Budapest, Népszínház u. 8. F.45.-ös terem, 2022. augusztus 15.
- a felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról értesítést kap minden jelentkező a jelentkezés során megadott e-mail címére és/vagy postai úton,
- a felvételi elbeszélgetésre a következő dokumentumokat kéri az intézmény magukkal vinni: egyetemi/főiskolai/alapképzési oklevél másolata, oklevél-igazolás vagy záróvizsga-bejegyzés a leckekönyvben, és az utolsó 4 félév indexmásolata,
- a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázók az utolsó félév eredményeit a felvételi elbeszélgetésen igazolhatják,
- egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont,
- a jelentkező idegennyelvi ismereteiért legfeljebb két, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű különböző nyelvből tett nyelvvizsgájáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná,
- a felvétel feltétele: felsőfokú oklevél és részvétel a felvételi elbeszélgetésen,
- a korábbi évek felvételi elbeszélgetéseinek eredménye nem vehető figyelembe ismételt felvételi esetén sem.
A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtási határideje: 2022. augusztus 16. (az intézmény címére).

 • Pontszámítás:

  Felvételi pontok:
   - felvételi elbeszélgetés: 45 pont
  és
   - oklevél minősítése alapján: 45 pont
  vagy
   - utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 45pont

  Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.
   - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
      - fogyatékosság: 4 pont
      - gyermekgondozás: 4 pont
      - hátrányos helyzet: 2 pont
   - 1. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont
   - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
   - 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont
   - OTDK 1-3. hely: 5 pont
   - intézményi TDK 1-3 hely: 3 pont

Elérhetőségek: