Szakirányválasztás a 2017/18/1 félévre a nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakon

Tájékoztató
a nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók szakirány-választásáról

A 2016/17 tanév második félévében szakirányt választhatnak a 2014 és 2016 között felvett („D” tanterves) nappali had- és biztonságtechnikai mérnöki szakos hallgatók közül azok,
          – akik jelenleg biztonságtechnikai szakirányra vannak besorolva (a tanulmányok megkezdésekor mindenki ide került
          – és még nincs teljesített vagy jelenlegi félvére felvett szakirányos tárgyuk

A képzés szakirányai (specializációi) nappali munkarendben:
          – biztonságtechnikai
          – információbiztonsági

Szakirányválasztás a Neptun rendszeren keresztül történik. Teendője valójában csak annak van, aki jelenlegi szakirányát lecserélné, vagyis inkább az információbiztonságit választaná helyette.

Részletes leírást, segítséget a következő dokumentum 2. oldalán(!) találnak: szv-2016-17-bt.pdf
Szakirányválasztási időszak: 2017. május 22-től 2017. június 13 hétfő éjfél.

Azoknál a hallgatóknál, akik fentebbi határidőig az információbiztonsági specializációt Neptunban kiválasztják, a rákövetkező napon ezt rögzítjük, így 2017. június 15‑én 13 órától már szakirányos tárgyakat is tudnak majd felvenni az őszi félévre.

A két szakirány tárgyai az alábbi helyen, a mintatantervben megtekinthetők:
http://bgk.uni-obuda.hu/sites/default/files/tanulmanyi-osztaly/tanterv/bovitett/bbncbt-szep-2014.xls

OE-BGK Tanulmányi Osztály