Gépészmérnök mesterszak

Végzettségi szint: mesterfokozat, MSc

Szakképzettség: gépészmérnök (Mechanical Engineering)

A képzési idő félévekben: 4 félév

Képzési forma: nappali, levelező

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 120 kreditpont

A szak hallgatói négyhetes összefüggő gyakorlaton vesznek részt. A szakmai gyakorlat teljesítése után kreditpont nem jár.

Szakirányok: Hegesztéstechnológia

A képzés célja gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Nyelvi követelmény: A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.