BSc képzés: Biztonságtechnikai mérnök szak

 

Információ: Gépészeti és Biztonságtudományi Intézet: 666-5314

Végzettségi szint: alapfokozat, BSc

Szakképzettség: had- és biztonságtechnikai mérnök

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 210 kreditpont

Szakirányok:

A Biztonságtechnikai Mérnöki Szak polgári szakirányainak képzési célja  olyan biztonságtechnikai mérnökök kibocsátása, akik a mérnökképzés általános  céljaival összhangban, természet-tudományos, műszaki, gazdasági, szervezési és  jogi alapismeretekre, valamint – a szakirány-választástól függően – a speciális  szakmai tárgyi ismereteikre támaszkodva, képesek a vagyon- és személyvédelem,  illetve az információbiztonság területein a problémák önálló felismerésére és  megoldására, a megfelelő biztonsági eszközök és rendszerek tervezésére,  megvalósítására és üzemeltetésére.

A hallgatóknak szabad konzultáció keretében lehetősége nyílik ismereteik bővítésére, a legújabb, oktatásba még nem bevitt technikák, eszközök megismerésére, illetve az elméleti tudás gyakorlatba történő átültetésére - a hagyományos és az informatikai biztonságtechnika vezető cégeinél töltve szakmai gyakorlataikat, illetve a kooperatív képzési idejüket. 

Nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.