BSc képzés: Mechatronikai Mérnök (angol nyelvű szakirány is)

Információ: Mechatronikai és Autótechnikai Intézet: 666-5322 Az angol nyelvű képzésről információ: Nagy István adjunktus: 666-5323

Végzettségi szint: alapfokozat, BSc

Szakképzettség: mechatronikai mérnök

A képzési idő félévekben: 7 félév

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 210 kreditpont

Részletes képzési program

Szakirányok:

  • Komplex rendszerek

A képzés célja: mechatronikai mérnökök képzése, akik az elsajátított komplex természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretek birtokában alkalmasak lesznek mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Nyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.