Tájékoztató szakdolgozatról záróvizsgáról

(frissítve: 2020.05.29.)

VÁLTOZÁS!

ZÁRÓVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ
(BSc, MSc, nappali és levelező képzés)

2020. május 18-án megjelent a 4/2020. (IV. 18.) sz. Rektori utasítás az Óbudai Egyetem záróvizsgáztatási rendjéről a 2019/2020. tanév 2. félévére vonatkozóan, amely – a veszélyhelyzetre tekintettel – tartalmazza a záróvizsga szervezésével kapcsolatos szabályokat és határidőket.

Ennek értelmében:

A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon a záróvizsgákat online módon szervezzük a BigBlueButton rendszeren keresztül 2020. július 06-15. között.

A védés és a záróvizsga szervezés online lebonyolítása intézeti, tanszéki körben történik az egyes szakokhoz, specializációkhoz kapcsolódóan, így a védés időpontjáról, a bizottságok beosztásáról az Intézetek, tanszékek gondoskodnak. A hallgatók a záróvizsgák előtt legalább egy héttel értesülnek a záróvizsga beosztásokról. Az online elérhetőséget (BBB link, belépési kód) minden hallgató legkésőbb a vizsga előtti napon meg fogja kapni (Neptun/Moodle üzenet formájában).

A záróvizsga nyilvánossága csak az adott időpontra beosztott résztvevők számára biztosított.

A vizsga menete online rendszerben:

  • - A szakdolgozat prezentálása és megvédése
  • - A vizsgabizottság értékeli és közli a védés eredményét
  • - Szóbeli vizsga a tantervnek megfelelő tantárgyakból. A hallgatónak felkészülési idő nélkül kell megkezdenie a vizsgát. A záróvizsga bizottság tagjai - a helyzetre való tekintettel - a hallgatókat kérdésekkel, felvetésekkel segítik a vizsga sikeres     lebonyolításában
  • - A vizsgabizottság értékeli a hallgató válaszait és közli a tantárgyi vizsgák eredményét

A záróvizsga online rendszerben történő sikeres lebonyolítása érdekében a következő technikai feltételek szükségesek minden hallgató esetében:

  • - stabil, szélessávú internetkapcsolat,
  • - működő mikrofon és kamera.

Amennyiben a hallgató kapcsolata a záróvizsgája alatt megszakad, a saját idősávján belüli újra csatlakozáskor új kérdést kap az adott tárgyból. Ismételten megszakadó kapcsolat esetén új vizsgaidőpontban kezdi meg a záróvizsgáját.

A záróvizsgák előtt online konzultációk lesznek. Ennek időpontjáról emailen/Neptunon/Moodle-on keresztül a tárgyfelelőstől kapnak majd tájékoztatást. 

 

Budapest, 2020.05.29.

 


 

Tájékoztató a szakdolgozat / diplomamunka beadásáról és a záróvizsgákról a nappali és levelező szakos BSc és MSc szakos hallgatók részére
 

Az Óbudai Egyetemen 2020. április 22-én megjelent a 3/2020. (IV. 22.) sz. Rektori utasítás a 2019/2020. tanév 2. félév zárásával kapcsolatos egyes intézkedések módosításáról, amely tartalmazza a szakdolgozat beadásával, valamint a záróvizsgák lebonyolításával kapcsolatos határidőket és teendőket.

Ennek értelmében:

 

I. Szakdolgozat / diplomamunka
 

A szakdolgozatot / diplomamunkát kizárólag elektronikus formában kell beadni!

A beadási határidő:

- nappali képzésben: 2020. május 22.
- levelező képzésben: 2020. május 23.
 

A szakdolgozatot / diplomamunkát az összes mellékletével és a hozzá tartozó dokumentumaival a Tanulmányi Ügyrend szabályozása alapján, az előírt formátumban, elektronikusan kell feltölteni az intézeti honlapon lévő tájékoztatók szerinti módon. Ezen kívül plágiumellenőrzésre a DigiTool rendszerbe is fel kell tölteni.

Az egyes képzéseken és specializációkon kialakított részletes szakdolgozat / diplomamunka beadási eljárásrendeket az intézeti honlapok tartalmazzák. A tájékoztatók az alábbi hivatkozásokra kattintva érhetők el:

 

Gépészmérnöki alapszak (BSc) nappali és levelező képzés

Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc) nappali és levelező képzés

Had- és biztonságtechnikai / Biztonságtechnikai mérnöki alapszak (BSc) nappali és levelező képzés

Gépészmérnöki mesterszak (MSc) levelező képzés

Mechatronikai mérnöki mesterszak (MSc) levelező képzés

Had- és biztonságtechnikai / Biztonságtechnikai mérnöki mesterszak (MSc) levelező képzés

 

II. Záróvizsgák

A záróvizsgákat a Rektori utasításnak megfelelően személyes részvétellel tartjuk 2020. július 6-15-e között. A záróvizsgák pontos beosztásáról, valamint a további teendőkről az egyes Intézetek / Szakfelelősök fognak részletes tájékoztatást adni a vizsgázók részére június elején.

Az új koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet következtében speciális előírások lesznek érvényben:

A hallgató az Egyetem épületében kizárólag a vizsga időtartama alatt tartózkodhat; a terem elrendezése biztosítja a biztonságos távolság megtartását (min. 2 m).

A záróvizsga teljes időtartama alatt meg kell tartani a min. 2 m távolságot, tilos a résztvevők közötti fizikai kontaktus, a higiéniai alapszabályok betartása mindenki számára kötelező.

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint a résztvevők viseljenek szájmaszkot.

 

A szakirányú továbbképzési szakok és a tanfolyamok esetében a képzés vezetője ad tájékoztatást a szakdolgozatokkal és a záróvizsgákkal kapcsolatban.

 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a kari és az intézeti oldalakat, hogy az esetleges változásokról értesüljenek!

 

Budapest, 2020. április 29.