A 2016/2017. tanév 2. félév vizsgarendje

A  2016/2017. tanév 2. félév vizsgarendje
Vizsgaidőszak:          2017. május 22. (hétfő) -  2017. június 26. (hétfő)

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül lehet 2017. május 15. 13:00- órától.

A vizsgán csak olyan hallgató vehet részt, aki a jelentkezési listán szerepel.  A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra. Vizsgáról lejelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.

Aláírás és évközi jegy pótlása nappali tagozatos hallgatóknak legkésőbb 2017. június 02. (péntek), levelező-esti tagozatos hallgatóknak legkésőbb 2017. június 03. (szombat).

A hallgatók által el nem fogadott megajánlott jegyeket a kari rendszergazda 2017. június 06-án automatikusan elfogadottra állítja.

A hallgatók előzetesen vehetnek fel  tárgyakat és jelentkezhetnek kurzusokra  a  hallgatói  információs  rendszerben:   

Nappali tagozat:   2017. június 15. 13:00 órától– június 30-ig.
Levelező tagozat: 2017. június 22. 13:00 órától – június 30-ig.

Figyelem: Az előzetes tárgyfelvételi időszakban még vizsgaidőszak is van. Az előzetes tárgyfelvétel és a vizsgaidőszak párhuzamos lebonyolítása érdekében 2017. június 12. és 16. valamint 2017. június 19. és 23. között 8:00-tól 13:00-ig egyik karon sem lehet tárgyakat felvenni, ugyanakkor vizsgára történő jelentkezés bonyolítható. Tehát az előzetes tantárgyfelvételi időszakban 2017. június 12-16. és 2017. június 19-23. között 13:00 és másnap reggel 8:00 között lehet tárgyakat felvenni.

A hallgatók a regisztrációs hét első napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napjáig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. Azaz   2017. szeptember 04.  (hétfő)  8:00 órától  2017. szeptember 07. (csütörtök)  24:00 óráig.

A regisztrációs hét második napjának végéig a hallgatóknak ellenőrizni kell a Neptun rendszerbe beírt, előző félévben megszerzett eredményeiket.

Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell.

Regisztrációs hét:     2017. szeptember 04 - szeptember 08.

Tanulmányi Bizottsághoz és a Fogyatékkal Élő Hallgatók Kérelmeit Elbíráló Bizottsághoz címzett kérelmek (pl.:passzív félév,  áthallgatás stb.) beadási határideje a regisztrációs hét első napja, azaz 2017. szeptember 04. Átjelentkezés más felsőoktatási intézményből, tagozatváltás, és szakváltási kérelmek beadási határideje: 2017. augusztus 19. A Kari Kreditátviteli Bizottsághoz a kérelmek beadási határideje: 2017. augusztus 19.

A 2017/2018 tanév I. félévének első oktatási napja: 2017. szeptember 11. (hétfő)

Budapest, 2017. április 12.                                         Moharos István s.k.
                                                                                            oktatási igazgató