Gépészeti karbantartó szakirányú továbbképzési szak

MÉRNÖKÖKNEK

A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Gépészeti karbantartó szak 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Gépészeti karbantartó szakmérnök
A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Műszaki

A felvétel feltétele:
A képzésben műszaki képzési területen végzett (okleveles), mérnöki diplomával rendelkező jelentkezők vehetnek részt. A képzési és kimeneteli követelményeket, valamint a mintatantervet megtalálják a honlaponhttp://minosegoktatas.hu/gepeszeti-karbantarto-szakmernok/, valamint a mintatantervet a BGK – TO honlapján is a tantervek között: http://www.bgk.uni-obuda.hu/~to/

NEM MÉRNÖKÖKNEK

A szakirányú továbbképzés megnevezése:                        
Gépészeti karbantartó szak 
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Gépészeti karbantartó szakember
A szakirányú továbbképzés képzési területe:                      
Műszaki

A felvétel feltétele:
 A képzésben műszaki vagy nem műszaki képzési területen végzett, egyéb BSc diplomával rendelkező szakemberek jelentkezhetnek, azok, akik nem mérnöki diplomát szereztek.
A képzési és kimeneteli követelményeket, valamint a mintatantervet megtalálják a honlapon http://minosegoktatas.hu/gepeszeti-karbantarto-szakmernok/, valamint a mintatantervet a BGK – TO honlapján is a tantervek között:http://www.bgk.uni-obuda.hu/~to/

Jelentkezési határidő:
 Februárban induló képzések esetében: 2016 január 05. 
 Szeptemberben induló képzések esetében: 2016 augusztus 05.

A képzés helyszíne:
 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar; 1081 Budapest Népszínház u. 8.

A képzés díja:                 2016. februártól induló képzések esetében a költségtérítés összege 185.000.-Ft/félév. 
A képzés időtartama:    Levelező tagozaton 2 félév, a teljes képzési idő alatt összesen 192 kontakt óra.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit. 

Jelentkezés feltétele:
Szakmérnök képzéseinkre BSc diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. 
http://minosegoktatas.hu/gepeszeti-karbantarto-szakmernok/jelentkezesi_lap.pdf jelentkezési lap beküldésével lehet, a jelentkezéshez kérjük csatolni államilag elismert felsőfokú, már megszerzett oklevelének fénymásolatát. A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot és oklevél másolatot kérjük, jutassa el az alábbi címre postán:
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Mechatronikai és Autótechnikai Intézet, 1081 Budapest, Népszínház utca 8. Fsz. 28. vagy szkennelve: gepeszetikarbantartoatbgk.uni-obuda.hu 
A beiratkozás napján az eredeti oklevelet kérjük bemutatni!
Jelentkezni folyamatosan lehet, a képzés abban a félévben indul, amelyben a jelentkezők száma eléri a 15 főt.

Felvételi eljárás 
A jelentkezések lezárását követően a beküldött jelentkezési anyag elemzése után hozzuk meg a döntést a szak indításáról. A döntésről és a további tudnivalókról a jelentkezők számára írásbeli tájékoztatást küldünk.
Az oktatás rendszere
A levelező rendszerű szakirányú továbbképzés működését a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a 10/2006. (IX.25.) OKM rendelet szabályozza. 
A szakirányú továbbképzés, szakmérnök képzés oktatási rendszere a levelező egyetemi oktatáshoz hasonlóan szemeszterekre tagozódik, időtartama 2 félév. A tanév őszi és tavaszi félévből áll. A félévek szorgalmi és vizsgaidőszakokra bomlanak. Az őszi félév szorgalmi időszaka szeptembertől decemberig tart, a tavaszi félév februártól májusig. A vizsgákat januárban és júniusban bonyolítjuk. A foglalkozásokat általában félévente 12 alkalommal szombati napon tartjuk 9:00 – 17:00 óráig. (Ettől való eltérés órarendtől függően lehetséges.) A tananyag átadása, feldolgozása tantermi előadásokon valósul meg, továbbá önálló tanulmányi tevékenységet és irodalomkutatást igényel. A képzés gyakorlat orientált, az ipari körülményekhez hasonló mérésekkel és bemutatókkal, a legkorszerűbb hardverekkel, szoftverekkel. Előadóink egyetemi oktatók, nagy gyakorlattal rendelkező neves szakemberek, valamint óraadóként meghívott piacvezető cégek oktatóként is elismert gyakorlati szakemberei.
További tájékoztatás és részletes információ:
http://minosegoktatas.hu/gepeszeti-karbantarto-szakmernok/ 
Dr. Szabó József Zoltán egyetemi docens, intézet igazgató helyettes, szakfelelős
Hörcsikné Horváth Fruzsina ügyvivő szakértő, képzési programfelelős 
E-mail: gepeszetikarbantartoatbgk.uni-obuda.hu,  Tel: +36 1 666-5468