A 2017/2018. tanév 1. félév vizsgarendje

Az 2017/2018. tanév 1. félév vizsgarendje
Vizsgaidőszak:          2017. december 18. (hétfő) -  2018. január 27. (szombat)
2017. december 23 - 2018. január 01. között az egyetem zárva tart!

A Kar az MSC képzésre jelentkező hallgatóknak 2018. január 04-én előrehozott záróvizsgát szervez.

Vizsgára jelentkezni a Neptun rendszeren keresztül lehet 2017. december 04. 13:00- órától.

A vizsgán csak olyan hallgató vehet részt, aki a jelentkezési listán szerepel.  A jelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra. Vizsgáról lejelentkezési határidő a vizsga előtti nap 12:00 óra.

Aláírás és évközi jegy pótlása nappali-levelező-esti tagozatos hallgatóknak legkésőbb
2018. január 08. (hétfő).

A hallgatók által el nem fogadott megajánlott jegyeket a kari rendszergazda 2018. január 09-én automatikusan elfogadottra állítja.

Banki állomány beolvasásának utolsó napja 2017-ben: 2017. december 22. (péntek)
Banki állomány beolvasásának első napja 2018-ban: 2018. január 02. (kedd)

A hallgatók előzetesen vehetnek fel  tárgyakat és jelentkezhetnek kurzusokra  a  hallgatói  információs  rendszerben:

Nappali tagozat:   2018. január 12. 13:00 órától– február 01-ig.
Levelező tagozat: 2018. január 19. 13:00 órától – február 01-ig.

Figyelem: Az előzetes tárgyfelvételi időszakban még vizsgaidőszak is van. Az előzetes tárgyfelvétel és a vizsgaidőszak párhuzamos lebonyolítása érdekében 2018. január 08. és 12. valamint 2018. január 15. és 19. között 8:00-tól 13:00-ig egyik karon sem lehet tárgyakat felvenni, ugyanakkor vizsgára történő jelentkezés bonyolítható. Tehát az előzetes tantárgyfelvételi időszakban 2018. január 08-12. és 2018. január 15-19. között 13:00 és másnap reggel 8:00 között lehet tárgyakat felvenni.

A hallgatók a regisztrációs hét első napján 8:00 órától a regisztrációs hét utolsó előtti napjáig véglegesítik felveendő tantárgyaikat. Azaz   2018. február 05.  (hétfő)  8:00 órától  2018. február 08. (csütörtök)  24:00 óráig.

A regisztrációs hét második napjának végéig a hallgatóknak ellenőrizni kell a Neptun rendszerbe beírt, előző félévben megszerzett eredményeiket.

Amennyiben vitás eset merül fel az eredmény beírása kapcsán, akkor a hallgató írásban jelzi a tantárgyat kezelő intézet igazgató-helyettesének az eltérést. A kérdéses eseteket az intézetnek kötelessége kivizsgálni és az eredményről tájékoztatni a hallgatót, az oktatót, az intézeti Neptun adminisztrátort és az intézet igazgató-helyettesét. Hamisítás gyanúja esetén a dékánt írásban értesíteni kell.

Regisztrációs hét:     2018. február 05 - február 09.

Tanulmányi Bizottsághoz és a Fogyatékkal Élő Hallgatók Kérelmeit Elbíráló Bizottsághoz címzett kérelmek (pl.:passzív félév,  áthallgatás stb.) beadási határideje a regisztrációs hét első napja, azaz 2017. február 06. (Átjelentkezés más felsőoktatási intézményből, tagozatváltás, és szakváltási kérelmek beadási határideje: 2017. január 15.) A Kari Kreditátviteli Bizottsághoz a kérelmek beadási határideje: 2017. január 15.

A II. félév első oktatási napja: 2018. február 12. (hétfő)

Budapest, 2017. november 08.                                 Moharos István
                                                                                        oktatási igazgató